Sử ký quyển thứ hai 24:1-27

  • Sự cai trị của Giê-hô-ách (1-3)

  • Giê-hô-ách trùng tu đền thờ (4-14)

  • Giê-hô-ách bội đạo (15-22)

  • Giê-hô-ách bị ám sát (23-27)

24  Giê-hô-ách lên ngôi vua lúc bảy tuổi+ và cai trị 40 năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên là Xi-bi-a người Bê-e-sê-ba.+  Giê-hô-ách tiếp tục làm điều đúng trong mắt Đức Giê-hô-va suốt thời của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa.+  Giê-hô-gia-đa chọn cho vua hai người vợ, và vua sinh con trai lẫn con gái.  Sau đó, lòng Giê-hô-ách mong muốn trùng tu nhà Đức Giê-hô-va.+  Vậy, vua nhóm các thầy tế lễ và người Lê-vi lại rồi nói với họ: “Hãy đi đến các thành của Giu-đa và thu tiền của toàn thể Y-sơ-ra-ên để sửa chữa nhà của Đức Chúa Trời các ngươi+ từ năm này sang năm khác; trong việc này, các ngươi nên khẩn trương hành động”. Nhưng người Lê-vi lại không khẩn trương hành động.+  Vua gọi trưởng tế Giê-hô-gia-đa đến và nói:+ “Sao ông không yêu cầu người Lê-vi mang tiền thuế thánh từ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đến, tức là tiền thuế thánh của hội chúng Y-sơ-ra-ên mà tôi tớ của Đức Giê-hô-va là Môi-se đã ra lệnh nộp+ vì cớ lều chứa Chứng Tích?+  Vì các con trai của A-tha-li,+ người đàn bà độc ác kia, đã đột nhập vào nhà Đức Chúa Trời+ và dùng mọi vật thánh của nhà Đức Giê-hô-va cho các Ba-anh”.  Rồi theo lệnh vua, người ta làm một cái rương+ và đặt ở bên ngoài, tại cổng của nhà Đức Giê-hô-va.+  Sau đó, một thông báo được truyền khắp Giu-đa và Giê-ru-sa-lem để kêu gọi dân chúng nộp cho Đức Giê-hô-va tiền thuế thánh+ mà tôi tớ của Đức Chúa Trời là Môi-se đã ấn định cho Y-sơ-ra-ên trong hoang mạc. 10  Hết thảy các quan và dân chúng đều vui mừng+ và tiếp tục mang tiền đóng góp đến bỏ vào rương cho đến khi đầy.* 11  Mỗi khi người Lê-vi thấy có nhiều tiền trong rương, họ chuyển rương đến cho vua. Rồi thư ký của vua cùng người đại diện cho trưởng tế đến lấy hết tiền ra+ và mang rương về chỗ cũ. Họ làm như thế ngày này sang ngày khác và thu được rất nhiều tiền. 12  Sau đó, vua và Giê-hô-gia-đa giao số tiền ấy cho những người giám sát công việc phục vụ trong nhà Đức Giê-hô-va. Họ thuê thợ cắt đá và thợ thủ công để trùng tu nhà Đức Giê-hô-va;+ họ cũng thuê thợ sắt và thợ đồng để sửa chữa nhà Đức Giê-hô-va. 13  Những người giám sát bắt tay vào công việc, và việc sửa chữa tiến triển dưới sự giám sát của họ. Họ khôi phục nhà Đức Chúa Trời trở lại tình trạng trước đây và gia cố nhà ấy. 14  Ngay sau khi hoàn tất, họ mang số tiền còn dư đến cho vua và Giê-hô-gia-đa; tiền ấy được dùng để làm các vật dụng cho nhà Đức Giê-hô-va, tức các vật dụng dùng cho việc thánh và dâng lễ vật, cốc và các vật dụng bằng vàng, bằng bạc.+ Họ thường dâng vật tế lễ thiêu+ tại nhà Đức Giê-hô-va trong suốt thời Giê-hô-gia-đa. 15  Giê-hô-gia-đa qua đời khi tuổi cao và mãn nguyện về sự trường thọ; ông được 130 tuổi lúc qua đời. 16  Vậy, họ chôn ông trong Thành Đa-vít cùng các vua,+ vì ông đã làm điều tốt trong Y-sơ-ra-ên+ liên quan đến Đức Chúa Trời và nhà ngài. 17  Sau khi Giê-hô-gia-đa qua đời, các quan của Giu-đa đến quỳ trước mặt vua và vua nghe theo họ. 18  Họ từ bỏ nhà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình và bắt đầu hầu việc các cột thờ* và thần tượng, nên cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem vì tội của họ. 19  Ngài tiếp tục phái các nhà tiên tri đến giữa họ để đưa họ trở lại với Đức Giê-hô-va; các nhà tiên tri cứ cảnh báo họ nhưng họ không chịu nghe.+ 20  Thần khí Đức Chúa Trời đến trên Xa-cha-ri, con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa;+ ông đứng ở chỗ cao hơn dân chúng và nói: “Đây là điều Đức Chúa Trời phán: ‘Sao các ngươi vi phạm điều răn của Đức Giê-hô-va? Các ngươi sẽ chẳng thành công đâu! Vì các ngươi đã từ bỏ Đức Giê-hô-va nên ngài sẽ từ bỏ các ngươi’”.+ 21  Nhưng họ âm mưu chống lại ông;+ và theo lệnh vua, họ ném đá ông trong sân của nhà Đức Giê-hô-va.+ 22  Như vậy, vua Giê-hô-ách không nhớ đến tình yêu thương thành tín mà cha của Xa-cha-ri là Giê-hô-gia-đa đã thể hiện với vua, và vua giết con trai người, là người lúc hấp hối đã nói: “Nguyện Đức Giê-hô-va thấy việc này và buộc ông chịu trách nhiệm”.+ 23  Vào đầu năm, quân Sy-ri đến đánh Giê-hô-ách và xâm chiếm Giu-đa cùng Giê-ru-sa-lem.+ Họ giết hết các quan+ của dân chúng và gửi toàn bộ chiến lợi phẩm cho vua của Đa-mách. 24  Dù quân Sy-ri xâm lăng chỉ có ít người nhưng Đức Giê-hô-va phó đạo quân rất lớn của Giu-đa vào tay họ+ vì chúng đã từ bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Vậy, họ đã thi hành sự phán xét trên Giê-hô-ách. 25  Khi bọn họ rút lui (để lại vua trong tình trạng bị thương nặng), chính các tôi tớ của vua lại mưu phản vì vua đã làm đổ máu các con trai* của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa.+ Họ giết vua ngay trên giường của vua.+ Vua chết, và họ chôn ông trong Thành Đa-vít+ nhưng không chôn ở khu lăng tẩm dành cho các vua.+ 26  Những người mưu phản+ vua gồm: Xa-bát, con trai Si-mê-át người nữ Am-môn và Giê-hô-xa-bát, con trai Sim-rít người nữ Mô-áp. 27  Về các con trai vua cũng như nhiều lời tuyên bố nghịch lại vua+ và việc trùng tu nhà Đức Chúa Trời,+ mọi điều ấy đều được ghi trong phần bình luận của Sách về các vua. Con trai ông là A-ma-xia lên ngôi kế vị.

Chú thích

Cũng có thể là “cho đến khi mọi người đều đóng góp”.
Hay “máu con trai”. Có thể là dạng số nhiều nói đến sự cao trọng.