Sa-mu-ên quyển thứ nhất 29:1-11

  • Dân Phi-li-tia không tin Đa-vít (1-11)

29  Người Phi-li-tia+ tập hợp hết thảy quân đội tại A-phéc, còn người Y-sơ-ra-ên thì đóng trại gần dòng suối ở Gít-rê-ên.+  Các lãnh chúa Phi-li-tia đang hành quân cùng hàng trăm hàng ngàn binh lính. Đa-vít và những người theo ông thì hành quân phía sau với A-kích.+  Các quan tướng của Phi-li-tia hỏi: “Những tên Hê-bơ-rơ này làm gì ở đây?”. A-kích nói với các quan tướng của Phi-li-tia: “Đây là Đa-vít, tôi tớ vua Sau-lơ của Y-sơ-ra-ên. Hắn ở với tôi khoảng hơn một năm+ rồi. Từ ngày hắn trốn đến chỗ tôi cho tới nay, tôi chẳng thấy hắn có lỗi gì”.  Nhưng các quan tướng của Phi-li-tia nổi giận và nói với A-kích: “Bảo hắn về đi!+ Hãy để hắn trở lại nơi ông đã chỉ định cho hắn. Đừng để tên này ra trận với chúng ta, kẻo hắn quay lại đánh chúng ta trên chiến trường.+ Chẳng phải cách tốt nhất để hắn được lòng chúa mình là lấy những cái đầu của binh lính chúng ta sao?  Chẳng phải đây là Đa-vít, kẻ mà chúng đã nhảy múa và hát: ‘Sau-lơ giết hàng ngàn,Đa-vít giết hàng vạn’ sao?”.+  Thế là A-kích+ gọi Đa-vít đến và nói: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, ngươi là người ngay thẳng và ta hài lòng khi có ngươi ra trận cùng đạo quân của ta,+ vì kể từ ngày ngươi đến với ta cho tới nay, ta chẳng thấy ngươi có lỗi gì.+ Nhưng các lãnh chúa không tin ngươi.+  Vậy, hãy trở về bình yên, đừng làm điều gì phật lòng các lãnh chúa Phi-li-tia”.  Tuy nhiên, Đa-vít nói với A-kích: “Tôi đã làm gì? Từ ngày tôi đến với vua, vua đã tìm thấy lỗi gì nơi kẻ tôi tớ này? Vì sao tôi không được cùng vua đi đánh các kẻ thù của vua, là chúa tôi?”.  A-kích đáp: “Đối với ta, ngươi tốt như thiên sứ của Đức Chúa Trời vậy.+ Nhưng các quan tướng của Phi-li-tia bảo: ‘Đừng để hắn ra trận với chúng ta’. 10  Sáng mai, ngươi cùng những người theo mình, tức các tôi tớ của chúa ngươi, hãy dậy sớm; khi trời vừa sáng, hãy trỗi dậy và lên đường”. 11  Vậy, Đa-vít cùng những người theo ông dậy sớm để trở về xứ Phi-li-tia, còn người Phi-li-tia thì đi lên Gít-rê-ên.+

Chú thích