Sử ký quyển thứ hai 23:1-21

  • Giê-hô-gia-đa can thiệp; Giê-hô-ách được lập làm vua (1-11)

  • A-tha-li bị giết (12-15)

  • Sự cải tổ của Giê-hô-gia-đa (16-21)

23  Vào năm thứ bảy, Giê-hô-gia-đa can đảm hành động và lập giao ước với những người dẫn đầu của trăm người,+ gồm A-xa-ria con trai Giê-rô-ham, Ích-ma-ên con trai Giê-hô-ha-nan, A-xa-ria con trai Ô-bết, Ma-a-xê-gia con trai A-đa-gia và Ê-li-sa-phát con trai Xiếc-ri.  Rồi họ đi khắp Giu-đa và tập hợp người Lê-vi+ từ mọi thành của Giu-đa cùng những người đứng đầu các dòng tộc của Y-sơ-ra-ên. Khi họ đến Giê-ru-sa-lem,  toàn thể hội chúng lập giao ước+ với vua trong nhà Đức Chúa Trời. Sau đó, Giê-hô-gia-đa nói với họ: “Này! Con trai của vua sẽ cai trị, y như Đức Giê-hô-va đã hứa về con cháu Đa-vít.+  Các anh phải làm như vầy: Một phần ba số thầy tế lễ và người Lê-vi có nhiệm vụ+ trong ngày Sa-bát sẽ làm người giữ cửa,+  một phần ba khác sẽ ở cung vua,+ một phần ba còn lại sẽ ở Cổng Nền Móng, còn hết thảy dân chúng sẽ ở các sân của nhà Đức Giê-hô-va.+  Đừng để bất cứ ai vào nhà Đức Giê-hô-va, ngoại trừ các thầy tế lễ và người Lê-vi đang phục vụ.+ Những người ấy có thể vào vì là nhóm người thánh, và hết thảy dân chúng sẽ giữ bổn phận với Đức Giê-hô-va.  Người Lê-vi phải bao quanh vua mọi phía, ai nấy cầm vũ khí trong tay. Bất kỳ ai vào nhà ấy đều sẽ bị giết. Vua đi đâu thì các anh phải theo đó”.  Người Lê-vi cùng toàn thể Giu-đa làm đúng như lời thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đã truyền dặn. Mỗi người dẫn theo người của mình, gồm người có nhiệm vụ trong ngày Sa-bát lẫn người không có nhiệm vụ trong ngày Sa-bát,+ vì thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa không cho các ban+ được về sau khi mãn phiên phục vụ.  Rồi thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa phát cho những người dẫn đầu của trăm người+ các ngọn giáo, thuẫn nhỏ* và khiên tròn từng thuộc về vua Đa-vít,+ được giữ trong nhà Đức Chúa Trời.+ 10  Sau đó, ông bố trí mọi người vào vị trí, ai nấy cầm vũ khí trong tay. Họ đứng từ bên phải đến bên trái nhà ấy, cạnh bàn thờ và nhà ấy, xung quanh vua. 11  Rồi họ dẫn con trai của vua+ ra, đặt vương miện cùng Chứng Tích*+ lên đầu người và tôn người làm vua; Giê-hô-gia-đa cùng các con trai ông xức dầu cho người. Họ hô lên rằng: “Đức vua vạn tuế!”.+ 12  Khi A-tha-li nghe tiếng dân chúng chạy và tung hô vua thì bà liền đến chỗ họ tại nhà Đức Giê-hô-va.+ 13  Bà nhìn thấy vua đang đứng cạnh cây trụ của vua ở lối ra vào. Các quan+ cùng những người thổi kèn đang ở bên vua, hết thảy dân trong xứ đều vui mừng+ và thổi kèn, còn những người ca hát thì cầm nhạc cụ dẫn đầu việc ngợi khen. A-tha-li liền xé áo mình và la lên: “Mưu phản! Mưu phản!”. 14  Nhưng thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa gọi những người dẫn đầu của trăm người ra, là những người được bổ nhiệm làm chỉ huy quân đội, và nói với họ rằng: “Hãy đem bà ta ra khỏi hàng ngũ! Nếu có kẻ nào theo bà ta thì hãy dùng gươm giết hắn!”. Vì thầy tế lễ đã dặn trước rằng: “Đừng giết bà ta trong nhà Đức Giê-hô-va”. 15  Vậy, họ bắt bà; và khi đem bà đến lối ra vào Cổng Ngựa của cung vua, họ liền xử tử bà tại đó. 16  Sau đó, Giê-hô-gia-đa lập một giao ước giữa ông với toàn thể dân chúng và vua rằng họ sẽ tiếp tục làm dân của Đức Giê-hô-va.+ 17  Rồi toàn thể dân chúng kéo đến phá đổ đền thờ Ba-anh,+ đập nát các bàn thờ và hình tượng của thần ấy.+ Họ cũng giết Ma-tan, thầy tế lễ của Ba-anh,+ tại phía trước các bàn thờ. 18  Kế đến, Giê-hô-gia-đa giao việc giám sát nhà Đức Giê-hô-va cho các thầy tế lễ và người Lê-vi, là những người đã được Đa-vít chỉ định coi sóc nhà Đức Giê-hô-va theo từng ban để họ dâng vật tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va,+ như lời đã chép trong Luật pháp Môi-se,+ trong niềm vui mừng và với bài hát như Đa-vít đã chỉ dẫn. 19  Ông cũng bố trí những người gác cổng+ tại các cổng của nhà Đức Giê-hô-va, để không cho người bị ô uế về bất cứ phương diện nào được vào. 20  Bấy giờ, ông mang theo những người dẫn đầu của trăm người,+ những bậc quyền quý, những người lãnh đạo dân chúng cùng toàn thể dân trong xứ và hộ tống vua từ nhà Đức Giê-hô-va xuống. Họ đi qua cổng trên để đến cung vua và đặt vua ngồi trên ngai+ của vương quốc.+ 21  Toàn dân trong xứ đều vui mừng và thành được yên ổn vì họ đã dùng gươm giết A-tha-li.

Chú thích

Loại khiên các cung thủ thường mang.
Có thể là một cuộn sách chứa Luật pháp của Đức Chúa Trời.