Sử ký quyển thứ hai 2:1-18

  • Công tác chuẩn bị xây đền thờ (1-18)

2  Bấy giờ, Sa-lô-môn ra lệnh xây một nhà cho danh Đức Giê-hô-va+ và một cung điện cho mình.+  Sa-lô-môn tuyển 70.000 người nam lao động chân tay,* 80.000 người nam làm thợ cắt đá trên núi+ và 3.600 người giám sát họ.+  Sa-lô-môn cũng nhắn gửi lời sau đến Hi-ram+ vua Ty-rơ: “Xin làm cho tôi như ngài từng làm cho cha tôi là Đa-vít khi ngài gửi gỗ tuyết tùng để người xây cung điện của mình.+  Nay tôi đang xây một nhà cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi để biệt riêng nhà ấy ra thánh cho ngài, để đốt hương thơm+ trước mặt ngài, cũng để luôn có bánh tầng*+ và lễ vật thiêu vào buổi sáng và chiều tối,+ ngày Sa-bát,+ ngày trăng mới+ và các mùa lễ+ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Đó là bổn phận lâu dài của Y-sơ-ra-ên.  Nhà tôi đang xây sẽ rất nguy nga vì Đức Chúa Trời chúng tôi vĩ đại hơn mọi thần khác.  Ai có đủ khả năng để xây nhà cho ngài? Vì các tầng trời và trời của các tầng trời chẳng thể chứa ngài,+ vậy tôi là ai mà có thể xây nhà cho ngài? Có chăng chỉ là xây một nơi để làm cho vật tế lễ bốc khói trước mặt ngài mà thôi.  Nay xin ngài hãy gửi cho tôi một thợ thủ công vừa giỏi về nghề vàng, bạc, đồng,+ sắt, len màu tía, sợi đỏ sậm và chỉ xanh dương, vừa biết cách chạm trổ. Người ấy sẽ làm việc ở Giu-đa và Giê-ru-sa-lem cùng với các thợ thủ công lành nghề của tôi, do cha tôi là Đa-vít đã cung cấp.+  Cũng xin ngài gửi cho tôi gỗ tuyết tùng, bách xù+ và đàn hương+ từ Li-băng, vì tôi biết các tôi tớ của ngài rất thạo việc đốn cây của Li-băng.+ Tôi tớ của tôi sẽ làm việc với tôi tớ của ngài+  để chuẩn bị một lượng gỗ lớn, vì nhà tôi đang xây sẽ vô cùng nguy nga. 10  Vậy bây giờ, tôi sẽ cấp cho tôi tớ của ngài,+ là các thợ đốn cây, những loại lương thực sau: 20.000 cô-rơ* lúa mì, 20.000 cô-rơ lúa mạch, 20.000 ba-tơ* rượu và 20.000 ba-tơ dầu”. 11  Hi-ram vua Ty-rơ bèn gửi cho Sa-lô-môn lá thư sau: “Vì Đức Giê-hô-va yêu thương dân mình nên đã lập ngài làm vua của họ”. 12  Hi-ram nói tiếp: “Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là đấng dựng nên trời và đất, được ngợi khen vì đã ban cho vua Đa-vít một người con khôn ngoan+ được phú cho sự thông sáng và hiểu biết,+ là người sẽ xây nhà cho Đức Giê-hô-va và cung điện cho mình. 13  Nay tôi gửi đến ngài một thợ thủ công lành nghề được phú cho sự hiểu biết là Hi-ram-a-bi,+ 14  con trai của một người nữ thuộc chi phái Đan và cha là người Ty-rơ; ông có kinh nghiệm trong nghề vàng, bạc, đồng, sắt, đá, gỗ, len màu tía, chỉ xanh dương, vải tốt và sợi đỏ sậm.+ Ông có thể làm đủ loại chạm trổ và làm theo bất cứ mẫu thiết kế nào được yêu cầu.+ Ông sẽ làm việc với các thợ thủ công lành nghề của ngài và thợ thủ công lành nghề của chúa tôi là Đa-vít, cha ngài. 15  Nay xin chúa tôi gửi lúa mì, lúa mạch, dầu và rượu mà ngài đã hứa cho bề tôi của ngài.+ 16  Còn chúng tôi sẽ đốn cây từ Li-băng+ theo số lượng ngài cần, bao nhiêu cũng được, và đóng thành bè chuyển đến Gióp-ba cho ngài theo đường biển,+ rồi ngài sẽ đem chúng lên Giê-ru-sa-lem”.+ 17  Rồi Sa-lô-môn đếm tổng số người nam ngoại kiều trong xứ Y-sơ-ra-ên,+ sau đợt thống kê dân số mà cha của ông là Đa-vít đã thực hiện,+ thì có 153.600 người. 18  Trong số đó, ông chỉ định 70.000 người làm người lao động chân tay,* 80.000 người làm thợ cắt đá+ trên núi và 3.600 người làm người giám sát để điều động người ta làm việc.+

Chú thích

Hay “người khuân vác”.
Tức là bánh dâng hiến.
Một cô-rơ tương đương 220 lít. Xem Phụ lục B14.
Một ba-tơ tương đương 22 lít. Xem Phụ lục B14.
Hay “người khuân vác”.