Sa-mu-ên quyển thứ nhất 22:1-23

  • Đa-vít ở A-đu-lam và Mích-ba (1-5)

  • Sau-lơ ra lệnh giết các thầy tế lễ ở Nóp (6-19)

  • A-bi-a-tha trốn thoát (20-23)

22  Đa-vít đi khỏi nơi ấy+ và trốn trong hang A-đu-lam.+ Khi các anh cùng cả nhà cha ông biết điều đó, họ đi xuống hang đá để gặp ông.  Hết thảy những người khốn khổ, nợ nần và bất mãn đều nhóm lại với ông, ông trở thành thủ lĩnh của họ. Có khoảng 400 người nam đi cùng ông.  Rồi từ nơi đó, Đa-vít đi đến Mích-ba thuộc xứ Mô-áp và nói với vua Mô-áp+ rằng: “Xin cho cha mẹ tôi ở cùng vua đến khi tôi biết Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho tôi”.  Vậy, ông để họ lại với vua Mô-áp, và họ ở đó suốt thời gian Đa-vít sống trong nơi kiên cố.+  Một thời gian sau, nhà tiên tri Gát+ nói với Đa-vít: “Đừng ở lại nơi kiên cố này. Hãy đi đến xứ Giu-đa”.+ Vậy, Đa-vít đi khỏi đó và đến khu rừng Hê-rết.  Sau-lơ hay rằng người ta đã tìm thấy Đa-vít cùng những người theo ông. Lúc đó, Sau-lơ đang ngồi dưới cây thanh liễu ở nơi cao tại Ghi-bê-át,+ tay cầm ngọn giáo. Mọi tôi tớ của ông đều đứng xung quanh.  Sau-lơ nói với các tôi tớ rằng: “Hỡi người Bên-gia-min, hãy nghe. Con trai của Giê-sê+ cũng sẽ ban đồng ruộng và vườn nho cho hết thảy các ngươi sao? Hắn sẽ lập các ngươi làm người dẫn đầu của ngàn người và của trăm người ư?+  Tất cả các ngươi đều âm mưu chống lại ta! Không ai báo cho ta rằng chính con trai ta đã lập giao ước với con trai của Giê-sê!+ Không một kẻ nào trong các ngươi cảm thương ta và báo cho ta biết chính con ta đã xúi giục tôi tớ ta làm phản để gài bẫy ta như nó đang làm ngày nay”.  Rồi Đô-e+ người Ê-đôm, kẻ đứng đầu các tôi tớ của Sau-lơ đang có mặt ở đó, nói rằng:+ “Tôi thấy con trai của Giê-sê đến thành Nóp để gặp A-hi-mê-léc con trai A-hi-túp.+ 10  A-hi-mê-léc đã vì hắn mà cầu hỏi Đức Giê-hô-va và cung cấp lương thực cho hắn. Ông ta còn đưa cho hắn thanh gươm của Gô-li-át người Phi-li-tia”.+ 11  Vua liền cho gọi A-hi-mê-léc, con trai thầy tế lễ A-hi-túp, cùng tất cả các thầy tế lễ thuộc nhà cha ông, là những người ở thành Nóp. Vậy, hết thảy những người đó đều đến gặp vua. 12  Sau-lơ nói: “Hỡi con trai A-hi-túp, hãy nghe!”. A-hi-mê-léc đáp: “Có tôi đây, thưa chúa”. 13  Sau-lơ hỏi: “Sao ngươi và con trai Giê-sê lại âm mưu chống ta? Sao ngươi đưa bánh, gươm và cầu hỏi Đức Chúa Trời cho hắn? Hắn đang chống đối và gài bẫy ta”. 14  A-hi-mê-léc thưa cùng vua: “Trong tất cả các tôi tớ vua, có ai đáng tin cậy* như Đa-vít?+ Ông ấy là con rể vua,+ tướng chỉ huy thị vệ của vua và người được kính trọng trong nhà vua.+ 15  Đây đâu phải lần đầu tiên tôi cầu hỏi Đức Chúa Trời cho ông ấy.+ Tôi chẳng hề làm những điều mà vua đã cáo buộc! Xin vua đừng buộc tội tôi tớ mình và cả nhà cha tôi, vì tôi tớ vua không hề biết một điều gì trong những việc ấy”.+ 16  Nhưng vua Sau-lơ nói: “Này A-hi-mê-léc, ngươi nhất định phải chết,+ ngươi và cả nhà cha ngươi nữa”.+ 17  Vua nói với các thị vệ xung quanh mình rằng: “Hãy quay sang giết các thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, vì chúng đã theo phe Đa-vít! Chúng biết hắn đang chạy trốn mà không báo cho ta!”. Nhưng các tôi tớ vua không muốn ra tay giết các thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. 18  Cuối cùng, vua bảo Đô-e:+ “Hãy quay sang giết các thầy tế lễ!”. Ngay lập tức, Đô-e người Ê-đôm+ tiến đến và tự tay giết các thầy tế lễ. Trong ngày đó, hắn giết 85 người nam đang mặc ê-phót bằng vải lanh.+ 19  Hắn cũng dùng gươm hủy diệt thành Nóp,+ tức là thành của các thầy tế lễ ấy; hắn giết cả nam lẫn nữ, trẻ nhỏ lẫn em bé, bò đực, lừa và cừu. 20  Tuy nhiên, có một con trai của A-hi-mê-léc, cháu A-hi-túp, tên là A-bi-a-tha+ trốn thoát và chạy theo Đa-vít. 21  A-bi-a-tha báo cho Đa-vít rằng: “Sau-lơ đã giết các thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va”. 22  Đa-vít nói với A-bi-a-tha: “Vào ngày+ Đô-e người Ê-đôm có mặt ở đó, tôi biết thế nào hắn cũng nói cho Sau-lơ. Chính tôi phải chịu trách nhiệm về cái chết của mọi người trong nhà cha anh. 23  Hãy ở lại đây với tôi. Đừng sợ, vì ai tìm hại mạng sống anh tức là tìm hại mạng sống tôi; tôi sẽ bảo vệ anh”.+

Chú thích

Hay “trung tín”.