Thư thứ hai gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 7:1-16

  • Tẩy sạch mình khỏi sự ô uế (1)

  • Niềm vui của Phao-lô về người Cô-rinh-tô (2-4)

  • Tít mang báo cáo tốt về (5-7)

  • Ăn năn và buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời (8-16)

7  Vậy hỡi anh em yêu dấu, vì có những lời hứa ấy,+ chúng ta hãy tẩy sạch mình khỏi mọi sự ô uế về thể xác lẫn tinh thần,+ và ngày càng trở nên thánh sạch trong sự kính sợ Đức Chúa Trời.  Hãy dành cho chúng tôi một chỗ trong lòng anh em.+ Chúng tôi chẳng làm gì sai với ai, chẳng làm hại cũng chẳng lợi dụng ai.+  Tôi nói thế không phải để lên án anh em. Vì trước đây tôi từng nói rằng anh em ở trong lòng chúng tôi để chúng ta cùng chết, cùng sống với nhau.  Tôi có thể dạn dĩ mà nói* với anh em. Tôi khoe rất nhiều về anh em. Tôi được an ủi vô cùng và được tràn đầy niềm vui trong mọi nỗi khốn khổ của chúng tôi.+  Thật vậy, khi đến Ma-xê-đô-ni-a,+ thể xác chúng tôi không được yên mà tiếp tục bị khốn khổ đủ bề, bên ngoài là sự chống đối gay gắt, bên trong là những nỗi lo sợ.  Nhưng Đức Chúa Trời, đấng an ủi những người ngã lòng,+ đã an ủi chúng tôi qua sự hiện diện của Tít;  không chỉ qua sự hiện diện của anh ấy thôi, mà cũng qua sự an ủi anh ấy nhận được bởi anh em, vì anh ấy có kể cho chúng tôi về việc anh em mong mỏi được gặp tôi, về nỗi buồn rầu của anh em và lòng quan tâm chân thành* của anh em đối với tôi; vì thế, tôi càng vui mừng hơn.  Cho dù lá thư của tôi đã làm anh em buồn,+ tôi cũng không hối tiếc. Dù lúc đầu tôi có hối tiếc (thấy rằng lá thư đó làm anh em buồn, nhưng chỉ trong thời gian ngắn),  nhưng bây giờ tôi vui, không phải vì anh em buồn rầu, mà vì nỗi buồn đó khiến anh em ăn năn. Bởi anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, nên anh em chẳng bị hại gì vì cớ chúng tôi. 10  Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sinh ra sự ăn năn dẫn đến sự cứu rỗi, mà không để lại sự hối tiếc;+ nhưng nỗi buồn theo cách của thế gian thì sinh ra sự chết. 11  Hãy xem nỗi buồn theo ý Đức Chúa Trời đã sinh ra trong anh em sự nhiệt thành biết bao, lại cũng khiến anh em được gột rửa, phẫn nộ về điều sai trái, kính sợ Đức Chúa Trời, mong muốn thiết tha, sốt sắng và sửa chữa điều sai trái!+ Về mọi phương diện, anh em đã chứng tỏ mình trong sạch* trong vấn đề ấy. 12  Tôi viết cho anh em, không phải vì kẻ làm điều sai trái,+ cũng chẳng phải vì người bị đối xử sai trái, nhưng để lòng nhiệt thành mà anh em tỏ với chúng tôi được thấy rõ trước mặt Đức Chúa Trời. 13  Vì vậy, chúng tôi cảm thấy được an ủi. Không những thế, chúng tôi còn vui mừng hơn bởi niềm vui của Tít, vì hết thảy anh em đã làm cho tinh thần anh ấy sảng khoái. 14  Nếu tôi đã khoe với anh ấy về anh em thì tôi không bị hổ thẹn; vì như tất cả những gì chúng tôi nói với anh em là sự thật, thì những gì chúng tôi khoe với Tít cũng là sự thật. 15  Ngoài ra, anh ấy càng trìu mến anh em hơn khi nhớ đến sự vâng lời của hết thảy anh em,+ cũng như cách anh em đón tiếp anh ấy với lòng kính sợ và run rẩy. 16  Tôi mừng là mình có thể tin tưởng* anh em trong mọi phương diện.

Chú thích

Xem mục “Nói năng dạn dĩ” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Ds: “lòng sốt sắng”.
Hay “vô tội”.
Cũng có thể là “can đảm vì cớ”.