Sử ký quyển thứ hai 14:1-15

  • A-bi-gia qua đời (1)

  • A-sa, vua Giu-đa (2-8)

  • A-sa đánh bại 1.000.000 lính Ê-thi-ô-bi (9-15)

14  Rồi A-bi-gia yên nghỉ cùng tổ phụ và được chôn trong Thành Đa-vít.+ Con trai ông là A-sa lên ngôi kế vị. Vào thời A-sa, xứ được bình yên trong mười năm.  A-sa làm điều tốt và đúng trong mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.  Ông dẹp bỏ các bàn thờ ngoại bang+ và những nơi cao, đập nát các trụ thờ+ và đốn ngã các cột thờ.*+  Ông còn bảo dân Giu-đa tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, cũng như vâng giữ Luật pháp và điều răn.  Vậy, ông dẹp bỏ những nơi cao và lư hương+ khỏi tất cả các thành của Giu-đa; dưới triều đại ông, vương quốc tiếp tục được yên ổn.  Ông xây các thành kiên cố tại Giu-đa,+ do xứ không có loạn lạc và chiến tranh trong những năm ấy, vì Đức Giê-hô-va cho ông được bình yên.+  Ông nói với dân Giu-đa: “Chúng ta hãy xây những thành này và bao quanh bằng tường và tháp,+ cổng và thanh cài vì xứ vẫn thuộc về chúng ta, bởi chúng ta đã tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Chúng ta đã tìm kiếm ngài và ngài cho chúng ta được yên ổn tứ bề”. Vậy, việc xây cất của họ thành công.+  A-sa có một đạo quân gồm 300.000 người Giu-đa được trang bị khiên lớn và giáo, 280.000 chiến binh dũng mãnh người Bên-gia-min mang thuẫn nhỏ* và được trang bị cung.+  Sau đó, Xê-rách người Ê-thi-ô-bi kéo đến đánh họ, đạo quân của hắn gồm 1.000.000 lính và 300 chiến xa.+ Khi Xê-rách đến Ma-rê-sa,+ 10  A-sa ra nghênh chiến và dàn trận tại thung lũng Xê-pha-ta ở Ma-rê-sa. 11  A-sa bèn kêu cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình+ rằng: “Lạy Đức Giê-hô-va, dù những người mà ngài giúp đỡ đông đảo hay không có sức mạnh, điều đó không quan trọng với ngài.+ Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, xin giúp chúng con vì chúng con nương cậy ngài,+ chúng con nhân danh ngài mà chiến đấu với đám đông này.+ Lạy Đức Giê-hô-va, ngài là Đức Chúa Trời chúng con. Xin đừng để người phàm thắng hơn ngài”.+ 12  Vậy, Đức Giê-hô-va đánh bại người Ê-thi-ô-bi trước mặt A-sa và Giu-đa, người Ê-thi-ô-bi bèn tháo chạy.+ 13  A-sa cùng quân của ông đuổi theo đến tận Ghê-ran,+ người Ê-thi-ô-bi tiếp tục ngã chết đến khi chẳng còn ai sống sót, bởi chúng bị Đức Giê-hô-va và đạo quân của ngài đánh tan nát. Sau đó, người Giu-đa mang về rất nhiều chiến lợi phẩm. 14  Họ cũng đánh tất cả các thành xung quanh Ghê-ran, vì sự kinh khiếp về Đức Giê-hô-va đến trên các thành ấy; họ đoạt lấy chiến lợi phẩm trong tất cả các thành ấy vì có nhiều thứ để lấy. 15  Họ còn tấn công lều của những người có gia súc, chiếm được rất nhiều bầy súc vật và lạc đà, rồi trở về Giê-ru-sa-lem.

Chú thích

Loại khiên các cung thủ thường mang.