Các vua quyển thứ hai 9:1-37

  • Giê-hu được xức dầu làm vua Y-sơ-ra-ên (1-13)

  • Giê-hu giết Giê-hô-ram và A-cha-xia (14-29)

  • Giê-xa-bên bị giết; chó ăn thịt bà (30-37)

9  Nhà tiên tri Ê-li-sê gọi một trong các con trai của những nhà tiên tri đến và nói: “Hãy quấn áo quanh hông rồi mau mau đem lọ dầu này đến Ra-mốt-ga-la-át.+  Khi đến đó, anh hãy tìm Giê-hu,+ con trai Giê-hô-sa-phát, cháu Nim-si; hãy vào mời ông ấy rời khỏi anh em mình rồi dẫn vào phòng trong cùng.  Anh hãy lấy lọ dầu đổ trên đầu ông ấy và nói: ‘Đức Giê-hô-va phán rằng: “Ta xức dầu cho con làm vua Y-sơ-ra-ên”’.+ Sau đó, hãy mở cửa và chạy ngay”.  Vậy, người hầu việc của nhà tiên tri lên đường đến Ra-mốt-ga-la-át.  Khi ông đến nơi thì các tướng quân đội đang ngồi tại đó. Ông nói: “Hỡi tướng quân đội, tôi có một thông điệp cho ông”. Giê-hu hỏi: “Anh đang nói với ai trong chúng tôi?”. Ông đáp: “Hỡi tướng quân đội, chính ông”.  Giê-hu đứng dậy đi vào nhà; người hầu việc đổ dầu lên đầu Giê-hu và nói: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán rằng: ‘Ta xức dầu cho con làm vua trên dân Y-sơ-ra-ên của Đức Giê-hô-va.+  Con phải tiêu diệt nhà của chúa mình là A-háp. Ta sẽ báo thù cho máu của các tôi tớ ta là nhà tiên tri và của mọi tôi tớ Đức Giê-hô-va đã chết dưới tay Giê-xa-bên.+  Cả nhà A-háp sẽ bị diệt vong; ta sẽ tiêu diệt mọi người nam* của A-háp, kể cả những người cô thế và yếu ớt trong Y-sơ-ra-ên.+  Ta sẽ khiến nhà A-háp giống như nhà Giê-rô-bô-am+ con trai Nê-bát và giống như nhà Ba-ê-sa+ con trai A-hi-gia. 10  Còn Giê-xa-bên, chó sẽ ăn xác bà ta tại mảnh đất ở Gít-rê-ên+ và sẽ không ai chôn bà ta’”. Nói xong, người hầu việc mở cửa bỏ chạy.+ 11  Khi Giê-hu trở lại gặp các thủ lĩnh của quân đội, họ hỏi ông: “Mọi chuyện ổn chứ? Sao tên điên ấy lại đến gặp anh?”. Ông đáp: “Các anh biết loại người đó và những điều hắn nói mà”. 12  Nhưng họ đáp: “Không đúng! Xin kể cho chúng tôi nghe”. Ông nói: “Người đó đã nói với tôi thế này, rồi nói thêm: ‘Đức Giê-hô-va phán rằng: “Ta xức dầu cho con làm vua Y-sơ-ra-ên”’”.+ 13  Nghe vậy, mọi người liền lấy áo mình trải trên các bậc thang dưới chân ông+ rồi thổi tù và mà nói rằng: “Giê-hu đã lên ngôi vua!”.+ 14  Giê-hu,+ con trai Giê-hô-sa-phát, cháu Nim-si, lập mưu chống lại Giê-hô-ram. Giê-hô-ram và toàn thể Y-sơ-ra-ên đã phòng thủ tại Ra-mốt-ga-la-át,+ vì cớ vua Ha-xa-ên+ của Sy-ri. 15  Sau đó, vua Giê-hô-ram trở về Gít-rê-ên+ để chữa vết thương mà người Sy-ri đã gây ra cho ông khi ông tranh chiến với vua Ha-xa-ên của Sy-ri.+ Bấy giờ, Giê-hu nói: “Nếu các anh đồng ý thì đừng để một ai thoát khỏi thành và làm lộ chuyện này tại Gít-rê-ên”. 16  Giê-hu cưỡi chiến xa của mình đến Gít-rê-ên, vì Giê-hô-ram đang dưỡng thương tại đó. Vua A-cha-xia của Giu-đa cũng đã xuống thăm Giê-hô-ram. 17  Khi đứng trên tháp ở Gít-rê-ên, một lính canh thấy đoàn người của Giê-hu đang tiến đến. Người đó liền báo: “Tôi thấy một đoàn người đang tiến đến”. Giê-hô-ram nói: “Hãy sai một kỵ binh ra gặp chúng và hỏi: ‘Các người đến trong bình an chứ?’”. 18  Vậy, một kỵ binh đến nói với Giê-hu rằng: “Vua hỏi: ‘Các người đến trong bình an chứ?’”. Nhưng Giê-hu đáp: “‘Bình an’ có can hệ gì đến ngươi? Hãy theo sau ta!”. Lính canh báo lại với vua: “Người đưa tin đã đến gặp họ nhưng không thấy trở về”. 19  Vua lại sai kỵ binh thứ hai đến gặp họ và nói rằng: “Vua hỏi: ‘Các người đến trong bình an chứ?’”. Nhưng Giê-hu đáp: “‘Bình an’ có can hệ gì đến ngươi? Hãy theo sau ta!”. 20  Lính canh báo lại với vua: “Người đưa tin đã đến gặp họ nhưng không thấy trở về; cách của người điều khiển xe trông giống cách của Giê-hu cháu nội* Nim-si, vì ông ta điều khiển xe như người điên”. 21  Giê-hô-ram nói: “Hãy thắng xe cho ta!”. Họ thắng xe cho vua, rồi vua Giê-hô-ram của Y-sơ-ra-ên và vua A-cha-xia+ của Giu-đa, mỗi người đi trên chiến xa của mình đến gặp Giê-hu. Họ gặp ông tại mảnh đất của Na-bốt+ người Gít-rê-ên. 22  Vừa thấy Giê-hu, Giê-hô-ram nói: “Ngươi đến trong bình an chứ, Giê-hu?”. Nhưng Giê-hu đáp: “Bình an sao được khi vẫn còn thói đàng điếm* của Giê-xa-bên+ mẹ ông và bao trò phù phép của bà ta?”.+ 23  Giê-hô-ram liền quay xe bỏ chạy và nói với A-cha-xia rằng: “A-cha-xia, chúng ta bị lừa rồi!”. 24  Giê-hu giương cung bắn giữa hai vai Giê-hô-ram, mũi tên xuyên qua tim và Giê-hô-ram ngã gục trên chiến xa của mình. 25  Giê-hu nói với viên sĩ quan của ông là Bích-ca rằng: “Hãy đem xác hắn ném trong ruộng của Na-bốt người Gít-rê-ên.+ Hãy nhớ lại khi chúng ta cùng đi xe ngựa phía sau cha hắn là A-háp thì Đức Giê-hô-va công bố lời phán nghịch lại cha hắn rằng:+ 26  ‘Đức Giê-hô-va phán: “Thật như hôm qua ta đã thấy máu của Na-bốt+ và máu của các con trai người, ta sẽ báo trả+ ngươi ngay trong mảnh đất này”. Đức Giê-hô-va phán vậy’. Do đó, hãy đem xác hắn ném trong mảnh đất ấy theo lời phán của Đức Giê-hô-va”.+ 27  Khi vua A-cha-xia+ của Giu-đa thấy vậy, ông liền chạy về hướng nhà vườn. (Sau đó, Giê-hu đã đuổi theo và nói: “Hãy giết hắn luôn!”. Vậy, họ tấn công ông trên xe ngựa, khi ông đang trên đường đến Gu-rơ, cạnh Gíp-lê-am.+ Nhưng ông vẫn tiếp tục chạy đến Mê-ghi-đô và chết tại đó. 28  Các tôi tớ của ông mang ông đặt trên xe và đưa về Giê-ru-sa-lem. Ông được chôn trong mộ của mình cùng với các tổ phụ tại Thành Đa-vít.+ 29  A-cha-xia+ đã lên ngôi vua Giu-đa vào năm thứ mười một triều đại Giê-hô-ram con trai A-háp). 30  Khi Giê-hu đến Gít-rê-ên+ thì Giê-xa-bên+ hay điều đó. Bà liền lấy màu* đen vẽ mắt rồi làm tóc và nhìn xuống cửa sổ. 31  Lúc Giê-hu đi qua cổng, bà nói: “Xim-ri, kẻ giết chúa mình, vẫn bình an chứ?”.+ 32  Giê-hu nhìn lên cửa sổ và nói: “Ai về phe ta? Ai?”.+ Ngay lập tức, có hai hay ba triều thần nhìn xuống ông. 33  Ông nói: “Ném mụ ta xuống!”. Họ ném bà xuống, máu của bà văng lên tường và các con ngựa. Ngựa của Giê-hu giẫm trên Giê-xa-bên. 34  Sau đó, ông đi vào và ăn uống. Rồi ông nói: “Các anh hãy lo liệu cho người đàn bà đáng rủa ấy và chôn cất bà ta, dù sao đó cũng là con gái của vua”.+ 35  Nhưng khi họ ra chôn bà thì chẳng tìm thấy gì ngoài cái sọ, hai bàn chân và hai lòng bàn tay.+ 36  Họ trở lại báo cho Giê-hu, và ông nói: “Chuyện này làm ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va+ khi ngài phán qua tôi tớ ngài là Ê-li-gia người Thi-sê-be rằng: ‘Chó sẽ ăn thịt Giê-xa-bên tại mảnh đất ở Gít-rê-ên.+ 37  Tại mảnh đất ở Gít-rê-ên, xác của Giê-xa-bên sẽ như phân trên đồng ruộng, nên người ta không thể nói rằng: “Đây là Giê-xa-bên”’”.

Chú thích

Ds: “bất kỳ người nào tiểu vào tường”. Cụm từ Hê-bơ-rơ có ý khinh bỉ này nói đến người nam.
Ds: “con trai”.
Hay “thói thờ thần tượng”.
Hay “phấn mắt”.