Sa-mu-ên quyển thứ nhất 24:1-22

  • Đa-vít tha mạng Sau-lơ (1-22)

    • Đa-vít tôn trọng người được Đức Giê-hô-va xức dầu (6)

24  Khi Sau-lơ vừa trở về sau cuộc truy đuổi người Phi-li-tia, ông được báo rằng: “Kìa! Đa-vít đang ở hoang mạc Ên-ghê-đi”.+  Sau-lơ dẫn theo 3.000 người tuyển chọn từ cả Y-sơ-ra-ên và lên đường truy lùng Đa-vít cùng những người theo ông trên các vách đá, là nơi sinh sống của dê núi.  Sau-lơ ghé vào các chuồng cừu bằng đá ở bên đường, tại đó có một cái hang và ông vào đó để đi ngoài. Lúc bấy giờ, Đa-vít và những người theo ông đang ngồi trong các hốc đá cuối hang.+  Những người theo Đa-vít nói với ông: “Hôm nay chính là ngày Đức Giê-hô-va phán với ông rằng: ‘Kìa! Ta phó kẻ thù con vào tay con,+ hãy làm điều gì con cho là phải’”. Vậy, Đa-vít đứng dậy và lén cắt vạt áo khoác không tay của Sau-lơ.  Nhưng sau đó, lòng* Đa-vít tự trách+ vì đã cắt vạt áo của Sau-lơ.  Ông nói với những người theo mình: “Dưới mắt Đức Giê-hô-va, tôi chẳng bao giờ được làm một việc như vậy với chúa mình, là người được xức dầu của Đức Giê-hô-va, mà giơ tay hại người, vì đó là người được xức dầu của Đức Giê-hô-va”.+  Qua những lời ấy, Đa-vít ngăn cản* những người theo mình, không cho họ tấn công Sau-lơ. Về phần Sau-lơ, ông ra khỏi hang rồi tiếp tục lên đường.  Sau đó, Đa-vít đứng dậy, ra khỏi hang và gọi Sau-lơ: “Hỡi vua là chúa của con!”.+ Khi Sau-lơ quay lại nhìn thì Đa-vít quỳ sấp mặt xuống đất.  Đa-vít nói với Sau-lơ: “Sao ngài lại nghe lời người ta nói rằng: ‘Kìa! Đa-vít muốn hãm hại ngài’?+ 10  Hôm nay, chính mắt ngài đã thấy Đức Giê-hô-va phó ngài vào tay con trong hang đá ra sao. Nhưng khi có người bảo con giết ngài,+ con thương cảm ngài và nói: ‘Tôi sẽ không giơ tay hại chúa mình, vì đó là người được xức dầu của Đức Giê-hô-va’.+ 11  Hãy xem, thưa cha, con đang cầm vạt áo khoác không tay của cha, con đã cắt nó nhưng không giết cha. Giờ cha có thể thấy và hiểu rằng con không hề có ý hãm hại hay phản nghịch, cũng không phạm tội cùng cha,+ còn cha thì lại săn lùng mạng sống con.+ 12  Nguyện Đức Giê-hô-va phân xử giữa cha và con,+ nguyện Đức Giê-hô-va báo thù cha cho con,+ nhưng tay con sẽ không hại cha.+ 13  Như một câu tục ngữ xưa nói: ‘Điều ác ra từ kẻ ác’, nhưng tay con sẽ không hại cha. 14  Vua Y-sơ-ra-ên đã lên đường đuổi theo ai? Cha đang truy đuổi ai? Một con chó chết? Hay một con bọ chét?+ 15  Nguyện Đức Giê-hô-va làm đấng phân xử, ngài sẽ phân xử giữa cha và con, ngài sẽ xem xét và biện hộ cho con,+ sẽ xét xử con và cứu con khỏi tay cha”. 16  Khi Đa-vít vừa nói xong những lời đó thì Sau-lơ hỏi: “Hỡi Đa-vít con trai ta, có phải là tiếng con không?”.+ Rồi Sau-lơ bật khóc lớn tiếng. 17  Ông nói với Đa-vít: “Con công chính hơn cha vì đã đối xử tốt với cha, còn cha thì lấy điều ác mà đối lại với con.+ 18  Thật vậy, hôm nay con đã nói cho cha biết điều tốt lành con làm khi Đức Giê-hô-va phó cha vào tay con mà con không giết cha.+ 19  Có ai tìm thấy kẻ thù mình mà lại để hắn đi bình an vô sự chăng? Đức Giê-hô-va sẽ thưởng điều tốt lành cho con+ vì những gì con làm cho cha hôm nay. 20  Kìa! Cha biết chắc chắn con sẽ làm vua cai trị+ và vương quốc Y-sơ-ra-ên sẽ vững bền trong tay con. 21  Bây giờ, hãy chỉ Đức Giê-hô-va mà thề+ với cha rằng con sẽ không xóa bỏ dòng dõi cha và sẽ không tiêu diệt danh cha khỏi nhà thân phụ cha”.+ 22  Vậy, Đa-vít thề với Sau-lơ, rồi Sau-lơ trở về nhà.+ Nhưng Đa-vít và những người theo ông đi đến nơi kiên cố.+

Chú thích

Hay “lương tâm”.
Cũng có thể là “giải tán”.