Sa-mu-ên quyển thứ nhất 8:1-22

  • Y-sơ-ra-ên đòi một vua (1-9)

  • Sa-mu-ên cảnh báo dân chúng (10-18)

  • Đức Giê-hô-va chấp nhận yêu cầu có một vua (19-22)

8  Khi về già, Sa-mu-ên bổ nhiệm các con trai ông làm quan xét trên Y-sơ-ra-ên.  Con trai đầu lòng của ông tên là Giô-ên, con trai thứ hai là A-bi-gia;+ họ đều làm quan xét tại Bê-e-sê-ba.  Nhưng các con trai Sa-mu-ên không bước theo đường lối của cha mình; họ theo đuổi lợi lộc bất chính,+ nhận hối lộ+ và bóp méo công lý.+  Một thời gian sau, hết thảy trưởng lão Y-sơ-ra-ên nhóm lại và đến gặp Sa-mu-ên tại Ra-ma.  Họ nói với ông: “Kìa! Ông đã già, còn các con trai ông thì không bước theo đường lối ông. Giờ hãy lập trên chúng tôi một vua để xét xử giống như những dân tộc khác”.+  Nhưng Sa-mu-ên buồn bực khi nghe họ nói: “Hãy cho chúng tôi một vua để xét xử chúng tôi”. Sa-mu-ên bèn cầu nguyện với Đức Giê-hô-va.  Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên rằng: “Hãy nghe mọi điều dân chúng nói với con; vì chẳng phải chúng chối bỏ con mà là chối bỏ chính ta, không muốn ta làm vua của chúng.+  Chúng đang làm y như những gì đã làm từ ngày ta dẫn chúng ra khỏi Ai Cập cho đến nay; chúng cứ từ bỏ ta+ mà hầu việc các thần khác,+ và đó là điều chúng đang làm với con.  Bây giờ, con hãy nghe chúng, nhưng phải nghiêm khắc cảnh báo chúng; hãy cho chúng biết về những điều mà vua cai trị trên chúng có quyền đòi hỏi”. 10  Vậy, Sa-mu-ên thuật lại mọi lời của Đức Giê-hô-va cho những người đã xin một vua. 11  Ông nói: “Đây là điều mà vua cai trị trên anh em có quyền đòi hỏi:+ Vua ấy sẽ đem con trai anh em+ đặt vào các xe ngựa+ và bắt chúng làm kỵ binh,+ số khác sẽ phải chạy trước xe ngựa của vua. 12  Vua sẽ lập các người dẫn đầu trên ngàn người+ và trên năm mươi người,+ số khác sẽ cày ruộng,+ thu hoạch vụ mùa,+ làm vũ khí chiến trận và các trang thiết bị cho xe ngựa của vua.+ 13  Vua sẽ bắt con gái anh em làm người trộn thuốc mỡ,* nấu ăn và nướng bánh.+ 14  Vua sẽ lấy những đồng ruộng, vườn nho và vườn ô-liu tốt nhất của anh em+ mà giao cho bề tôi của vua. 15  Vua sẽ lấy một phần mười sản vật từ ruộng ngũ cốc cùng vườn nho của anh em mà giao cho triều thần và bề tôi của vua. 16  Vua sẽ bắt tôi trai tớ gái, đàn bò tốt nhất và lừa của anh em để làm việc cho vua.+ 17  Vua sẽ lấy một phần mười trong bầy cừu và dê+ của anh em, anh em sẽ trở thành tôi tớ của vua. 18  Rồi sẽ đến ngày anh em kêu la vì cớ vị vua mình đã chọn.+ Nhưng vào ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ không đáp lời anh em”. 19  Tuy nhiên, dân chúng chẳng chịu nghe những lời Sa-mu-ên nói, họ đòi: “Không, chúng tôi nhất định phải có một vua cai trị. 20  Rồi chúng tôi sẽ giống như mọi dân tộc khác, vua chúng tôi sẽ xét xử, dẫn dắt và chiến đấu cho chúng tôi”. 21  Sau khi nghe mọi lời dân chúng nói, Sa-mu-ên thuật lại cho Đức Giê-hô-va. 22  Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên: “Hãy nghe theo chúng và bổ nhiệm một vị vua cai trị chúng”.+ Rồi Sa-mu-ên nói với người Y-sơ-ra-ên rằng: “Mỗi người trong anh em hãy trở về thành của mình”.

Chú thích

Hay “người pha chế dầu thơm”.