Sa-mu-ên quyển thứ nhất 7:1-17

  • Hòm Giao Ước ở Ki-ri-át-giê-a-rim (1)

  • Sa-mu-ên khuyến giục: ‘Chỉ hầu việc Đức Giê-hô-va’ (2-6)

  • Chiến thắng của Y-sơ-ra-ên ở Mích-ba (7-14)

  • Sa-mu-ên làm quan xét trên Y-sơ-ra-ên (15-17)

7  Người Ki-ri-át-giê-a-rim đến mang Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va lên nhà A-bi-na-đáp+ ở trên đồi. Họ biệt riêng con trai ông là Ê-lê-a-xa ra thánh để canh giữ Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va.  Một thời gian dài trôi qua kể từ ngày Hòm Giao Ước đến Ki-ri-át-giê-a-rim, ròng rã đã 20 năm. Cả nhà Y-sơ-ra-ên bắt đầu tìm kiếm Đức Giê-hô-va.+  Sa-mu-ên nói với cả nhà Y-sơ-ra-ên rằng: “Nếu anh em hết lòng trở lại với Đức Giê-hô-va+ thì hãy dẹp bỏ các thần ngoại+ cùng các tượng Át-tô-rét+ khỏi anh em, hãy dâng trọn lòng cho Đức Giê-hô-va và chỉ hầu việc ngài mà thôi.+ Rồi ngài sẽ giải cứu anh em khỏi tay người Phi-li-tia”.+  Vậy, dân Y-sơ-ra-ên loại bỏ các tượng Ba-anh cùng các tượng Át-tô-rét và chỉ hầu việc Đức Giê-hô-va.+  Sau đó, Sa-mu-ên nói: “Hãy tập hợp toàn thể dân Y-sơ-ra-ên tại Mích-ba,+ tôi sẽ thay anh em cầu nguyện với Đức Giê-hô-va”.+  Dân Y-sơ-ra-ên tập hợp tại Mích-ba. Vào ngày đó, họ múc nước đổ trước mặt Đức Giê-hô-va và kiêng ăn.+ Họ nói: “Chúng ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va”.+ Tại Mích-ba, Sa-mu-ên bắt đầu làm quan xét+ trên Y-sơ-ra-ên.  Khi người Phi-li-tia hay rằng dân Y-sơ-ra-ên đã nhóm lại tại Mích-ba thì các lãnh chúa Phi-li-tia+ đi lên đánh Y-sơ-ra-ên. Dân Y-sơ-ra-ên nghe điều đó thì sợ hãi vì cớ người Phi-li-tia.  Họ nói với Sa-mu-ên rằng: “Xin ông đừng ngưng cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời giúp đỡ+ và cứu chúng ta khỏi tay người Phi-li-tia”.  Sa-mu-ên bắt một con cừu vẫn còn bú và dâng làm lễ vật thiêu toàn phần+ cho Đức Giê-hô-va; ông thay mặt Y-sơ-ra-ên cầu xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ và Đức Giê-hô-va đáp lời ông.+ 10  Trong lúc Sa-mu-ên dâng lễ vật thiêu thì người Phi-li-tia đã ra quân để chiến đấu với Y-sơ-ra-ên. Vào ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến sấm nổ vang trời+ trên người Phi-li-tia. Ngài ném chúng vào sự hỗn loạn+ và chúng bị đánh bại trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.+ 11  Quân Y-sơ-ra-ên liền kéo ra khỏi Mích-ba và truy đuổi người Phi-li-tia, họ đánh giết chúng đến tận phía nam của Bết-cạt. 12  Sa-mu-ên lấy một khối đá+ rồi đặt giữa Mích-ba và Giê-sa-na, ông gọi nó là Ê-bên-ê-xe,* vì ông nói: “Đức Giê-hô-va đã giúp đỡ chúng ta cho đến ngày nay”.+ 13  Vậy, người Phi-li-tia bị bại trận và chúng không vào lãnh thổ Y-sơ-ra-ên nữa;+ tay Đức Giê-hô-va cứ chống nghịch người Phi-li-tia trong suốt đời Sa-mu-ên.+ 14  Ngoài ra, các thành mà người Phi-li-tia đã chiếm của Y-sơ-ra-ên cũng được trả lại, từ Éc-rôn cho đến Ga-tha. Dân Y-sơ-ra-ên giành lại lãnh thổ của họ từ tay người Phi-li-tia. Bấy giờ, cũng có hòa bình giữa dân Y-sơ-ra-ên và dân A-mô-rít.+ 15  Sa-mu-ên tiếp tục làm quan xét trên Y-sơ-ra-ên trong suốt đời ông.+ 16  Mỗi năm, ông đi một vòng đến Bê-tên,+ Ghinh-ganh,+ Mích-ba+ và làm quan xét trên Y-sơ-ra-ên tại những nơi này. 17  Nhưng ông luôn trở lại Ra-ma+ vì nhà ông ở đó. Tại đây, ông cũng làm quan xét trên Y-sơ-ra-ên. Sa-mu-ên xây một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại Ra-ma.+

Chú thích

Nghĩa là “hòn đá của sự giúp đỡ”.