Sa-mu-ên quyển thứ nhất 6:1-21

  • Người Phi-li-tia trả Hòm Giao Ước cho Y-sơ-ra-ên (1-21)

6  Hòm Giao Ước+ của Đức Giê-hô-va ở trong lãnh thổ Phi-li-tia được bảy tháng.  Người Phi-li-tia cho gọi các thầy tế lễ cùng thầy bói đến+ và hỏi: “Chúng tôi phải làm gì với Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va? Hãy cho chúng tôi biết phải làm sao để trả nó về chỗ cũ”.  Họ đáp: “Nếu anh em muốn đưa hòm của giao ước Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đi khỏi đây thì đừng trả nó về mà không có lễ vật. Anh em nhất định phải trả cho thần ấy một lễ vật chuộc lỗi lầm.+ Chỉ khi đó anh em mới được chữa lành và biết tại sao tay của thần ấy đã không rút khỏi anh em”.  Người Phi-li-tia hỏi: “Chúng tôi phải gửi lễ vật gì cho thần ấy để chuộc lỗi lầm?”. Họ đáp: “Theo số các lãnh chúa Phi-li-tia,+ hãy gửi năm búi trĩ bằng vàng và năm con chuột bằng vàng, vì mọi người trong anh em và các lãnh chúa của anh em đều chịu cùng một tai họa.  Anh em phải làm những tượng hình búi trĩ và hình chuột+ đã hủy hoại xứ của anh em, phải tôn vinh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Có lẽ ngài sẽ nương tay với anh em, với thần và xứ của anh em.+  Sao anh em lại cứng lòng như Ai Cập và Pha-ra-ôn?+ Khi thần ấy hành hại họ,+ họ phải thả dân Y-sơ-ra-ên và dân ấy ra khỏi xứ.+  Bây giờ, hãy chuẩn bị một cỗ xe mới cùng hai con bò đã sinh con, chưa bao giờ mang ách. Hãy buộc chúng vào xe, còn những bò con thì đem về nhà, tránh xa mẹ của chúng.  Hãy đặt Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va trên cỗ xe, và đặt cạnh hòm một cái thùng chứa những tượng bằng vàng mà anh em gửi cho thần ấy làm lễ vật chuộc lỗi lầm.+ Sau đó, hãy để hòm ấy đi.  Anh em hãy quan sát: Nếu nó đi theo đường đến Bết-sê-mết+ về lãnh thổ của nó thì chính thần ấy đã giáng tai vạ rất lớn này trên chúng ta. Nhưng nếu nó đi hướng khác thì chúng ta sẽ biết rằng chẳng phải tay thần ấy giáng họa trên chúng ta; đó chỉ là sự trùng hợp”. 10  Vậy, người Phi-li-tia làm theo lời chỉ dẫn. Chúng buộc hai con bò đã sinh con vào cỗ xe và nhốt bò con ở nhà. 11  Rồi chúng đặt Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va lên cỗ xe cùng với thùng chứa các con chuột bằng vàng và tượng búi trĩ. 12  Hai con bò đi thẳng trên con đường dẫn đến Bết-sê-mết.+ Chúng cứ đi thẳng một đường cái, vừa đi vừa rống, không quay sang phải hay trái. Trong lúc đó, các lãnh chúa Phi-li-tia đi đằng sau, đến tận ranh giới của Bết-sê-mết. 13  Cư dân ở Bết-sê-mết đang thu hoạch lúa mì trong thung lũng. Khi nhìn lên, họ thấy Hòm Giao Ước thì vui mừng khôn xiết. 14  Cỗ xe đi vào cánh đồng của Giô-suê người Bết-sê-mết và dừng lại gần một tảng đá lớn. Họ chẻ gỗ của cỗ xe làm củi và dâng hai con bò+ làm lễ vật thiêu cho Đức Giê-hô-va. 15  Người Lê-vi+ khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va xuống cùng với cái thùng kế bên chứa các tượng bằng vàng, rồi đặt chúng trên tảng đá lớn. Vào ngày đó, người Bết-sê-mết+ dâng lễ vật thiêu và vật tế lễ cho Đức Giê-hô-va. 16  Khi năm lãnh chúa Phi-li-tia thấy điều đó, chúng trở về Éc-rôn trong cùng một ngày. 17  Đây là những búi trĩ bằng vàng mà người Phi-li-tia gửi cho Đức Giê-hô-va làm lễ vật chuộc lỗi lầm:+ một cho Ách-đốt,+ một cho Ga-xa, một cho Ách-ca-lôn, một cho Ga-tha,+ một cho Éc-rôn.+ 18  Số các con chuột bằng vàng tương ứng với tổng số thành của dân Phi-li-tia thuộc về năm lãnh chúa, gồm các thành kiên cố và các làng ở ngoại ô. Tảng đá lớn mà họ đặt Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va đã làm chứng cho đến ngày nay tại cánh đồng của Giô-suê người Bết-sê-mết. 19  Nhưng Đức Chúa Trời giết người nam Bết-sê-mết vì họ đã nhìn Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va. Ngài giết 50.070 người; dân thành than khóc vì Đức Giê-hô-va đã giết rất nhiều người trong họ.+ 20  Người Bết-sê-mết hỏi: “Ai có thể đứng trước mặt Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời thánh khiết?+ Ngài sẽ lìa chúng ta mà đến với ai?”.+ 21  Vậy, họ sai sứ giả đến nói với cư dân Ki-ri-át-giê-a-rim+ rằng: “Người Phi-li-tia đã trả lại Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va. Anh em hãy xuống đây lấy hòm ấy”.+

Chú thích