Skip to content

Skip to table of contents

Thư thứ nhất của Giăng

Chương

1 2 3 4 5

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Lời sự sống (1-4)

  • Bước đi trong ánh sáng (5-7)

  • Cần thú nhận tội lỗi (8-10)

 • 2

  • Chúa Giê-su, một vật tế lễ cầu hòa (1, 2)

  • Vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời (3-11)

   • Điều răn cũ và điều răn mới (7, 8)

  • Lý do viết thư (12-14)

  • Đừng yêu thế gian (15-17)

  • Cảnh báo về kẻ chống lại Đấng Ki-tô (18-29)

 • 3

  • Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (1-3)

  • Con cái Đức Chúa Trời tương phản với con cái Ác Quỷ (4-12)

   • Chúa Giê-su sẽ phá hủy công việc của Ác Quỷ (8)

  • Yêu thương nhau (13-18)

  • Đức Chúa Trời lớn hơn lòng chúng ta (19-24)

 • 4

  • Thử những lời thần khải (1-6)

  • Biết và yêu Đức Chúa Trời (7-21)

   • “Đức Chúa Trời là tình yêu thương” (8, 16)

   • Trong tình yêu thương không có sự sợ hãi (18)

 • 5

  • Đức tin nơi Chúa Giê-su thắng thế gian (1-12)

   • “Yêu thương Đức Chúa Trời nghĩa là...” (3)

  • Tin chắc nơi quyền lực của lời cầu nguyện (13-17)

  • Cảnh giác trong một thế gian gian ác (18-21)

   • Cả thế gian nằm dưới quyền của Kẻ Ác (19)