Sa-mu-ên quyển thứ nhất 5:1-12

  • Hòm Giao Ước trong xứ Phi-li-tia (1-12)

    • Đa-gôn bị sỉ nhục (1-5)

    • Người Phi-li-tia gặp tai họa (6-12)

5  Khi người Phi-li-tia cướp Hòm Giao Ước+ của Đức Chúa Trời, chúng mang hòm ấy từ Ê-bên-ê-xe đến Ách-đốt.  Người Phi-li-tia mang Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời vào đền thờ của Đa-gôn và đặt kế bên tượng Đa-gôn.+  Khi người Ách-đốt thức dậy sớm vào ngày hôm sau thì thấy Đa-gôn ngã sấp mặt xuống đất, trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va.+ Chúng đem Đa-gôn đặt ở chỗ cũ.+  Khi chúng dậy sớm vào sáng hôm sau thì lại thấy Đa-gôn ngã sấp mặt xuống đất, trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va. Đầu và hai lòng bàn tay của Đa-gôn bị đứt lìa và nằm trên ngưỡng cửa. Chỉ có phần thân cá* là còn nguyên vẹn.  Do đó, cho đến ngày nay, các thầy tế lễ của Đa-gôn cùng hết thảy những ai vào nhà Đa-gôn đều không bước lên ngưỡng cửa của Đa-gôn tại Ách-đốt.  Tay Đức Giê-hô-va đè nặng trên người Ách-đốt, ngài làm chúng khổ sở bằng cách giáng bệnh trĩ trên Ách-đốt cùng các lãnh thổ.+  Khi thấy điều đó, người Ách-đốt nói: “Đừng để Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên ở với chúng ta, vì tay của thần ấy đã đối đãi khắc nghiệt với chúng ta và với thần Đa-gôn của chúng ta”.  Thế là chúng tập hợp tất cả lãnh chúa Phi-li-tia lại và hỏi: “Chúng ta nên làm gì với Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên?”. Những người kia đáp: “Hãy chuyển Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên đến Ga-tha”.+ Vậy, chúng chuyển Hòm Giao Ước đến đó.  Sau khi Hòm Giao Ước được chuyển đến đó, tay Đức Giê-hô-va chống lại thành ấy, khiến chúng phải kinh hoàng. Ngài đánh dân của thành, từ kẻ nhỏ đến kẻ lớn, hết thảy đều bị bệnh trĩ.+ 10  Vì vậy, chúng đưa Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời đến Éc-rôn.+ Nhưng ngay khi Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời đến Éc-rôn thì người Éc-rôn la lên: “Họ mang Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên đến đây để giết chúng ta và dân của chúng ta!”.+ 11  Rồi chúng tập hợp tất cả lãnh chúa Phi-li-tia lại và nói: “Hãy mang Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên đi khỏi đây; hãy trả nó về chỗ cũ, để chúng ta và dân của chúng ta khỏi phải chết”, vì nỗi kinh hoàng về cái chết lan khắp thành; tay của Đức Chúa Trời thật đã trừng phạt nơi ấy rất nặng nề,+ 12  những người sống sót đều bị bệnh trĩ. Tiếng kêu cứu của thành ấy thấu đến tận trời.

Chú thích

Ds: “Chỉ có Đa-gôn”.