Thư thứ hai gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 2:1-17

  • Phao-lô muốn mang lại niềm vui (1-4)

  • Một người phạm tội được tha thứ và nhận lại (5-11)

  • Phao-lô tại Trô-ách và Ma-xê-đô-ni-a (12, 13)

  • Thánh chức, một cuộc diễu hành chiến thắng (14-17)

    • Không buôn bán lời Đức Chúa Trời (17)

2  Tôi quyết định không đến với anh em lần nữa trong sự buồn rầu.  Vì nếu tôi làm anh em buồn thì ai ở đó sẽ làm cho tôi vui, ngoại trừ người mà tôi làm cho buồn?  Thế nên, tôi đã viết những điều đó để khi đến, tôi không buồn vì những người mà đáng lẽ tôi phải vui về họ, bởi tôi tin chắc rằng điều mang lại niềm vui cho tôi cũng mang lại niềm vui cho tất cả anh em.  Trong nỗi đau đớn và tấm lòng quặn thắt, tôi đã viết cho anh em với nước mắt đầm đìa, chẳng phải để làm anh em buồn,+ nhưng để anh em biết tình yêu thương sâu đậm mà tôi dành cho anh em.  Nếu có ai gây đau buồn,+ người ấy không chỉ làm cho mình tôi đau buồn, nhưng cũng làm cho hết thảy anh em đau buồn ít nhiều—tôi không có ý nặng lời như thế.  Người ấy đã bị đa số trong anh em quở trách là đủ rồi.  Bây giờ, anh em nên nhân từ tha thứ và an ủi người,+ để người không bị chìm ngập trong nỗi đau buồn quá lớn.+  Thế nên, tôi khuyên bảo anh em hãy khẳng định tình yêu thương của mình dành cho người ấy.+  Tôi cũng viết cho anh em vì lý do này: để xem anh em có vâng lời trong mọi sự hay không. 10  Nếu anh em tha thứ cho ai về bất cứ điều gì, tôi cũng làm như vậy. Thật ra, những gì tôi đã tha thứ (nếu tôi đã tha thứ điều gì) thì tôi vì anh em mà tha thứ ở trước mặt Đấng Ki-tô, 11  hầu chúng ta không bị Sa-tan thắng thế,*+ vì chẳng phải chúng ta không biết mưu kế* của hắn.+ 12  Khi tôi đến Trô-ách+ để rao truyền tin mừng về Đấng Ki-tô và có một cánh cửa mở ra cho tôi trong công việc Chúa, 13  tôi không yên lòng vì không tìm thấy Tít,+ người anh em của tôi. Thế nên, tôi từ giã họ và đi đến Ma-xê-đô-ni-a.+ 14  Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, đấng luôn dẫn dắt chúng ta trong cuộc diễu hành chiến thắng cùng với Đấng Ki-tô và dùng chúng ta để làm cho hương thơm của sự hiểu biết về ngài lan tỏa khắp nơi! 15  Vì đối với Đức Chúa Trời, chúng ta là hương thơm ngọt ngào khi công bố về Đấng Ki-tô giữa những người đang tiến đến sự cứu rỗi và những kẻ đang đi đến sự diệt vong. 16  Với kẻ đang đi đến sự diệt vong, chúng ta là mùi sự chết dẫn đến sự chết;+ với người đang tiến đến sự cứu rỗi, chúng ta là mùi hương sự sống dẫn đến sự sống. Ai hội đủ điều kiện cho công việc ấy? 17  Đó là chúng tôi, vì chúng tôi không buôn bán* lời Đức Chúa Trời+ như nhiều người khác nhưng là những người được Đức Chúa Trời phái đi, chúng tôi giảng với tất cả lòng thành thật trước mắt ngài và cùng với Đấng Ki-tô.

Chú thích

Hay “đánh lừa”.
Hay “ý định”.
Hay “thương mại hóa; kiếm lợi tức từ”.