Skip to content

Skip to table of contents

Thư thứ nhất gửi Ti-mô-thê

Chương

1 2 3 4 5 6

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Lời chào (1, 2)

  • Cảnh báo về các thầy dạy giả (3-11)

  • Phao-lô nhận lòng nhân từ bao la (12-16)

  • Vua muôn đời (17)

  • “Tranh đấu trong trận chiến tốt lành” (18-20)

 • 2

  • Cầu nguyện cho mọi loại người (1-7)

   • Một Đức Chúa Trời, một đấng trung gian (5)

   • Giá chuộc tương xứng cho mọi người (6)

  • Lời chỉ dẫn cho người nam và người nữ (8-15)

   • Ăn mặc khiêm tốn (9, 10)

 • 3

  • Điều kiện để làm giám thị (1-7)

  • Điều kiện để làm phụ tá (8-13)

  • Sự mầu nhiệm của lòng sùng kính (14-16)

 • 4

  • Cảnh báo về sự dạy dỗ của các quỷ (1-5)

  • Cách làm người phục vụ tốt của Đấng Ki-tô (6-10)

   • Việc rèn luyện thân thể tương phản với lòng sùng kính (8)

  • Để ý đến sự dạy dỗ của mình (11-16)

 • 5

  • Cách đối xử với người trẻ và người già (1, 2)

  • Trợ giúp các góa phụ (3-16)

   • Chu cấp cho người nhà mình (8)

  • Tôn trọng các trưởng lão siêng năng (17-25)

   • ‘Một chút rượu vì cớ dạ dày của con’ (23)

 • 6

  • Nô lệ phải kính trọng chủ mình (1, 2)

  • Các thầy dạy giả và lòng ham tiền (3-10)

  • Lời chỉ dẫn cho người của Đức Chúa Trời (11-16)

  • Hãy giàu có trong việc tốt (17-19)

  • Gìn giữ những gì đã được giao phó (20, 21)