Các vua quyển thứ hai 7:1-20

  • Ê-li-sê báo trước kết thúc của nạn đói (1, 2)

  • Tìm thấy thức ăn trong trại mà Sy-ri bỏ lại (3-15)

  • Lời tiên tri của Ê-li-sê ứng nghiệm (16-20)

7  Ê-li-sê nói: “Hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán: ‘Vào giờ này ngày mai, tại cổng* thành Sa-ma-ri, một sê-a* bột mịn sẽ có giá một siếc-lơ* và hai sê-a lúa mạch sẽ có giá một siếc-lơ’”.+  Lúc đó, viên sĩ quan mà vua tín nhiệm nói với người của Đức Chúa Trời rằng: “Ngay cả khi Đức Giê-hô-va mở các cửa trên trời, điều này* có thể nào xảy ra không?”.+ Ê-li-sê đáp: “Chính mắt ông sẽ thấy điều đó+ nhưng ông sẽ không ăn”.+  Có bốn người phong cùi tại cổng thành,+ và họ nói với nhau: “Sao chúng ta lại ngồi đây chờ chết?  Nếu vào thành khi trong thành đang có nạn đói+ thì chúng ta sẽ chết tại đó. Còn nếu cứ ngồi đây, chúng ta cũng sẽ chết. Chi bằng cứ đến trại của người Sy-ri. Nếu họ tha mạng thì chúng ta sẽ sống, còn nếu họ giết thì chúng ta chết”.  Vậy, họ lên đường vào lúc chạng vạng tối và đến trại của người Sy-ri. Khi đến rìa trại, họ chẳng thấy ai ở đó.  Bởi Đức Giê-hô-va đã khiến trại của người Sy-ri nghe thấy tiếng chiến xa và ngựa, tiếng của một đạo quân rất lớn.+ Do đó, chúng nói với nhau rằng: “Kìa! Vua Y-sơ-ra-ên đã thuê các vua của dân Hếch và các vua của dân Ai Cập đến đánh chúng ta!”.  Chúng liền tháo chạy vào lúc chạng vạng tối, bỏ lại lều, ngựa, lừa và cả trại quân. Chúng tháo chạy để giữ mạng.  Khi những người phong cùi đến rìa trại, họ vào một lều và ăn uống. Họ lấy bạc, vàng và quần áo trong lều rồi đem đi giấu. Sau đó, họ trở lại, vào một lều khác lấy đồ rồi lại đem đi giấu.  Cuối cùng, họ nói với nhau: “Chúng ta làm thế này thật không phải. Hôm nay là ngày của tin mừng! Nếu chúng ta chần chừ và đợi đến rạng đông thì chúng ta đáng bị trừng phạt. Chúng ta hãy đi báo tin này cho bề tôi của vua”. 10  Vậy, họ đi gọi những người gác cổng thành và nói: “Chúng tôi đã vào trại của người Sy-ri nhưng chẳng thấy ai ở đó, cũng chẳng nghe tiếng của một người nào. Chỉ còn lại ngựa và lừa đã bị buộc, các lều vẫn còn nguyên”. 11  Những người gác cổng thành liền kêu lên và người ta báo tin ấy trong cung vua. 12  Ngay lập tức, vua trỗi dậy giữa đêm và nói với các tôi tớ: “Để ta cho các ngươi biết người Sy-ri đang làm gì. Chúng biết chúng ta đang đói+ nên bỏ lại trại và ẩn mình trong cánh đồng mà nói rằng: ‘Chúng sẽ ra khỏi thành, chúng ta sẽ bắt sống chúng rồi vào thành’”.+ 13  Một trong các tôi tớ nói: “Xin vua sai vài người dẫn theo năm con ngựa trong số những con còn lại của thành. Kìa! Kết cuộc của họ sẽ như đám người Y-sơ-ra-ên còn lại nơi đây. Kìa! Kết cuộc của họ sẽ như đám người Y-sơ-ra-ên đã mất mạng. Chúng ta cứ phái họ đi xem sao”. 14  Vậy, họ lấy hai cỗ xe ngựa, rồi vua sai họ đến trại của người Sy-ri mà rằng: “Hãy đi xem tình hình ra sao”. 15  Họ theo dấu người Sy-ri đến tận sông Giô-đanh. Cả con đường toàn là quần áo và vật dụng mà người Sy-ri bỏ lại khi hoảng loạn chạy trốn. Những người đưa tin trở về báo cáo điều đó cho vua. 16  Sau đó, dân chúng ra khỏi thành và cướp trại của người Sy-ri, nên một sê-a bột mịn giá một siếc-lơ và hai sê-a lúa mạch giá một siếc-lơ, đúng như lời phán của Đức Giê-hô-va.+ 17  Vua đã bổ nhiệm viên sĩ quan mà vua tín nhiệm để canh chừng cổng thành, nhưng dân chúng giẫm chết viên sĩ quan ấy tại cổng thành, đúng như lời mà người của Đức Chúa Trời đã nói với vua khi vua xuống gặp ông. 18  Điều đó xảy ra đúng như lời mà người của Đức Chúa Trời đã nói với vua: “Vào giờ này ngày mai tại cổng thành Sa-ma-ri, hai sê-a lúa mạch sẽ có giá một siếc-lơ và một sê-a bột mịn sẽ có giá một siếc-lơ”.+ 19  Nhưng viên sĩ quan đã nói với người của Đức Chúa Trời rằng: “Ngay cả khi Đức Giê-hô-va mở các cửa trên trời, điều như vậy* có thể nào xảy ra không?”. Ê-li-sê đáp: “Chính mắt ông sẽ thấy điều đó nhưng ông sẽ không ăn”. 20  Điều đó đã xảy ra đúng như thế, vì dân chúng đã giẫm chết ông ấy tại cổng thành.

Chú thích

Hay “các chợ của”.
Một sê-a tương đương 7,33 lít. Xem Phụ lục B14.
Một siếc-lơ tương đương 11,4g. Xem Phụ lục B14.
Ds: “lời này”.
Ds: “lời như vậy”.