Thư thứ hai gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 6:1-18

  • Không được lạm dụng lòng nhân từ của Đức Chúa Trời (1, 2)

  • Miêu tả thánh chức của Phao-lô (3-13)

  • Chớ mang ách không cân xứng (14-18)

6  Là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời,+ chúng tôi cũng khuyên anh em chớ nhận lòng nhân từ bao la của ngài một cách vô ích.*+  Vì ngài phán: “Ta đã nghe con vào kỳ ban ơn, ta đã giúp đỡ con trong ngày giải cứu”.+ Kìa! Hiện nay đặc biệt là kỳ ban ơn. Kìa! Hiện nay là ngày giải cứu.  Chúng tôi chẳng làm điều gì gây cớ vấp ngã, hầu không tìm thấy bất cứ lỗi nào trong thánh chức của chúng tôi;+  nhưng bằng mọi cách, chúng tôi cho thấy mình là người phụng sự Đức Chúa Trời,+ qua việc chịu đựng nhiều thử thách, hoạn nạn, những lúc thiếu thốn, khó khăn,+  đòn vọt, tù đày,+ những cuộc náo loạn, cực nhọc, những đêm mất ngủ, những lúc thiếu ăn;+  qua sự thánh sạch, sự hiểu biết, kiên nhẫn,+ nhân từ,+ thần khí thánh, tình yêu thương không giả dối,+  lời nói chân thật, quyền năng của Đức Chúa Trời;+ qua vũ khí công chính+ trong tay phải* và tay trái,*  qua vinh qua nhục, qua tiếng tốt lẫn tiếng xấu. Chúng tôi bị xem như kẻ lừa gạt nhưng là người thật thà,  bị xem là vô danh tiểu tốt nhưng lại được ghi nhận, bị xem như gần chết* nhưng này, chúng tôi vẫn sống,+ bị trừng phạt* nhưng không bị giết chết,+ 10  bị xem là buồn rầu nhưng luôn vui mừng, bị xem là nghèo nhưng làm cho nhiều người trở nên giàu, bị xem là không có gì nhưng có đủ mọi thứ.+ 11  Hỡi anh em ở Cô-rinh-tô, chúng tôi đã nói với anh em một cách thẳng thắn* và đã mở rộng lòng mình ra. 12  Chúng tôi không hẹp hòi trong việc biểu lộ lòng trìu mến với anh em,+ nhưng anh em lại hẹp hòi trong việc biểu lộ lòng trìu mến với chúng tôi. 13  Tôi nói với anh em như nói với con cái mình, hãy đối xử với chúng tôi như chúng tôi đối xử với anh em, hãy mở rộng lòng mình.+ 14  Chớ mang ách chung* với người không tin đạo,+ vì không cân xứng. Sự công chính và gian ác có mối giao hảo nào chăng?+ Hay ánh sáng và bóng tối có chung gì chăng?+ 15  Ngoài ra, Đấng Ki-tô và Bê-li-an* có điểm nào hòa hợp?+ Hay người tin đạo* và người không tin có điểm gì chung?*+ 16  Đền thờ của Đức Chúa Trời và thần tượng có gì hòa hợp?+ Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống,+ như ngài đã phán: “Ta sẽ ngự giữa chúng+ và đi lại trong vòng chúng, ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng và chúng sẽ là dân ta”.+ 17  “Đức Giê-hô-va* phán: ‘Vậy, hãy ra khỏi chúng nó và tách biệt khỏi chúng nó, đừng động đến đồ ô uế nữa’”;+ “‘ta sẽ tiếp nhận các con’”.+ 18  “Đức Giê-hô-va,* Đấng Toàn Năng, phán: ‘Ta sẽ làm cha các con,+ các con sẽ làm con trai con gái ta’”.+

Chú thích

Hay “của ngài và đi trật mục đích của lòng nhân từ ấy”.
Có lẽ để tấn công.
Có lẽ để chống đỡ.
Hay “xem là đáng chết”.
Hay “sửa phạt”.
Ds: “đã mở miệng với anh em”.
Hay “kết hợp”.
Đến từ một từ Hê-bơ-rơ nghĩa là “vô ích”, ám chỉ Sa-tan.
Hay “người trung tín”.
Hay “có chung phần gì”.