Thư thứ hai gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 5:1-21

  • Nhận được nơi ở trên trời (1-10)

  • Thánh chức giải hòa (11-21)

    • Tạo vật mới (17)

    • Đại sứ thay mặt Đấng Ki-tô (20)

5  Chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà dưới đất của mình, hay lều này, bị phá đổ*+ thì chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời ban cho tòa nhà tồn tại mãi trên trời, là nhà không phải do tay con người dựng nên.+  Vì quả thật, trong ngôi nhà này,* chúng ta than thở, thiết tha nhận được nhà* dành cho mình ở trên trời,+ nhà* ấy sẽ như áo che thân vậy,  hầu khi mặc vào, chúng ta sẽ không bị trần truồng.  Thật thế, ở trong lều này, chúng ta than thở, nặng gánh, không phải vì chúng ta muốn cởi nó ra mà vì muốn mặc cái khác vào,+ hầu cho cái hay chết bị sự sống nuốt đi.+  Đấng đã chuẩn bị chúng ta cho điều ấy chính là Đức Chúa Trời,+ ngài ban thần khí cho chúng ta để làm vật bảo đảm* về điều sẽ đến.+  Vậy, chúng ta luôn có lòng tin tưởng và biết rằng khi còn ở trong thân thể này thì chúng ta xa cách Chúa,+  vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy.  Nhưng chúng ta có lòng tin tưởng và thà xa cách thân thể này để ở cùng Chúa thì hơn.+  Vậy, dù ở với ngài hay cách xa ngài, chúng ta cũng quyết tâm làm đẹp lòng ngài. 10  Vì chúng ta đều phải trình diện* trước ngai xét xử* của Đấng Ki-tô, hầu cho mỗi người có thể được thưởng phạt, tùy theo việc làm tốt hay xấu* của mình+ khi còn ở trong thân thể này. 11  Bởi vậy, vì biết kính sợ Chúa nên chúng tôi tiếp tục thuyết phục người ta tin lời giảng của mình, nhưng Đức Chúa Trời biết rõ chúng tôi. Tuy nhiên, tôi hy vọng anh em* cũng biết rõ chúng tôi. 12  Không phải chúng tôi muốn khoe mình với anh em lần nữa nhưng cho anh em cớ để khoe về chúng tôi, hầu anh em có thể trả lời những người khoe về bề ngoài+ chứ không khoe về những gì trong lòng. 13  Nếu chúng tôi có mất trí+ thì ấy là cho Đức Chúa Trời; nếu chúng tôi biết suy xét thì ấy là cho anh em. 14  Tình yêu thương của Đấng Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi đã kết luận rằng một người chết cho mọi người;+ quả vậy, mọi người đều đã chết. 15  Ngài chết cho mọi người, để những người sống thì không sống cho chính mình nữa,+ mà sống cho đấng đã chết cho họ và đã được sống lại. 16  Vậy từ nay trở đi, chúng ta không nhìn bất cứ người nào theo quan điểm con người.+ Cho dù trước đây chúng ta nhìn Đấng Ki-tô theo quan điểm con người thì nay chắc chắn chúng ta không nhìn ngài theo cách ấy nữa.+ 17  Thế nên, nếu ai hợp nhất với Đấng Ki-tô, người ấy là tạo vật mới.+ Những điều cũ đã qua đi. Kìa! Những điều mới đã xuất hiện. 18  Nhưng hết thảy đều đến từ Đức Chúa Trời, là đấng khiến chúng ta hòa thuận lại với ngài qua Đấng Ki-tô+ và ban cho chúng ta thánh chức giải hòa,+ 19  đó là rao truyền rằng qua Đấng Ki-tô, Đức Chúa Trời khiến thế gian hòa thuận lại với ngài+ mà không kể đến tội lỗi của họ,+ và ngài giao cho chúng ta thông điệp giải hòa.+ 20  Thế thì chúng ta là đại sứ+ thay mặt Đấng Ki-tô,+ như thể Đức Chúa Trời đang mời gọi mọi người qua chúng ta. Thay mặt Đấng Ki-tô, chúng ta nài xin người ta: “Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời”. 21  Đức Chúa Trời đã làm cho đấng không hề biết tội lỗi+ trở thành lễ vật chuộc tội* vì chúng ta, để nhờ đấng ấy mà chúng ta trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.+

Chú thích

Hay “tan biến”.
Hay “nơi ở này”.
Hay “nơi ở”.
Hay “nơi ở”.
Hay “tiền trả trước; vật làm tin”.
Hay “đê mạt”.
Xem mục “Bục xét xử” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “phải được tỏ ra”.
Ds: “lương tâm anh em”.
Ds: “trở thành tội lỗi”.