Các vua quyển thứ hai 3:1-27

  • Giê-hô-ram, vua Y-sơ-ra-ên (1-3)

  • Mô-áp chống Y-sơ-ra-ên (4-25)

  • Mô-áp bị đánh bại (26, 27)

3  Vào năm thứ mười tám triều đại vua Giê-hô-sa-phát của Giu-đa, Giê-hô-ram+ con trai A-háp lên ngôi vua Y-sơ-ra-ên tại Sa-ma-ri và cai trị 12 năm.  Ông cứ làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va nhưng không đến nỗi như cha hay mẹ ông, vì ông đã loại bỏ trụ thờ Ba-anh mà vua cha đã dựng.+  Tuy nhiên, ông cứ bám vào những tội mà con trai Nê-bát là Giê-rô-bô-am đã khiến dân Y-sơ-ra-ên phạm,+ không dứt bỏ các tội ấy.  Bấy giờ, Mê-sa vua Mô-áp là một người chăn nuôi cừu. Ông thường cống nạp cho vua Y-sơ-ra-ên 100.000 con cừu con và 100.000 con cừu đực chưa xén lông.  Khi A-háp vừa qua đời,+ vua Mô-áp liền nổi lên chống lại vua Y-sơ-ra-ên.+  Lúc ấy, vua Giê-hô-ram rời thành Sa-ma-ri và tập hợp toàn quân Y-sơ-ra-ên.  Ông cũng gửi thông điệp sau cho vua Giê-hô-sa-phát của Giu-đa: “Vua Mô-áp đã nổi lên chống lại tôi. Ngài sẽ cùng tôi đi tranh chiến với dân Mô-áp chứ?”. Giê-hô-sa-phát đáp: “Tôi sẽ đi.+ Tôi cũng như ngài. Dân tôi cũng như dân ngài. Ngựa của tôi cũng như ngựa của ngài”.+  Rồi ông hỏi: “Chúng ta nên đi lên theo đường nào?”. Giê-hô-ram đáp: “Theo đường của hoang mạc Ê-đôm”.  Vậy, vua Y-sơ-ra-ên lên đường cùng vua Giu-đa và vua Ê-đôm.+ Sau khi họ đi đường vòng trong bảy ngày thì không còn nước cho trại quân và bầy súc vật theo sau. 10  Vua Y-sơ-ra-ên nói: “Thật là tệ! Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua này chỉ để phó họ vào tay người Mô-áp!”. 11  Giê-hô-sa-phát hỏi: “Ở đây không có nhà tiên tri nào của Đức Giê-hô-va để chúng ta cầu hỏi Đức Giê-hô-va sao?”.+ Một trong các tôi tớ của vua Y-sơ-ra-ên trả lời: “Có Ê-li-sê+ con trai Sa-phát. Ông ấy thường đổ nước trên tay Ê-li-gia”.*+ 12  Giê-hô-sa-phát nói: “Lời phán của Đức Giê-hô-va ở với ông ta”. Thế là vua Y-sơ-ra-ên, Giê-hô-sa-phát và vua Ê-đôm đi xuống gặp Ê-li-sê. 13  Ê-li-sê nói với vua Y-sơ-ra-ên: “Tôi với ông có can hệ gì chăng?+ Hãy đi gặp các nhà tiên tri của cha và mẹ ông”.+ Nhưng vua Y-sơ-ra-ên đáp: “Không được. Vì chính Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua này để phó họ vào tay người Mô-áp”. 14  Ê-li-sê nói: “Thật như Đức Giê-hô-va vạn quân hằng sống, đấng mà tôi hầu việc,* nếu không nể vua Giê-hô-sa-phát+ của Giu-đa thì tôi đã chẳng nhìn hay để ý đến ông.+ 15  Bây giờ, hãy mang một người gảy đàn hạc*+ đến đây”. Ngay khi người đó bắt đầu gảy đàn thì tay Đức Giê-hô-va ngự trên Ê-li-sê.+ 16  Ông nói: “Đức Giê-hô-va phán: ‘Hãy đào thật nhiều rãnh trong thung lũng này, 17  vì Đức Giê-hô-va phán: “Các ngươi sẽ không thấy gió và cũng chẳng thấy mưa; nhưng thung lũng này sẽ tràn ngập nước,+ rồi các ngươi cùng bầy súc vật và các thú vật khác của mình sẽ uống”’. 18  Tuy nhiên, chuyện đó chẳng có gì đáng kể đối với Đức Giê-hô-va,+ vì ngài cũng sẽ phó dân Mô-áp vào tay các ông.+ 19  Các ông phải phá hủy mọi thành kiên cố+ và mọi thành chủ chốt. Các ông phải đốn mọi cây tốt, chặn mọi dòng suối và dùng đá hủy phá mọi mảnh đất màu mỡ”.+ 20  Vào thời điểm dâng lễ vật ngũ cốc sáng,+ bất ngờ có nước chảy từ hướng Ê-đôm làm tràn ngập cả vùng. 21  Cả dân Mô-áp hay tin ba vua đã kéo lên đánh mình. Vì vậy, chúng liền tập hợp mọi người nam có thể cầm vũ khí, rồi ra đứng tại ranh giới lãnh thổ. 22  Khi chúng dậy sớm vào buổi sáng thì mặt trời đang chiếu trên nước. Người Mô-áp ở phía đối diện thấy nước có màu đỏ như máu. 23  Chúng nói: “Đó là máu! Chắc ba vua ấy đã dùng gươm chém giết lẫn nhau. Hỡi Mô-áp, mau đến giành lấy chiến lợi phẩm!”.+ 24  Lúc chúng vào trại quân Y-sơ-ra-ên thì người Y-sơ-ra-ên trỗi dậy và đánh giết người Mô-áp, khiến chúng phải tháo chạy.+ Người Y-sơ-ra-ên xông vào xứ Mô-áp, vừa tiến quân vừa đánh giết. 25  Họ phá hủy các thành, mỗi người đều ném một hòn đá vào hết thảy mảnh đất màu mỡ cho đến khi lấp đầy chúng. Họ chặn mọi dòng suối+ và đốn mọi cây tốt.+ Cuối cùng chỉ còn lại bức tường đá của thành Ki-rơ-ha-rê-sết,+ rồi các tay bắn đá bao vây và phá hủy tường thành. 26  Khi thấy mình đã bại trận, vua Mô-áp dẫn 700 lính được trang bị gươm xông đến chỗ vua Ê-đôm+ nhưng không được. 27  Vậy, ông dâng con trai đầu lòng của mình, là người sẽ lên ngôi kế vị, làm vật tế lễ thiêu+ trên tường thành. Một cơn thịnh nộ nổi lên cùng dân Y-sơ-ra-ên, nên họ rút khỏi vua Mô-áp và trở về xứ.

Chú thích

Hay “Ông ấy là đầy tớ của Ê-li-gia”.
Ds: “đấng mà tôi đứng trước mặt”.
Hay “một nhạc sĩ”.