Sử ký quyển thứ hai 25:1-28

  • A-ma-xia, vua Giu-đa (1-4)

  • Chiến tranh với Ê-đôm (5-13)

  • A-ma-xia thờ thần tượng (14-16)

  • Chiến tranh với Giê-hô-ách vua Y-sơ-ra-ên (17-24)

  • A-ma-xia qua đời (25-28)

25  A-ma-xia lên ngôi vua lúc 25 tuổi và cai trị 29 năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên là Giê-hô-a-đan người Giê-ru-sa-lem.+  Ông tiếp tục làm điều đúng trong mắt Đức Giê-hô-va, nhưng không làm với tấm lòng trọn vẹn.  Ngay khi nắm chắc quyền kiểm soát vương quốc, ông giết những tôi tớ đã giết vua cha.+  Nhưng ông không xử tử các con trai của họ, vì ông hành động phù hợp với lời phán của Đức Giê-hô-va được ghi trong Luật pháp, trong sách của Môi-se: “Cha không phải chết vì con và con cũng không phải chết vì cha. Mỗi người sẽ phải chết vì tội lỗi của chính mình”.+  A-ma-xia tập hợp Giu-đa lại và bảo họ đứng theo các dòng tộc, theo những người dẫn đầu của ngàn người và của trăm người; ông làm thế đối với toàn thể Giu-đa và Bên-gia-min.+ Ông lập danh sách họ từ 20 tuổi trở lên+ thì thấy có 300.000 chiến binh tinh nhuệ có thể phục vụ trong quân đội, biết dùng giáo và khiên lớn.  Ngoài ra, ông thuê 100.000 chiến binh dũng mãnh của Y-sơ-ra-ên với giá 100 ta-lâng* bạc.  Nhưng một người của Đức Chúa Trời đến nói với ông: “Hỡi vua, đừng để đạo quân của Y-sơ-ra-ên đi với vua, vì Đức Giê-hô-va không ở cùng Y-sơ-ra-ên,+ không ở cùng bất cứ người Ép-ra-im nào.  Vua hãy đi một mình, hãy hành động và can đảm trong trận chiến. Nếu không, Đức Chúa Trời có thể khiến vua vấp ngã trước kẻ thù, vì Đức Chúa Trời có quyền năng giúp đỡ+ và cũng có quyền năng khiến cho vấp ngã”.  A-ma-xia bèn nói với người của Đức Chúa Trời: “Nhưng còn 100 ta-lâng ta đã chi cho số lính của Y-sơ-ra-ên thì sao?”. Người của Đức Chúa Trời đáp: “Đức Giê-hô-va có khả năng ban cho vua nhiều hơn thế nữa”.+ 10  Thế là A-ma-xia giải tán số lính từ Ép-ra-im đến với ông và gửi họ về nơi của họ. Tuy nhiên, họ rất giận người Giu-đa nên trở về nơi của mình trong cơn tức giận. 11  Rồi A-ma-xia thu hết can đảm dẫn toán lính của mình đến thung lũng Muối+ và giết 10.000 người Sê-i-rơ.+ 12  Người Giu-đa cũng bắt sống 10.000 quân địch. Họ đem chúng lên đỉnh vách đá rồi ném xuống, và chúng đều tan xương nát thịt. 13  Tuy nhiên, những người thuộc toán lính mà A-ma-xia đã gửi về và không cho đi đánh trận cùng ông+ thì đột kích vào các thành của Giu-đa, từ Sa-ma-ri+ cho đến tận Bết-hô-rôn;+ tại đó, chúng giết 3.000 người và đoạt được nhiều chiến lợi phẩm. 14  Nhưng sau khi đánh bại dân Ê-đôm, A-ma-xia trở về và đem theo các thần của người Sê-i-rơ rồi lập chúng làm thần của mình;+ ông quỳ lạy trước chúng và dâng khói tế lễ cho chúng. 15  Vì thế, Đức Giê-hô-va rất giận A-ma-xia và ngài sai một nhà tiên tri đến nói với vua rằng: “Sao vua theo các thần của dân ấy, là những thần không cứu được chính dân mình khỏi tay vua?”.+ 16  Khi ông nói với vua, vua đáp: “Chúng ta lập ngươi làm cố vấn của vua hay sao?+ Im đi!+ Sao lại để người ta phải giết ngươi?”. Nhà tiên tri bèn im, nhưng lại nói thêm: “Tôi biết Đức Chúa Trời đã quyết định khiến vua bị diệt vong vì vua đã làm việc này và không nghe lời khuyên của tôi”.+ 17  Sau khi hội ý với các cố vấn, vua A-ma-xia của Giu-đa gửi một thông điệp cho vua Y-sơ-ra-ên là Giê-hô-ách, con trai Giê-hô-a-cha, cháu Giê-hu, rằng: “Hãy đến! Chúng ta hãy đối mặt với nhau trên chiến trường”.+ 18  Vua Giê-hô-ách của Y-sơ-ra-ên gửi thông điệp sau cho vua A-ma-xia của Giu-đa: “Cây dại có gai ở Li-băng đã gửi một thông điệp cho cây tuyết tùng ở Li-băng rằng: ‘Hãy gả con gái ông cho con trai ta’. Nhưng một dã thú của Li-băng đi ngang qua và giẫm nát cây dại có gai. 19  Ông đã nói: ‘Này! Ta đã đánh bại Ê-đôm’.+ Vì thế, lòng ông trở nên kiêu ngạo, muốn được tôn vinh. Nhưng giờ cứ ở cung điện của mình đi. Cớ sao lại rước họa vào thân để rồi gục ngã và khiến cả Giu-đa sụp đổ cùng ông?”. 20  Nhưng A-ma-xia không nghe,+ bởi việc này đến từ Đức Chúa Trời nhằm phó họ vào tay kẻ thù,+ vì họ đã theo các thần của Ê-đôm.+ 21  Vậy, vua Giê-hô-ách của Y-sơ-ra-ên đi lên. Ông và vua A-ma-xia của Giu-đa đối đầu nhau trên chiến trường tại Bết-sê-mết,+ thuộc Giu-đa. 22  Người Giu-đa bị dân Y-sơ-ra-ên đánh bại nên ai nấy đều chạy về nhà mình. 23  Tại Bết-sê-mết, vua Giê-hô-ách của Y-sơ-ra-ên bắt vua A-ma-xia của Giu-đa, con trai Giê-hô-ách, cháu Giê-hô-a-cha.* Sau đó, Giê-hô-ách đem A-ma-xia đến Giê-ru-sa-lem và phá tường thành Giê-ru-sa-lem một đoạn dài 400 cu-bít,* từ Cổng Ép-ra-im+ đến Cổng Góc.+  24  Ông lấy tất cả vàng, bạc cùng mọi thứ tìm thấy trong nhà Đức Chúa Trời do Ô-bết-ê-đôm cai quản và trong các kho báu của cung điện.+ Ông cũng bắt các con tin rồi trở về Sa-ma-ri. 25  Sau khi Giê-hô-ách+ con trai Giê-hô-a-cha, vua Y-sơ-ra-ên,+ qua đời thì A-ma-xia+ con trai Giê-hô-ách, vua Giu-đa, còn sống thêm 15 năm. 26  Những chuyện khác về lịch sử của A-ma-xia, từ đầu đến cuối, chẳng phải đều được ghi trong Sách về các vua Giu-đa và Y-sơ-ra-ên hay sao? 27  Từ khi A-ma-xia lìa bỏ Đức Giê-hô-va và không theo ngài nữa, người ta lập một cuộc mưu phản+ chống lại ông tại Giê-ru-sa-lem nên ông chạy trốn đến La-ki, nhưng họ sai người đuổi theo ông đến La-ki và giết ông tại đó. 28  Họ dùng ngựa đem ông trở về và chôn ông cùng tổ phụ tại thành Giu-đa.

Chú thích

Một ta-lâng tương đương 34,2kg. Xem Phụ lục B14.
Còn gọi là A-cha-xia.
Khoảng 178m. Xem Phụ lục B14.