Sa-mu-ên quyển thứ nhất 28:1-25

  • Sau-lơ đến gặp bà bóng ở Ên-đô-rơ (1-25)

28  Vào thời ấy, người Phi-li-tia tập hợp quân đội để đánh Y-sơ-ra-ên.+ A-kích nói với Đa-vít: “Hẳn ngươi biết rằng ngươi và thuộc hạ sẽ ra trận cùng ta”.+  Đa-vít đáp: “Chắc chắn vua biết tôi tớ vua sẽ làm gì”. A-kích nói với Đa-vít: “Đó là lý do ta sẽ lập ngươi làm cận vệ của ta suốt đời”.+  Lúc bấy giờ, Sa-mu-ên đã qua đời, toàn thể dân Y-sơ-ra-ên than khóc và chôn ông tại thành Ra-ma của ông.+ Sau-lơ cũng đã loại bỏ đồng bóng và thầy bói ra khỏi xứ.+  Người Phi-li-tia tập hợp lại và đến đóng trại tại Su-nem.+ Sau-lơ triệu tập toàn thể Y-sơ-ra-ên, và họ đóng trại ở Ghinh-bô-a.+  Khi thấy trại của người Phi-li-tia, Sau-lơ sợ hãi và tim đập mạnh.+  Tuy Sau-lơ có cầu hỏi Đức Giê-hô-va+ nhưng Đức Giê-hô-va chẳng đáp lời ông, dù là qua giấc mơ, U-rim+ hay các nhà tiên tri.  Rốt cuộc, Sau-lơ nói với các tôi tớ: “Hãy tìm cho ta một bà bóng,+ ta sẽ đi cầu hỏi bà ấy”. Các tôi tớ của ông đáp: “Kìa! Có một bà bóng tại Ên-đô-rơ”.+  Sau-lơ cải trang, mặc đồ khác và cùng hai thuộc hạ đến gặp người đàn bà ấy vào ban đêm. Ông nói: “Xin bà cầu hồn để bói+ và gọi cho tôi người mà tôi sẽ chỉ cho bà”.  Nhưng bà đáp: “Ông hẳn phải biết việc Sau-lơ đã làm, vua đã loại bỏ đồng bóng và thầy bói ra khỏi xứ.+ Sao ông còn cố giăng bẫy để giết tôi?”.+ 10  Sau-lơ chỉ Đức Giê-hô-va mà thề với bà rằng: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, bà sẽ không mắc tội gì trong chuyện này!”. 11  Bà hỏi: “Ông muốn tôi gọi ai lên?”. Sau-lơ đáp: “Hãy gọi Sa-mu-ên”. 12  Khi thấy “Sa-mu-ên”,*+ bà hét lên. Bà nói với Sau-lơ: “Sao ông gạt tôi? Ông chính là Sau-lơ!”. 13  Vua bảo: “Đừng sợ, bà thấy gì?”. Bà đáp: “Tôi thấy một người giống như vị thần từ dưới đất đi lên”. 14  Ông liền hỏi: “Ông ta trông thế nào?”. Bà nói: “Ấy là một ông già đang đi lên, ông ta mặc một áo khoác không tay”.+ Sau-lơ nhận ra đó là “Sa-mu-ên”, ông quỳ sấp mặt xuống đất. 15  Sau đó, “Sa-mu-ên” nói với Sau-lơ: “Sao vua lại quấy rầy tôi, gọi tôi lên làm gì?”. Sau-lơ đáp: “Tôi đang lâm vào tình cảnh rất nguy khốn. Người Phi-li-tia đang tranh chiến với tôi, còn Đức Chúa Trời thì đã từ bỏ tôi và chẳng đáp lời tôi nữa, dù là qua các nhà tiên tri hay giấc mơ;+ vì vậy, tôi gọi ông để ông cho tôi biết điều phải làm”.+ 16  “Sa-mu-ên” nói: “Nếu Đức Giê-hô-va đã từ bỏ vua+ và trở thành kẻ thù của vua thì vua còn cầu hỏi tôi làm gì? 17  Đức Giê-hô-va sẽ làm điều mà ngài đã báo thông qua tôi: Đức Giê-hô-va sẽ lấy vương quốc khỏi tay vua và trao cho một người khác, là Đa-vít.+ 18  Vì vua không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va và không thi hành cơn thịnh nộ của ngài trên dân A-ma-léc+ nên ngày nay Đức Giê-hô-va làm điều này với vua. 19  Đức Giê-hô-va cũng sẽ phó vua lẫn Y-sơ-ra-ên vào tay người Phi-li-tia,+ và ngày mai, vua+ cùng các con trai+ sẽ ở với tôi. Ngoài ra, Đức Giê-hô-va sẽ phó đạo quân Y-sơ-ra-ên vào tay người Phi-li-tia”.+ 20  Ngay lập tức, Sau-lơ ngã sóng sượt trên đất và vô cùng sợ hãi vì những lời của “Sa-mu-ên”. Cả ngày lẫn đêm, ông không ăn gì nên chẳng còn chút sức lực nào. 21  Khi bà bóng đến gần Sau-lơ và thấy ông quá bối rối thì nói: “Này, tôi tớ ông đã vâng lời ông, tôi đã liều mạng+ làm điều ông nói. 22  Bây giờ, xin ông nghe lời tôi tớ ông. Hãy để tôi dọn ra trước mặt ông một miếng bánh; ông hãy ăn để có sức mà lên đường”. 23  Nhưng ông từ chối mà rằng: “Ta không ăn”. Tuy nhiên, các tôi tớ và bà bóng cứ nài nỉ. Cuối cùng, ông nghe lời họ, đứng dậy và ngồi trên giường. 24  Bà bóng có một con bò con mập trong nhà. Bà liền làm thịt nó rồi lấy bột nhào và nướng một cái bánh không men. 25  Bà dọn ra cho Sau-lơ cùng các tôi tớ ông, và họ ăn. Sau đó, họ trỗi dậy và rời khỏi trong đêm.+

Chú thích

Hay “một hình dáng giống như Sa-mu-ên”.