Sử ký quyển thứ hai 13:1-22

  • A-bi-gia, vua Giu-đa (1-22)

    • A-bi-gia đánh bại Giê-rô-bô-am (3-20)

13  Năm thứ mười tám triều đại vua Giê-rô-bô-am, A-bi-gia lên ngôi cai trị Giu-đa.+  Ông cai trị ba năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên là Mi-ca-gia,+ con gái U-ri-ên người Ghi-bê-át.+ Có chiến tranh giữa A-bi-gia và Giê-rô-bô-am.+  Vậy, A-bi-gia ra trận cùng với lực lượng gồm 400.000 chiến binh dũng mãnh và tinh nhuệ.+ Còn Giê-rô-bô-am cùng 800.000 chiến binh dũng mãnh và tinh nhuệ dàn trận để giao chiến với ông.  Bấy giờ, A-bi-gia đứng trên núi Xê-ma-ra-im, thuộc vùng núi của Ép-ra-im, và nói: “Hỡi Giê-rô-bô-am cùng toàn thể Y-sơ-ra-ên, hãy nghe ta.  Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng qua giao ước muối,*+ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã ban cho Đa-vít quyền cai trị trên Y-sơ-ra-ên đến mãi mãi,+ cho người và con cháu người,+ hay sao?  Nhưng Giê-rô-bô-am+ con trai Nê-bát, là tôi tớ Sa-lô-môn con trai Đa-vít, đã dấy lên phản nghịch chúa mình.+  Những kẻ vô lại, vô công rồi nghề cứ đến nhập bọn với hắn. Chúng thắng hơn Rê-hô-bô-am con trai Sa-lô-môn khi Rê-hô-bô-am còn trẻ và nhút nhát, không chống cự chúng nổi.  Giờ đây, các ngươi cứ tưởng mình có thể chống cự được nước của Đức Giê-hô-va đang ở trong tay con cháu Đa-vít, vì các ngươi rất đông đảo và có những bò con bằng vàng mà Giê-rô-bô-am đã đúc để làm thần cho các ngươi.+  Chẳng phải các ngươi đã đuổi các thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va,+ là con cháu A-rôn, và cả người Lê-vi mà đi lập các thầy tế lễ của riêng mình như bao dân xứ khác sao? Bất cứ ai mang đến một con bò đực tơ và bảy con cừu đực đều có thể làm thầy tế lễ cho những vật chẳng phải là thần.+ 10  Còn về phần chúng tôi, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chúng tôi+ và chúng tôi đã không từ bỏ ngài. Các thầy tế lễ của chúng tôi, là con cháu A-rôn, đều đang phục vụ Đức Giê-hô-va, và người Lê-vi phụ giúp trong công việc này. 11  Họ đốt lễ vật thiêu bốc khói cho Đức Giê-hô-va vào mỗi sáng và chiều tối+ cùng với hương thơm,+ và xếp bánh tầng*+ ở trên bàn bằng vàng ròng, họ cũng thắp các ngọn đèn trên chân đèn bằng vàng+ vào mỗi chiều tối,+ vì chúng tôi đang thi hành bổn phận với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi; còn các ngươi đã từ bỏ ngài. 12  Này, Đức Chúa Trời ở cùng và lãnh đạo chúng tôi. Các thầy tế lễ của ngài cũng ở cùng và cầm kèn hiệu lệnh để thổi tiếng báo xung trận chống lại các ngươi. Hỡi người Y-sơ-ra-ên, đừng chiến đấu với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, vì các ngươi sẽ không thắng đâu”.+ 13  Nhưng Giê-rô-bô-am bố trí quân mai phục ở phía sau quân Giu-đa nên họ ở phía trước quân Giu-đa còn quân mai phục thì ở phía sau. 14  Khi người Giu-đa quay lại, thấy mình phải chiến đấu với quân địch ở phía trước lẫn phía sau, họ bắt đầu kêu cầu Đức Giê-hô-va,+ còn các thầy tế lễ thì thổi kèn lớn tiếng. 15  Người Giu-đa hô tiếng xung trận, và khi họ cất tiếng xung trận thì Đức Chúa Trời đánh bại Giê-rô-bô-am và toàn thể Y-sơ-ra-ên trước mặt A-bi-gia và người Giu-đa. 16  Y-sơ-ra-ên tháo chạy trước mặt Giu-đa, và Đức Chúa Trời phó chúng vào tay họ. 17  A-bi-gia và dân của ông giết được rất nhiều quân địch, và người Y-sơ-ra-ên cứ ngã chết, tổng cộng là 500.000 lính tinh nhuệ. 18  Như vậy, người Y-sơ-ra-ên bị hạ nhục vào lúc đó, còn người Giu-đa thì thắng thế vì họ nương cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ.+ 19  A-bi-gia tiếp tục đuổi theo Giê-rô-bô-am và đoạt lấy các thành từ tay ông, Bê-tên+ và các thành phụ cận,* Giê-sa-na và các thành phụ cận, Ép-ra-in+ và các thành phụ cận. 20  Trong thời A-bi-gia, Giê-rô-bô-am không bao giờ lấy lại được quyền lực, rồi Đức Giê-hô-va đánh ông và ông chết.+ 21  Còn A-bi-gia ngày càng hùng mạnh. Ông lấy 14 vợ,+ có 22 con trai và 16 con gái. 22  Những chuyện khác về lịch sử của A-bi-gia, tức các lời nói và việc làm của ông, đều được ghi trong sách* của nhà tiên tri Y-đô.+

Chú thích

Tức là giao ước vững bền và không thay đổi.
Tức là bánh dâng hiến.
Hay “phụ thuộc”.
Hay “sách bình luận”.