Thư thứ nhất gửi Ti-mô-thê 1:1-20

  • Lời chào (1, 2)

  • Cảnh báo về các thầy dạy giả (3-11)

  • Phao-lô nhận lòng nhân từ bao la (12-16)

  • Vua muôn đời (17)

  • “Tranh đấu trong trận chiến tốt lành” (18-20)

1  Phao-lô, là sứ đồ của Đấng Ki-tô Giê-su theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là Đấng Giải Cứu chúng ta, và của Đấng Ki-tô Giê-su là niềm hy vọng của chúng ta,+  gửi cho Ti-mô-thê,*+ người con đích thực của ta+ trong đức tin: Nguyện con được hưởng lòng nhân từ bao la, sự thương xót và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Đấng Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.  Ta đã khuyến khích con ở lại Ê-phê-sô khi ta sắp đi Ma-xê-đô-ni-a, nay ta cũng khuyến khích con như thế, để con răn bảo một số người rằng họ không được dạy giáo lý khác,  cũng không được chú ý đến những chuyện bịa đặt+ và gia phả. Những điều ấy cuối cùng không đi đến đâu,+ chỉ gây ra suy đoán chứ chẳng mang lại điều gì từ Đức Chúa Trời để làm vững mạnh đức tin.  Thật ra, mục tiêu của chỉ thị* này là để chúng ta có tình yêu thương+ xuất phát từ tấm lòng trong sạch, lương tâm tốt và đức tin+ không giả tạo.  Vì đi chệch khỏi những điều ấy nên một số người đã quay sang những chuyện vô nghĩa.+  Họ muốn làm thầy+ dạy luật pháp nhưng không hiểu những điều mình nói, cũng chẳng hiểu những gì mình quả quyết.  Chúng ta biết Luật pháp là tốt, nếu áp dụng đúng đắn*  và nhận thức rằng luật pháp không được lập ra cho người công chính mà cho kẻ phạm pháp+ và nổi loạn, kẻ không tin kính và tội lỗi, kẻ bất trung* và báng bổ, kẻ giết cha và giết mẹ, kẻ giết người, 10  kẻ gian dâm,* người nam thực hiện hành vi đồng tính,* kẻ bắt cóc, kẻ nói dối, kẻ bội lời thề,* cùng mọi điều đối nghịch với sự dạy dỗ hữu ích,*+ 11  là sự dạy dỗ phù hợp với tin mừng vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc, tức tin mừng đã được giao phó cho ta.+ 12  Ta biết ơn Đấng Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, đấng truyền sức mạnh cho ta, vì ngài đã xem ta là trung tín qua việc giao thánh chức+ cho ta, 13  dù trước kia ta là kẻ phạm thượng, bắt bớ và xấc xược.+ Tuy nhiên, ta được thương xót vì đã hành động do thiếu hiểu biết và thiếu đức tin. 14  Ta đã nhận dư dật lòng nhân từ bao la của Chúa chúng ta, cùng với đức tin và tình yêu thương có trong Đấng Ki-tô Giê-su. 15  Lời sau đây đáng tin cậy và đáng được chấp nhận hoàn toàn: Đấng Ki-tô Giê-su đã đến thế gian để cứu những kẻ tội lỗi.+ Trong số đó ta là kẻ đứng đầu.+ 16  Thế nhưng, ta đã được thương xót, hầu qua ta, là kẻ có tội hàng đầu, mà Đấng Ki-tô Giê-su có thể biểu lộ hết lòng kiên nhẫn của ngài và dùng ta làm gương cho những ai sẽ đặt đức tin nơi ngài để nhận sự sống vĩnh cửu.+ 17  Nguyện Vua muôn đời,+ đấng bất tử+ và vô hình,+ là Đức Chúa Trời duy nhất,+ được tôn vinh và vinh hiển muôn đời bất tận. A-men. 18  Hỡi Ti-mô-thê con ta, ta giao cho con chỉ thị* này, phù hợp với những lời tiên tri đã nói về con, hầu cho bởi những lời ấy, con có thể tiếp tục tranh đấu trong trận chiến tốt lành,+ 19  gìn giữ đức tin và lương tâm tốt,+ là điều mà một số người đã gạt bỏ nên đức tin bị chìm đắm. 20  Hy-mê-nê+ và A-léc-xan-đơ ở trong số những người ấy, và ta đã phó họ cho Sa-tan,*+ hầu qua sự sửa phạt thì họ được dạy là đừng phạm thượng nữa.

Chú thích

Nghĩa là “người tôn vinh Đức Chúa Trời”.
Hay “mệnh lệnh”.
Ds: “đúng theo luật”.
Hay “thiếu tình yêu thương thành tín”.
Hay “lành mạnh”.
Hay “thề dối”.
Ds: “người nam ăn nằm với người nam”.
Hay “mệnh lệnh”.
Tức là họ bị đuổi ra khỏi hội thánh.