Sa-mu-ên quyển thứ nhất 19:1-24

  • Sau-lơ tiếp tục ghét Đa-vít (1-13)

  • Đa-vít trốn khỏi Sau-lơ (14-24)

19  Sau-lơ nói với Giô-na-than con trai mình cùng hết thảy bề tôi về việc giết Đa-vít.+  Vì quý mến Đa-vít+ nên Giô-na-than, con trai Sau-lơ, báo cho Đa-vít rằng: “Cha tôi là Sau-lơ muốn giết anh. Sáng mai, anh hãy cẩn thận, hãy đến một nơi kín đáo và trốn ở đó.  Tôi sẽ ra đứng cạnh cha tại cánh đồng nơi anh đang trốn. Tôi sẽ nói với cha về anh, nếu biết được gì thì nhất định tôi sẽ báo cho anh”.+  Vậy, Giô-na-than nói tốt về Đa-vít+ với cha mình là Sau-lơ. Ông thưa: “Đức vua không nên phạm tội cùng tôi tớ ngài là Đa-vít vì anh ấy chẳng phạm tội cùng ngài, những gì anh ấy làm đều mang lại lợi ích cho ngài.  Anh ấy liều mạng đi giết tên Phi-li-tia+ kia để Đức Giê-hô-va mang chiến thắng vinh quang* cho cả Y-sơ-ra-ên. Ngài đã chứng kiến điều đó và rất đỗi vui mừng. Vậy tại sao ngài lại phạm tội nghịch cùng máu vô tội mà giết Đa-vít cách vô cớ?”.+  Sau-lơ nghe lời Giô-na-than và thề: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, Đa-vít sẽ không bị giết”.  Sau đó, Giô-na-than gọi Đa-vít và kể cho ông mọi điều ấy. Giô-na-than dẫn Đa-vít về với Sau-lơ, và Đa-vít tiếp tục phục vụ vua như trước.+  Một thời gian sau, chiến tranh lại nổ ra, và Đa-vít lên đường chiến đấu với người Phi-li-tia. Ông giết rất nhiều người trong chúng và chúng tháo chạy trước mặt ông.  Khi Sau-lơ đang ngồi trong nhà, tay cầm một ngọn giáo thì Đức Giê-hô-va để cho tinh thần xấu đến trên ông.+ Lúc ấy, Đa-vít đang gảy đàn hạc.+ 10  Sau-lơ cố dùng giáo để ghim Đa-vít vào tường nhưng Đa-vít né được, và ngọn giáo cắm vào tường. Đa-vít chạy thoát ngay trong đêm đó. 11  Sau-lơ sai người đến canh nơi nhà Đa-vít để giết ông vào buổi sáng,+ nhưng vợ Đa-vít là Mi-canh nói với chồng: “Nếu đêm nay anh không chạy trốn thì sáng mai anh sẽ chết”. 12  Mi-canh liền giúp Đa-vít xuống bằng đường cửa sổ để ông có thể chạy thoát. 13  Mi-canh đặt tượng thê-ra-phim* trên giường, lấy một tấm mạng bằng lông dê phủ lên chỗ gối đầu và trùm tất cả lại bằng một cái áo. 14  Bấy giờ, Sau-lơ sai người đến bắt Đa-vít nhưng Mi-canh nói: “Anh ấy bị bệnh”. 15  Sau-lơ lại sai người đến xem Đa-vít ra sao và nói: “Cứ để hắn trên giường mà khiêng về đây cho ta để ta giết hắn”.+ 16  Khi vào nhà, họ thấy tượng thê-ra-phim* nằm trên giường với một tấm mạng lông dê ở chỗ gối đầu. 17  Sau-lơ nói với Mi-canh: “Sao con lại lừa cha và thả kẻ thù của cha+ chạy thoát?”. Mi-canh đáp: “Anh ta nói: ‘Để tôi đi, nếu không tôi sẽ giết cô!’”. 18  Trong lúc ấy, Đa-vít đã chạy thoát và đến gặp Sa-mu-ên ở Ra-ma.+ Ông kể cho Sa-mu-ên mọi điều Sau-lơ đã làm với mình. Sau đó, ông cùng Sa-mu-ên lên đường và đến ở tại Na-giốt.+ 19  Người ta báo cho Sau-lơ rằng: “Kìa! Đa-vít đang ở Na-giốt thuộc Ra-ma”. 20  Ngay lập tức, Sau-lơ sai người đến bắt Đa-vít. Nhưng khi họ thấy những nhà tiên tri lớn tuổi đang nói tiên tri và Sa-mu-ên đứng đầu thì thần khí Đức Chúa Trời đến trên họ và họ cũng hành xử như nhà tiên tri. 21  Khi Sau-lơ hay điều đó, ông liền phái một nhóm khác nhưng họ cũng hành xử như nhà tiên tri. Sau-lơ lại sai một nhóm nữa, tức là nhóm thứ ba, nhưng họ cũng hành xử như nhà tiên tri. 22  Cuối cùng, Sau-lơ đích thân đến Ra-ma. Khi tới cái bể lớn ở Sê-ku, ông hỏi: “Sa-mu-ên và Đa-vít ở đâu?”. Người ta đáp: “Ở Na-giốt+ thuộc Ra-ma”. 23  Khi Sau-lơ đang đi từ nơi ấy tới Na-giốt thuộc Ra-ma thì thần khí Đức Chúa Trời cũng đến trên ông. Ông vừa đi vừa hành xử như nhà tiên tri cho tới khi đến Na-giốt thuộc Ra-ma. 24  Sau-lơ lột quần áo và hành xử như nhà tiên tri trước mặt Sa-mu-ên. Ông nằm trần truồng* tại đó cả ngày lẫn đêm. Bởi thế, người ta nói rằng: “Sau-lơ cũng nằm trong số các nhà tiên tri sao?”.+

Chú thích

Hay “sự giải cứu”.
Hay “thần của gia đình; tượng thờ”.
Hay “thần của gia đình; tượng thờ”.
Hay “chỉ mặc quần áo trong và nằm”.