Skip to content

Skip to table of contents

Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Tê-sa-lô-ni-ca

Chương

1 2 3 4 5

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Lời chào (1)

  • Cảm tạ về đức tin của người Tê-sa-lô-ni-ca (2-10)

 • 2

  • Thánh chức của Phao-lô tại Tê-sa-lô-ni-ca (1-12)

  • Người Tê-sa-lô-ni-ca chấp nhận lời Đức Chúa Trời (13-16)

  • Phao-lô mong gặp người Tê-sa-lô-ni-ca (17-20)

 • 3

  • Phao-lô lo lắng chờ đợi tại A-thên (1-5)

  • Báo cáo đầy an ủi của Ti-mô-thê (6-10)

  • Lời cầu nguyện cho người Tê-sa-lô-ni-ca (11-13)

 • 4

  • Cảnh cáo về sự gian dâm (1-8)

  • Yêu thương nhau nhiều hơn thế nữa (9-12)

   • “Đừng xen vào chuyện người khác” (11)

  • Những môn đồ đã an giấc trong Đấng Ki-tô sẽ lên trước (13-18)

 • 5

  • Khi ngày Đức Giê-hô-va đến (1-5)

   • “Hòa bình và an ninh!” (3)

  • Hãy tỉnh thức, giữ mình tỉnh táo (6-11)

  • Lời khuyên bảo (12-24)

  • Lời chào cuối (25-28)