Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-28

  • Khi ngày Đức Giê-hô-va đến (1-5)

    • “Hòa bình và an ninh!” (3)

  • Hãy tỉnh thức, giữ mình tỉnh táo (6-11)

  • Lời khuyên bảo (12-24)

  • Lời chào cuối (25-28)

5  Hỡi anh em, về thì giờ và kỳ hạn thì không cần phải viết gì cho anh em.  Vì chính anh em biết rất rõ là ngày của Đức Giê-hô-va*+ sẽ đến y như kẻ trộm trong ban đêm.+  Khi nào người ta nói: “Hòa bình và an ninh!” thì ngay lúc ấy sự hủy diệt thình lình sẽ ập đến trên họ,+ như cơn đau chuyển dạ đến với người nữ mang thai, và họ sẽ không thể nào tránh khỏi.  Nhưng hỡi anh em, anh em không ở trong bóng tối, nên ngày ấy sẽ không đến với anh em một cách bất ngờ như ánh sáng ban ngày bất ngờ đến với kẻ trộm,  vì hết thảy anh em là con của ánh sáng và con của ban ngày.+ Chúng ta không thuộc về ban đêm cũng chẳng thuộc về bóng tối.+  Vậy, chúng ta chớ ngủ tiếp như những người khác,+ nhưng hãy tỉnh thức+ và giữ mình tỉnh táo.+  Vì người ngủ thì ngủ ban đêm, người say thì say ban đêm.+  Còn chúng ta, là những người thuộc về ban ngày, hãy giữ mình tỉnh táo, mặc giáp che ngực là đức tin và tình yêu thương, đội mũ là hy vọng cứu rỗi;+  bởi Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta, không phải để lãnh cơn thịnh nộ, nhưng để nhận sự cứu rỗi+ qua Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta. 10  Chúa Giê-su đã chết cho chúng ta,+ để chúng ta dù còn thức hay đã ngủ* sẽ sống chung với ngài.+ 11  Thế thì, hãy tiếp tục khích lệ* nhau và giúp nhau vững mạnh,+ như anh em hiện đang làm. 12  Hỡi anh em, xin hãy tỏ lòng tôn trọng với những người làm việc khó nhọc giữa anh em cũng như hướng dẫn anh em trong công việc Chúa và khuyên nhủ anh em; 13  hãy hết mực yêu thương, quý trọng họ vì công việc của họ.+ Hãy sống hòa thuận với nhau.+ 14  Mặt khác, hỡi anh em, chúng tôi khuyến giục anh em hãy cảnh cáo* những người vô kỷ luật,+ an ủi người buồn nản,* nâng đỡ người yếu đuối và kiên nhẫn với mọi người.+ 15  Hãy coi chừng, chớ có ai lấy ác trả ác,+ nhưng hãy luôn cố gắng làm điều lành cho nhau và cho mọi người.+ 16  Hãy luôn vui mừng.+ 17  Không ngừng cầu nguyện.+ 18  Hãy cảm tạ về mọi điều.+ Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh em, là những môn đồ của Đấng Ki-tô Giê-su. 19  Đừng cản trở hoạt động của thần khí.*+ 20  Đừng khinh thường các lời tiên tri.+ 21  Hãy xem xét mọi điều để biết chắc có đúng hay không;+ hãy giữ chắc những điều tốt lành. 22  Hãy tránh mọi hình thức gian ác.+ 23  Nguyện chính Đức Chúa Trời của sự bình an làm cho anh em hoàn toàn nên thánh. Cũng nguyện xin tinh thần, sự sống và thân thể của anh em được gìn giữ sao cho không chỗ trách được và tốt đẹp về mọi mặt vào kỳ hiện diện* của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta.+ 24  Đấng kêu gọi anh em là một đấng trung tín, và chắc chắn ngài sẽ làm thế. 25  Hỡi anh em, hãy tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi.+ 26  Hãy chào tất cả các anh em bằng cái hôn của tình yêu thương anh em. 27  Tôi nhân danh Chúa mà giao cho anh em trọng trách là phải đọc thư này cho hết thảy anh em.+ 28  Nguyện xin lòng nhân từ bao la của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta ở cùng anh em.

Chú thích

Hay “đã ngủ trong sự chết”.
Hay “an ủi”.
Hay “khuyên nhủ”.
Hay “người trầm cảm”.
Ds: “Đừng dập tắt lửa của thần khí”.