Thư thứ hai gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 13:1-14

  • Lời cảnh báo và khuyên bảo cuối (1-14)

    • “Luôn tra xét xem mình có đang ở trong đức tin không” (5)

    • Hãy chịu sửa đổi; đồng tâm nhất trí (11)

13  Đây là lần thứ ba tôi sẵn sàng đến với anh em. “Phải dựa trên lời của hai hoặc ba nhân chứng thì mọi vụ việc mới được xác minh”.+  Dù bây giờ vắng mặt nhưng như thể tôi có mặt ở đó lần thứ hai, và về phần những người trước đây phạm tội cũng như tất cả những người khác, tôi báo trước rằng nếu tôi đến lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho họ,  vì anh em tìm kiếm bằng chứng cho thấy Đấng Ki-tô thật sự phán qua tôi. Ngài là đấng chẳng mềm yếu với anh em nhưng hành động mạnh mẽ giữa anh em.  Thật vậy, dù đã bị xử tử trên cây cột bởi sự yếu đuối nhưng nay ngài sống bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.+ Đúng là chúng tôi cũng yếu đuối cùng với ngài, nhưng chúng tôi sẽ sống cùng với ngài+ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, là quyền năng hoạt động trên anh em.+  Hãy luôn tra xét xem mình có đang ở trong đức tin không, và luôn chứng minh mình là loại người nào.+ Hay anh em không nhận biết Chúa Giê-su Ki-tô hợp nhất với anh em? Trừ khi anh em không còn được chấp nhận.  Tôi thật sự hy vọng anh em sẽ nhận biết rằng chẳng phải chúng tôi không được chấp nhận.  Chúng tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời để anh em không làm gì sai, chẳng phải để người ta chấp nhận chúng tôi, mà để anh em có thể làm điều lành ngay cả khi người ta không chấp nhận chúng tôi.  Vì chúng tôi không thể chống lại chân lý, nhưng chỉ ủng hộ chân lý.  Chúng tôi luôn vui mừng mỗi khi chúng tôi yếu mà anh em lại mạnh. Điều chúng tôi cầu xin là anh em chịu sửa đổi. 10  Thế nên, tôi viết những điều đó trong lúc vắng mặt, để lúc có mặt, tôi không phải nghiêm khắc khi dùng quyền Chúa đã ban cho tôi,+ là quyền để xây dựng chứ chẳng phải để phá đổ. 11  Cuối cùng, hỡi anh em, hãy tiếp tục vui mừng, chịu sửa đổi, nhận sự an ủi,+ đồng tâm nhất trí+ và sống hòa thuận;+ như thế, Đức Chúa Trời của sự yêu thương và bình an+ sẽ ở cùng anh em. 12  Hãy chào nhau bằng cái hôn của tình yêu thương anh em. 13  Tất cả các người thánh gửi lời chào anh em. 14  Nguyện xin lòng nhân từ bao la của Chúa Giê-su Ki-tô, tình yêu thương của Đức Chúa Trời cũng như thần khí thánh mà anh em đồng hưởng ở với hết thảy anh em.

Chú thích