Skip to content

Skip to table of contents

Sách 1 Sử ký

Chương

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Từ A-đam đến Áp-ra-ham (1-27)

  • Con cháu của Áp-ra-ham (28-37)

  • Dân Ê-đôm, vua và thủ lĩnh của họ (38-54)

 • 2

  • Mười hai con trai của Y-sơ-ra-ên (1, 2)

  • Con cháu của Giu-đa (3-55)

 • 3

  • Con cháu của Đa-vít (1-9)

  • Hoàng tộc của Đa-vít (10-24)

 • 4

  • Con cháu khác của Giu-đa (1-23)

   • Gia-bê và lời cầu nguyện của ông (9, 10)

  • Con cháu của Si-mê-ôn (24-43)

 • 5

  • Con cháu của Ru-bên (1-10)

  • Con cháu của Gát (11-17)

  • Dân Ha-ga-rít bị chinh phục (18-22)

  • Nửa chi phái Ma-na-se (23-26)

 • 6

  • Con cháu của Lê-vi (1-30)

  • Người ca hát trong đền thờ (31-47)

  • Con cháu của A-rôn (48-53)

  • Khu định cư của người Lê-vi (54-81)

 • 7

  • Con cháu của Y-sa-ca (1-5), Bên-gia-min (6-12), Nép-ta-li (13), Ma-na-se (14-19), Ép-ra-im (20-29), và A-se (30-40)

 • 8

  • Con cháu của Bên-gia-min (1-40)

   • Gia phả của Sau-lơ (33-40)

 • 9

  • Gia phả sau khi về từ xứ lưu đày (1-34)

  • Nhắc lại gia phả của Sau-lơ (35-44)

 • 10

  • Sau-lơ và các con trai chết (1-14)

 • 11

  • Cả Y-sơ-ra-ên xức dầu cho Đa-vít làm vua (1-3)

  • Đa-vít chiếm Si-ôn (4-9)

  • Các chiến binh dũng mãnh của Đa-vít (10-47)

 • 12

  • Những người ủng hộ vương quyền Đa-vít (1-40)

 • 13

  • Mang Hòm Giao Ước khỏi Ki-ri-át-giê-a-rim (1-14)

   • U-xa bị giết (9, 10)

 • 14

  • Đa-vít được lập làm vua (1, 2)

  • Gia đình Đa-vít (3-7)

  • Người Phi-li-tia bị đánh bại (8-17)

 • 15

  • Người Lê-vi khiêng Hòm Giao Ước đến Giê-ru-sa-lem (1-29)

   • Mi-canh khinh thường Đa-vít (29)

 • 16

  • Đặt Hòm Giao Ước trong lều (1-6)

  • Bài hát cảm tạ của Đa-vít (7-36)

   • “Đức Giê-hô-va đã trở thành Vua!” (31)

  • Việc phục vụ trước Hòm Giao Ước (37-43)

 • 17

  • Đa-vít sẽ không xây đền thờ (1-6)

  • Giao ước với Đa-vít về một vương quốc (7-15)

  • Lời cầu nguyện tạ ơn của Đa-vít (16-27)

 • 18

  • Các chiến thắng của Đa-vít (1-13)

  • Bộ máy cai trị của Đa-vít (14-17)

 • 19

  • Dân Am-môn hạ nhục sứ giả của Đa-vít (1-5)

  • Thắng Am-môn và Sy-ri (6-19)

 • 20

  • Chiếm thành Ráp-ba (1-3)

  • Những tên Phi-li-tia khổng lồ bị giết (4-8)

 • 21

  • Đa-vít thống kê dân số trái phép (1-6)

  • Hình phạt từ Đức Giê-hô-va (7-17)

  • Đa-vít xây một bàn thờ (18-30)

 • 22

  • Đa-vít chuẩn bị cho việc xây đền thờ (1-5)

  • Đa-vít dặn bảo Sa-lô-môn (6-16)

  • Các quan được lệnh giúp Sa-lô-môn (17-19)

 • 23

  • Đa-vít tổ chức người Lê-vi (1-32)

   • A-rôn và các con trai được biệt riêng (13)

 • 24

  • Đa-vít tổ chức thầy tế lễ thành 24 nhóm (1-19)

  • Nhiệm vụ khác của người Lê-vi (20-31)

 • 25

  • Nhạc sĩ và người ca hát cho nhà Đức Chúa Trời (1-31)

 •  26

  • Các ban gác cổng (1-19)

  • Những người trông coi kho báu và các quan chức (20-32)

 • 27

  • Các sĩ quan phục vụ vua (1-34)

 • 28

  • Đa-vít nói về việc xây đền thờ (1-8)

  • Chỉ dẫn cho Sa-lô-môn; trao sơ đồ kiến trúc (9-21)

 • 29

  • Đóng góp cho đền thờ (1-9)

  • Lời cầu nguyện của Đa-vít (10-19)

  • Dân chúng vui mừng; vương quyền Sa-lô-môn (20-25)

  • Đa-vít qua đời (26-30)