Skip to content

Skip to table of contents

Sách 1 Các vua

Chương

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Đa-vít và A-bi-sác (1-4)

  • A-đô-ni-gia muốn ngôi vị (5-10)

  • Na-than và Bát-sê-ba hành động (11-27)

  • Đa-vít ra lệnh xức dầu cho Sa-lô-môn (28-40)

  • A-đô-ni-gia chạy trốn đến bàn thờ (41-53)

 • 2

  • Đa-vít chỉ dẫn Sa-lô-môn (1-9)

  • Đa-vít qua đời; Sa-lô-môn lên ngôi (10-12)

  • Âm mưu của A-đô-ni-gia dẫn đến cái chết của hắn (13-25)

  • A-bi-a-tha bị lưu đày; Giô-áp bị giết (26-35)

  • Si-mê-i bị giết (36-46)

 • 3

  • Sa-lô-môn cưới con gái Pha-ra-ôn (1-3)

  • Đức Giê-hô-va hiện đến với Sa-lô-môn trong giấc mơ (4-15)

   • Sa-lô-môn xin sự khôn ngoan (7-9)

  • Sa-lô-môn phân xử cho hai người mẹ (16-28)

 • 4

  • Bộ máy cai trị của Sa-lô-môn (1-19)

  • Sự thịnh vượng trong triều đại Sa-lô-môn (20-28)

   • An ổn dưới cây nho và cây vả (25)

  • Sự khôn ngoan và châm ngôn của Sa-lô-môn (29-34)

 • 5

  • Vua Hi-ram cung cấp vật liệu xây dựng (1-12)

  • Lực lượng lao động của Sa-lô-môn (13-18)

 • 6

  • Sa-lô-môn xây đền thờ (1-38)

   • Gian trong cùng (19-22)

   • Hai chê-rúp (23-28)

   • Hình điêu khắc, cửa, sân trong (29-36)

   • Đền thờ hoàn tất trong khoảng bảy năm (37, 38)

 • 7

  • Khu cung điện của Sa-lô-môn (1-12)

  • Thợ lành nghề Hi-ram hỗ trợ Sa-lô-môn (13-47)

   • Hai trụ bằng đồng (15-22)

   • Bể đúc bằng kim loại (23-26)

   • Mười cỗ xe và bồn bằng đồng (27-39)

  • Làm xong các vật dụng bằng vàng (48-51)

 • 8

  • Mang Hòm Giao Ước vào đền thờ (1-13)

  • Sa-lô-môn nói với dân chúng (14-21)

  • Lời cầu nguyện của Sa-lô-môn khi dâng hiến đền thờ (22-53)

  • Sa-lô-môn chúc phước cho dân chúng (54-61)

  • Vật tế lễ và lễ dâng hiến (62-66)

 • 9

  • Đức Giê-hô-va lại hiện ra với Sa-lô-môn (1-9)

  • Quà Sa-lô-môn tặng vua Hi-ram (10-14)

  • Những dự án khác nhau của Sa-lô-môn (15-28)

 • 10

  • Nữ hoàng Sê-ba đến thăm Sa-lô-môn (1-13)

  • Khối tài sản lớn của Sa-lô-môn (14-29)

 • 11

  • Các vợ của Sa-lô-môn khiến lòng vua dần chệch hướng (1-13)

  • Những kẻ chống đối Sa-lô-môn (14-25)

  • Giê-rô-bô-am được hứa ban cho mười chi phái (26-40)

  • Sa-lô-môn qua đời; Rê-hô-bô-am được lập làm vua (41-43)

 • 12

  • Lời đáp cay nghiệt của Rê-hô-bô-am (1-15)

  • Mười chi phái nổi dậy (16-19)

  • Giê-rô-bô-am được lập làm vua Y-sơ-ra-ên (20)

  • Rê-hô-bô-am không được đánh Y-sơ-ra-ên (21-24)

  • Việc thờ bò con của Giê-rô-bô-am (25-33)

 • 13

  • Lời tiên tri nghịch lại bàn thờ ở Bê-tên (1-10)

   • Bàn thờ bị nứt (5)

  • Người của Đức Chúa Trời bất tuân (11-34)

 •  14

  • A-hi-gia tiên tri nghịch lại Giê-rô-bô-am (1-20)

  • Rê-hô-bô-am cai trị Giu-đa (21-31)

   • Si-sắc xâm lược (25, 26)

 • 15

  • A-bi-giam, vua Giu-đa (1-8)

  • A-sa, vua Giu-đa (9-24)

  • Na-đáp, vua Y-sơ-ra-ên (25-32)

  • Ba-ê-sa, vua Y-sơ-ra-ên (33, 34)

 • 16

  • Sự phán xét của Đức Giê-hô-va nghịch lại Ba-ê-sa (1-7)

  • Ê-lát, vua Y-sơ-ra-ên (8-14)

  • Xim-ri, vua Y-sơ-ra-ên (15-20)

  • Ôm-ri, vua Y-sơ-ra-ên (21-28)

  • A-háp, vua Y-sơ-ra-ên (29-33)

  • Hi-ên xây lại Giê-ri-cô (34)

 • 17

  • Nhà tiên tri Ê-li-gia báo trước hạn hán (1)

  • Quạ mang thức ăn cho Ê-li-gia (2-7)

  • Ê-li-gia đến gặp góa phụ ở Xa-rép-ta (8-16)

  • Con trai góa phụ chết và được sống lại (17-24)

 • 18

  • Ê-li-gia gặp Áp-đia và A-háp (1-18)

  • Ê-li-gia đối đầu với các nhà tiên tri của Ba-anh ở Cạt-mên (19-40)

   • “Đắn đo giữa hai quan điểm” (21)

  • Ba năm rưỡi hạn hán kết thúc (41-46)

 • 19

  • Ê-li-gia chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ của Giê-xa-bên (1-8)

  • Đức Giê-hô-va hiện đến với Ê-li-gia ở Hô-rếp (9-14)

  • Ê-li-gia phải xức dầu cho Ha-xa-ên, Giê-hu, Ê-li-sê (15-18)

  • Ê-li-sê được bổ nhiệm để kế nhiệm Ê-li-gia (19-21)

 • 20

  • Người Sy-ri gây chiến với A-háp (1-12)

  • A-háp đánh bại người Sy-ri (13-34)

  • Lời tiên tri nghịch lại A-háp (35-43)

 • 21

  • A-háp tham muốn vườn nho của Na-bốt (1-4)

  • Giê-xa-bên bày mưu giết Na-bốt (5-16)

  • Ê-li-gia truyền thông điệp nghịch lại A-háp (17-26)

  • A-háp hạ mình xuống (27-29)

 • 22

  • Giê-hô-sa-phát liên minh với A-háp (1-12)

  • Mi-ca-gia tiên tri về sự bại trận (13-28)

   • Một thần linh lừa A-háp (21, 22)

  • A-háp bị giết ở Ra-mốt-ga-la-át (29-40)

  • Giê-hô-sa-phát cai trị Giu-đa (41-50)

  • A-cha-xia, vua Y-sơ-ra-ên (51-53)