Sử ký quyển thứ hai 20:1-37

  • Các nước láng giềng đe dọa Giu-đa (1-4)

  • Giê-hô-sa-phát cầu xin sự giúp đỡ (5-13)

  • Lời đáp của Đức Giê-hô-va (14-19)

  • Giu-đa được cứu cách mầu nhiệm (20-30)

  • Sự cai trị của Giê-hô-sa-phát kết thúc (31-37)

20  Sau đó, người Mô-áp,+ Am-môn+ cùng một số người Am-mô-nim* kéo đến gây chiến với Giê-hô-sa-phát.  Người ta báo cho Giê-hô-sa-phát rằng: “Có một đạo quân đông đảo tiến đến đánh vua từ vùng biển,* từ Ê-đôm,+ và chúng đang ở Hát-xát-xôn-ta-ma, tức Ên-ghê-đi”.+  Nghe vậy, Giê-hô-sa-phát bèn sợ hãi và quyết tâm tìm kiếm Đức Giê-hô-va.+ Ông công bố một kỳ kiêng ăn cho toàn thể Giu-đa.  Rồi dân Giu-đa nhóm nhau lại để cầu hỏi Đức Giê-hô-va,+ họ đến từ mọi thành của Giu-đa để cầu vấn Đức Giê-hô-va.  Sau đó, Giê-hô-sa-phát đứng giữa hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, trong sân mới của nhà Đức Giê-hô-va,  và cầu nguyện rằng: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con, chẳng phải ngài là Đức Chúa Trời ở trên trời+ và nắm quyền trên mọi nước hay sao?+ Trong tay ngài có quyền năng và sức mạnh; không ai chống cự ngài nổi.+  Lạy Đức Chúa Trời chúng con, chẳng phải ngài đã đuổi hết dân xứ này khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên của ngài và ban xứ này cho dòng dõi của bạn ngài là Áp-ra-ham để làm sản nghiệp lâu bền hay sao?+  Tại đó, họ sinh sống và xây một nơi thánh cho danh ngài+ mà rằng:  ‘Nếu tai họa ập đến trên chúng con, dù bởi gươm, án phạt, dịch bệnh hay đói kém, thì xin cho chúng con đứng trước nhà này và trước ngài (vì danh ngài ngự tại nhà này)+ để kêu cầu ngài giúp đỡ trong lúc khốn khổ; nguyện ngài lắng nghe và giải cứu chúng con’.+ 10  Và này là quân từ Am-môn, Mô-áp và vùng núi Sê-i-rơ,+ là những nơi mà ngài không cho phép Y-sơ-ra-ên xâm chiếm khi ra khỏi xứ Ai Cập. Họ đã quay đi và không tiêu diệt chúng.+ 11  Vậy mà giờ chúng lại trả ơn chúng con bằng cách đến đánh đuổi chúng con khỏi sản nghiệp mà ngài đã ban làm phần thừa kế.+ 12  Lạy Đức Chúa Trời chúng con, chẳng lẽ ngài không thi hành sự phán xét trên chúng?+ Chúng con bất lực trước đạo quân đông đảo đang tiến đến đánh chúng con. Chúng con không biết phải làm gì,+ nhưng mắt chúng con hướng về ngài”.+ 13  Lúc đó, hết thảy người Giu-đa đang đứng trước mặt Đức Giê-hô-va, cùng với vợ và con, kể cả con nhỏ. 14  Rồi ở giữa hội chúng, thần khí của Đức Giê-hô-va đến trên Gia-ha-xi-ên, con trai Xa-cha-ri, cháu Bê-na-gia, chắt Giê-i-ên, chút Ma-ta-nia, là người Lê-vi, thuộc con cháu A-sáp. 15  Ông nói: “Hỡi toàn thể Giu-đa, cư dân Giê-ru-sa-lem cùng vua Giê-hô-sa-phát, hãy chú ý! Đây là điều Đức Giê-hô-va phán với anh em: ‘Đừng sợ hãi hay kinh khiếp trước đạo quân đông đảo ấy, vì trận chiến này không phải của các con mà của Đức Chúa Trời.+ 16  Ngày mai, hãy đi xuống đối đầu với chúng. Chúng sẽ đi lên qua lối Xít và các con sẽ gặp chúng tại cuối thung lũng trước hoang mạc Giê-ru-ên. 17  Các con không cần chiến đấu trong trận này. Hãy vào vị trí và đứng yên+ mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va vì các con.*+ Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, đừng sợ hãi hay kinh khiếp.+ Ngày mai, hãy đi ra đối đầu với chúng và Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng các con’”.+ 18  Giê-hô-sa-phát liền cúi mình sấp mặt xuống đất, và toàn thể Giu-đa cùng cư dân Giê-ru-sa-lem sấp mình trước mặt Đức Giê-hô-va để thờ phượng Đức Giê-hô-va. 19  Rồi người Lê-vi thuộc con cháu Kê-hát+ và Cô-rê trỗi dậy, cất tiếng lớn ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.+ 20  Sáng hôm sau, họ dậy sớm và đi ra hoang mạc Thê-cô-a.+ Khi họ đi ra, Giê-hô-sa-phát đứng trước họ và nói: “Hỡi Giu-đa và cư dân Giê-ru-sa-lem, hãy nghe ta! Hãy đặt đức tin nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi để các ngươi có thể đứng vững.* Hãy đặt đức tin nơi các nhà tiên tri của ngài+ và các ngươi sẽ được thành công”. 21  Sau khi hội ý với dân chúng, ông bổ nhiệm những người ca hát+ cho Đức Giê-hô-va để họ dâng lời ngợi khen. Họ mặc trang phục thánh khiết đi trước đạo quân và nói: “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi”.+ 22  Khi họ bắt đầu vui mừng ca hát chúc tụng thì Đức Giê-hô-va bố trí quân mai phục để đánh quân của Am-môn, Mô-áp và vùng núi Sê-i-rơ đang xâm lăng Giu-đa, và chúng đánh giết lẫn nhau.+ 23  Người Am-môn và Mô-áp quay sang đánh cư dân vùng núi Sê-i-rơ+ để hủy diệt và tiêu diệt họ. Khi diệt hết cư dân Sê-i-rơ, chúng tiêu diệt lẫn nhau.+ 24  Khi dân Giu-đa đến tháp canh trong hoang mạc+ và nhìn về phía đạo quân ấy thì thấy xác chết nằm la liệt trên mặt đất,+ chẳng một ai sống sót. 25  Vậy, Giê-hô-sa-phát cùng dân chúng đến đoạt lấy chiến lợi phẩm từ chúng và thấy có rất nhiều đồ, quần áo và những thứ quý giá; họ lột hết những thứ ấy cho đến khi không mang đi nổi.+ Vì có rất nhiều chiến lợi phẩm nên phải mất ba ngày họ mới mang về hết. 26  Vào ngày thứ tư, họ tập hợp tại thung lũng Bê-ra-ca, vì ở đó họ chúc tụng Đức Giê-hô-va. Thế nên, họ gọi nơi ấy là thung lũng Bê-ra-ca*+ cho đến ngày nay. 27  Sau đó, hết thảy người Giu-đa và Giê-ru-sa-lem do Giê-hô-sa-phát dẫn đầu đã trở về Giê-ru-sa-lem trong vui mừng vì Đức Giê-hô-va cho họ chiến thắng kẻ thù.+ 28  Vậy, họ tiến vào Giê-ru-sa-lem cùng với nhạc cụ có dây, đàn hạc+ và kèn,+ rồi đến nhà Đức Giê-hô-va.+ 29  Sự kinh khiếp về Đức Chúa Trời đến trên mọi vương quốc khi họ nghe rằng Đức Giê-hô-va đã đánh các kẻ thù của Y-sơ-ra-ên.+ 30  Như vậy, vương quốc của Giê-hô-sa-phát không có loạn lạc, và Đức Chúa Trời tiếp tục cho ông được bình yên tứ bề.+ 31  Giê-hô-sa-phát tiếp tục cai trị Giu-đa. Ông lên ngôi vua lúc 35 tuổi và cai trị 25 năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên là A-xu-ba con gái Si-chi.+ 32  Ông tiếp tục bước theo đường lối của cha mình là A-sa,+ không đi chệch đường ấy. Ông làm điều đúng trong mắt Đức Giê-hô-va.+ 33  Tuy nhiên, các nơi cao không bị dẹp bỏ+ và dân chúng chưa chuẩn bị lòng cho Đức Chúa Trời của tổ phụ họ.+ 34  Những chuyện khác về lịch sử của Giê-hô-sa-phát, từ đầu đến cuối, đều được ghi trong những lời của Giê-hu+ con trai Ha-na-ni,+ thuộc Sách về các vua Y-sơ-ra-ên. 35  Sau đó, vua Giê-hô-sa-phát của Giu-đa liên minh với vua A-cha-xia của Y-sơ-ra-ên, là một người hành động gian ác.+ 36  Rồi ông cùng vua ấy hợp tác đóng tàu để đi Ta-rê-si,+ và họ đóng tàu tại Ê-xi-ôn-ghê-be.+ 37  Tuy nhiên, Ê-li-ê-xe con trai Đô-đa-va ở Ma-rết-sa nói tiên tri nghịch lại Giê-hô-sa-phát mà rằng: “Vì vua liên minh với A-cha-xia nên Đức Giê-hô-va sẽ phá hỏng các công việc của vua”.+ Vì thế, các tàu đều bị đắm+ và họ không thể đi Ta-rê-si.

Chú thích

Cũng có thể là “người Mao-nít”.
Hẳn là Biển Chết.
Hay “xem cách Đức Giê-hô-va giải cứu các con”.
Hay “chịu đựng”.
Nghĩa là “ân phước”.