Sử ký quyển thứ hai 28:1-27

  • A-cha, vua Giu-đa (1-4)

  • Bị Sy-ri và Y-sơ-ra-ên đánh bại (5-8)

  • Ô-đết cảnh báo Y-sơ-ra-ên (9-15)

  • Giu-đa bị hạ xuống (16-19)

  • A-cha thờ thần tượng; ông qua đời (20-27)

28  A-cha+ lên làm vua lúc 20 tuổi và cai trị 16 năm tại Giê-ru-sa-lem. Ông không làm điều đúng trong mắt Đức Giê-hô-va như tổ phụ ông là Đa-vít đã làm.+  Thay vì vậy, ông đi theo đường lối của các vua Y-sơ-ra-ên,+ thậm chí còn làm tượng đúc+ của các Ba-anh.  Chẳng những vậy, ông còn dâng khói tế lễ trong thung lũng Con Trai Hi-nôm* và thiêu các con trai mình trong lửa,+ theo những thực hành ghê tởm của các dân tộc+ mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.  Ngoài ra, ông tiếp tục dâng vật tế lễ và khói tế lễ trên các nơi cao,+ trên các đồi và dưới mọi cây rậm lá.+  Vì thế, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông phó ông vào tay vua Sy-ri,+ nên họ đánh bại ông và bắt rất nhiều người, rồi giải về Đa-mách.+ Ông cũng bị phó vào tay vua Y-sơ-ra-ên, và vua này đã giết rất nhiều người của ông.  Trong một ngày, Phê-ca+ con trai Rê-ma-lia giết 120.000 người tại Giu-đa, tất cả đều là người dũng cảm, vì họ đã từ bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình.+  Còn Xiếc-ri, một chiến binh người Ép-ra-im, đã giết hoàng tử Ma-a-xê-gia và quan cai quản cung điện là A-ri-kham, cùng người đứng thứ hai sau vua là Ên-ca-na.  Dân Y-sơ-ra-ên còn bắt đi 200.000 anh em mình, gồm phụ nữ, con trai và con gái; họ cũng đoạt lấy rất nhiều chiến lợi phẩm và mang về Sa-ma-ri.+  Nhưng nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va là Ô-đết có mặt ở đó. Ông ra trước mặt đạo quân đang tiến về Sa-ma-ri và nói với họ: “Này! Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các người đã nổi giận với Giu-đa nên phó họ vào tay các người,+ và các người đã giết họ tàn bạo đến nỗi thấu lên tận trời. 10  Giờ các người lại muốn bắt dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem làm tôi trai tớ gái của mình.+ Nhưng chẳng phải các người cũng mắc tội trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người sao? 11  Nay hãy nghe tôi và đem trả lại những ai mà các người đã bắt từ anh em mình, vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng các người”. 12  Nghe vậy, một số thủ lĩnh của người Ép-ra-im, gồm A-xa-ria con trai Giê-hô-ha-nan, Bê-rê-kia con trai Mê-si-lê-mốt, Giê-hi-kia con trai Sa-lum và A-ma-sa con trai Hát-lai ra đối mặt với những người từ chiến trận trở về 13  và nói với họ: “Đừng mang vào đây những người mà anh em đã bắt, vì điều này sẽ khiến chúng ta mắc tội trước mặt Đức Giê-hô-va. Điều anh em định làm sẽ chất thêm tội lỗi cho chúng ta, vì tội lỗi của chúng ta đã lớn lắm rồi và có cơn giận phừng phừng nổi lên cùng Y-sơ-ra-ên”. 14  Vậy, các lính chiến giao những người bị bắt và chiến lợi phẩm+ cho các quan và toàn thể hội chúng. 15  Rồi những người được chỉ định đích danh bèn đứng dậy, nhận những người bị bắt và lấy quần áo từ chiến lợi phẩm đưa cho hết thảy những người trần truồng.* Vậy, họ mặc quần áo cho những người ấy cũng như cung cấp giày, đồ ăn thức uống và dầu xức da. Họ còn chở những người yếu trên lưng lừa, rồi đưa tất cả đến với anh em ở Giê-ri-cô, thành phố của cây chà là. Sau đó, họ trở lại Sa-ma-ri. 16  Bấy giờ, vua A-cha bèn xin các vua của A-si-ri giúp đỡ.+ 17  Một lần nữa, người Ê-đôm xâm lăng và tấn công Giu-đa, rồi bắt dân đi. 18  Người Phi-li-tia+ cũng đột kích các thành của Sơ-phê-la+ và Nê-ghép, thuộc Giu-đa. Họ chiếm được Bết-sê-mết,+ A-gia-lôn,+ Ghê-đê-rốt, Sô-cô cùng những thành phụ cận,* Tim-na+ cùng những thành phụ cận và Ghim-xô cùng những thành phụ cận; rồi họ sinh sống ở đó. 19  Đức Giê-hô-va đã hạ Giu-đa xuống vì cớ vua A-cha của Y-sơ-ra-ên, vì ông đã để Giu-đa sống buông tuồng, hậu quả là có sự bất trung trầm trọng với Đức Giê-hô-va. 20  Rồi vua Tiếc-la-phi-nê-se+ của A-si-ri đến đánh A-cha và làm cho ông khốn khổ+ thay vì giúp đỡ ông. 21  A-cha đã lấy sạch đồ trong nhà Đức Giê-hô-va, trong cung điện+ và trong nhà của các quan chức cấp cao để làm tặng phẩm dâng cho vua A-si-ri, nhưng điều đó chẳng giúp ích gì. 22  Trong lúc khốn khổ, vua A-cha càng hành động bất trung với Đức Giê-hô-va. 23  Ông bắt đầu dâng vật tế lễ cho các thần của Đa-mách+ đã đánh bại ông+ rồi nói: “Vì các thần của các vua Sy-ri đang trợ giúp họ nên ta sẽ dâng vật tế lễ để các thần ấy giúp ta”.+ Nhưng các thần ấy khiến ông cùng toàn thể Y-sơ-ra-ên vấp ngã. 24  Hơn nữa, A-cha còn thu gom các vật dụng của nhà Đức Chúa Trời rồi cắt vụn,+ đóng cửa nhà Đức Giê-hô-va+ và lập các bàn thờ cho mình ở mọi ngóc ngách của Giê-ru-sa-lem. 25  Trong tất cả các thành của Giu-đa, ông lập những nơi cao để dâng khói tế lễ cho các thần khác,+ và ông đã xúc phạm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. 26  Những chuyện khác về lịch sử của ông, tức mọi việc ông đã làm từ đầu đến cuối, đều được ghi trong Sách về các vua Giu-đa và Y-sơ-ra-ên.+ 27  Rồi A-cha yên nghỉ cùng tổ phụ và người ta chôn ông trong thành, tức Giê-ru-sa-lem, vì họ không đem ông vào khu lăng tẩm dành cho các vua Y-sơ-ra-ên.+ Con trai ông là Ê-xê-chia lên ngôi kế vị.

Chú thích

Xem mục “Ghê-hen-na” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “chỉ mặc quần áo trong”.
Hay “phụ thuộc”.