Sa-mu-ên quyển thứ nhất 17:1-58

  • Đa-vít đánh bại Gô-li-át (1-58)

    • Gô-li-át chế nhạo Y-sơ-ra-ên (8-10)

    • Đa-vít chấp nhận lời thách thức (32-37)

    • Đa-vít chiến đấu nhân danh Đức Giê-hô-va (45-47)

17  Người Phi-li-tia+ tập hợp quân đội để ra trận. Chúng tập hợp tại Sô-khô+ thuộc Giu-đa, đóng trại giữa Sô-khô và A-xê-ca,+ ở Ê-phê-đa-mim.+  Sau-lơ và người Y-sơ-ra-ên cũng tập hợp lại, đóng trại trong thung lũng Ê-lát.+ Họ dàn trận để đón đánh người Phi-li-tia.  Người Phi-li-tia đóng quân trên núi bên này, còn người Y-sơ-ra-ên đóng quân trên núi bên kia, ở giữa là thung lũng.  Có một chiến binh vô địch đi ra từ các trại của người Phi-li-tia. Tên hắn là Gô-li-át,+ đến từ xứ Ga-tha.+ Hắn cao sáu cu-bít và một gang.*  Hắn đội mũ bằng đồng, mặc áo giáp có vảy xếp chồng. Áo giáp đồng+ của hắn nặng 5.000 siếc-lơ.*  Ống chân hắn gắn giáp bằng đồng và giữa hai vai đeo một cây lao+ bằng đồng.  Cán giáo bằng gỗ của hắn giống như cái thanh của thợ dệt,+ lưỡi giáo bằng sắt nặng 600 siếc-lơ;* người cầm khiên cho hắn đi phía trước.  Hắn đứng lại, hướng về phía chiến tuyến Y-sơ-ra-ên+ mà kêu lớn tiếng rằng: “Sao các ngươi lại ra đây dàn trận? Chẳng phải ta là người Phi-li-tia, còn các ngươi là tôi tớ của Sau-lơ sao? Hãy chọn một người xuống đây gặp ta.  Nếu hắn có thể chiến đấu và giết được ta thì bọn ta sẽ làm tôi tớ các ngươi. Nhưng nếu ta đánh bại và giết được hắn thì các ngươi phải làm tôi tớ phục vụ bọn ta”. 10  Tên Phi-li-tia ấy nói tiếp: “Hôm nay, ta chế nhạo* đội quân Y-sơ-ra-ên ở chiến tuyến.+ Hãy cử một người ra đây chiến đấu với ta!”. 11  Khi Sau-lơ cùng toàn thể dân Y-sơ-ra-ên nghe tên Phi-li-tia ấy nói những lời đó thì kinh khiếp và vô cùng sợ hãi. 12  Đa-vít là con trai Giê-sê, người Ép-ra-ta+ đến từ Bết-lê-hem+ thuộc Giu-đa. Giê-sê+ có tám con trai,+ và vào thời Sau-lơ thì ông đã cao tuổi. 13  Ba con trai lớn của Giê-sê đã theo Sau-lơ ra trận.+ Tên của con trưởng nam là Ê-li-áp,+ con thứ hai là A-bi-na-đáp+ và con thứ ba là Sam-ma.+ 14  Đa-vít là con út,+ ba người anh lớn đã theo Sau-lơ. 15  Đa-vít vừa phục vụ Sau-lơ vừa chăn cừu+ cho cha ở Bết-lê-hem. 16  Trong lúc đó, tên Phi-li-tia kia cứ đến đứng tại chỗ của hắn vào mỗi sáng và mỗi chiều tối, suốt 40 ngày. 17  Giê-sê bảo con trai là Đa-vít rằng: “Con hãy mau mau đem ê-pha* ngũ cốc rang này và mười cái bánh này đến cho các anh của con ở trại quân. 18  Còn mười phần sữa đông* này thì hãy đem đến cho người dẫn đầu của ngàn người. Con hãy hỏi thăm các anh và mang về một vật gì đó để cha biết các anh của con vẫn bình an”. 19  Lúc đó, các anh của Đa-vít và mọi người Y-sơ-ra-ên khác đang ở cùng Sau-lơ trong thung lũng Ê-lát+ để chiến đấu với dân Phi-li-tia.+ 20  Sáng hôm sau, Đa-vít dậy sớm và giao cừu cho người khác chăn, rồi sắp xếp đồ đạc để lên đường theo như lời Giê-sê dặn. Khi chàng đến khu trại thì đạo quân đang ra chiến tuyến và hô hào xung trận. 21  Người Y-sơ-ra-ên và người Phi-li-tia dàn trận để hai chiến tuyến đối mặt với nhau. 22  Đa-vít liền để hành trang lại cho người giữ đồ và chạy ra chiến tuyến. Khi đến nơi, chàng hỏi thăm các anh mình.+ 23  Trong lúc chàng đang nói chuyện thì chiến binh vô địch người Phi-li-tia từ xứ Ga-tha là Gô-li-át+ tiến đến. Hắn đi ra từ chiến tuyến của người Phi-li-tia rồi nói như lần trước,+ và Đa-vít nghe thấy. 24  Mọi người Y-sơ-ra-ên nhìn thấy hắn thì đều khiếp sợ và chạy trốn.+ 25  Họ nói: “Anh em có thấy kẻ đang tiến đến không? Hắn đến để chế nhạo* dân Y-sơ-ra-ên.+ Vua sẽ ban của cải dư dật và gả con gái mình cho người nào giết được hắn,+ vua cũng miễn các nghĩa vụ cho nhà của cha người đó trong Y-sơ-ra-ên”. 26  Đa-vít hỏi những người đứng gần rằng: “Nếu giết được tên Phi-li-tia kia và dẹp bỏ sự sỉ nhục khỏi Y-sơ-ra-ên thì sẽ được gì? Tên Phi-li-tia không cắt bì kia là ai mà dám chế nhạo* đội quân của Đức Chúa Trời hằng sống đang ở chiến tuyến?”.+ 27  Người ta nói lại cho Đa-vít những lời như trước rằng: “Ai giết được hắn sẽ được những điều này”. 28  Ê-li-áp,+ anh cả của Đa-vít, nghe chàng nói chuyện với những người đó thì nổi giận và nói: “Mày xuống đây làm gì? Mày để mấy con cừu trong hoang mạc lại cho ai?+ Tao biết mày là đứa tự phụ* và có ý xấu trong lòng; mày xuống đây chỉ để xem đánh nhau thôi”. 29  Đa-vít đáp: “Em có làm gì đâu? Em chỉ hỏi một câu thôi!”. 30  Đa-vít quay đi khỏi anh mình và đến hỏi những người khác cùng một câu như trước,+ họ đều trả lời như nhau.+ 31  Có người nghe được những lời Đa-vít nói và báo lại cho Sau-lơ. Vậy, Sau-lơ cho gọi Đa-vít đến. 32  Đa-vít thưa với Sau-lơ rằng: “Xin đừng để ai mất nhuệ khí* vì tên Phi-li-tia đó. Tôi tớ vua sẽ chiến đấu với hắn”.+ 33  Nhưng Sau-lơ nói với Đa-vít: “Ngươi không thể chiến đấu với tên Phi-li-tia này được, ngươi chỉ là một cậu bé+ còn hắn là chiến binh từ lúc trẻ”. 34  Đa-vít đáp: “Tôi tớ vua là người chăn cừu cho cha mình. Khi sư tử+ đến bắt một con cừu trong bầy, và lần khác một con gấu cũng làm vậy, 35  thì con liền đuổi theo giết nó và cứu con cừu khỏi miệng nó. Khi nó tấn công con thì con nắm lấy lông* của nó và đánh chết nó. 36  Tôi tớ vua đã đánh chết cả sư tử lẫn gấu, và tên Phi-li-tia không cắt bì này cũng sẽ giống như một trong các con vật đó, vì hắn đã chế nhạo* đội quân của Đức Chúa Trời hằng sống đang ở chiến tuyến”.+ 37  Đa-vít nói tiếp: “Đức Giê-hô-va đã giải cứu con khỏi móng vuốt của sư tử và gấu, chính ngài là đấng sẽ giải cứu con khỏi tay tên Phi-li-tia này”.+ Rồi Sau-lơ bảo Đa-vít: “Hãy đi đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi”. 38  Sau-lơ lấy áo của mình mặc cho Đa-vít. Ông đội mũ đồng lên đầu chàng, rồi mặc áo giáp cho chàng. 39  Sau đó, Đa-vít đeo gươm bên áo và thử bước đi nhưng không được, vì chàng không quen. Đa-vít thưa với Sau-lơ rằng: “Con không thể đi lại với những thứ này vì con không quen”. Vậy, Đa-vít cởi chúng ra. 40  Đa-vít cầm gậy trong tay, chọn từ dòng suối năm hòn đá nhẵn nhất và bỏ vào túi chăn cừu, tay chàng cầm dây ném đá.+ Chàng bắt đầu tiến đến chỗ tên Phi-li-tia kia. 41  Tên Phi-li-tia càng lúc càng tiến đến gần Đa-vít, và người mang khiên của hắn đi trước. 42  Khi nhìn thấy Đa-vít thì hắn nhếch mép khinh thường, vì chàng chỉ là một thiếu niên hồng hào và đẹp trai.+ 43  Hắn nói với Đa-vít: “Ta là chó+ hay sao mà ngươi cầm mấy cái cây đến chiến đấu với ta?”. Rồi hắn nhân danh các thần của mình mà nguyền rủa Đa-vít. 44  Hắn nói tiếp: “Lại đây, ta sẽ phó thịt ngươi cho chim trời và thú đồng”. 45  Đa-vít đáp: “Ngươi đến chiến đấu với ta bằng gươm, giáo và lao,+ nhưng ta đến chiến đấu với ngươi nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân,+ là Đức Chúa Trời của đội quân Y-sơ-ra-ên ở chiến tuyến mà ngươi đã chế nhạo.*+ 46  Hôm nay, Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta,+ ta sẽ đánh chết và chặt đầu ngươi; ta sẽ phó xác binh lính của trại quân Phi-li-tia cho chim trời và thú hoang; dân khắp đất sẽ biết rằng có Đức Chúa Trời ở Y-sơ-ra-ên.+ 47  Tất cả những người tập hợp tại đây sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va chẳng dùng gươm giáo mà giải cứu,+ vì chiến trận thuộc về Đức Giê-hô-va+ và ngài sẽ phó hết thảy các ngươi vào tay bọn ta”.+ 48  Tên Phi-li-tia trỗi dậy và từ từ tiến đến chỗ Đa-vít, còn Đa-vít thì chạy nhanh về hướng chiến tuyến để đối mặt với hắn. 49  Đa-vít thò tay vào túi, lấy một hòn đá và dùng dây ném đá mà phóng nó đi. Hòn đá trúng ngay trán của tên Phi-li-tia, lún vào trong và hắn ngã sấp mặt xuống đất.+ 50  Thế là Đa-vít đánh bại tên Phi-li-tia ấy bằng một dây ném đá và một hòn đá; Đa-vít hạ gục tên Phi-li-tia và giết hắn dù chẳng có gươm trong tay.+ 51  Đa-vít tiếp tục chạy đến và đứng bên cạnh hắn. Chàng cầm lấy gươm của hắn,+ rút ra khỏi vỏ và dùng nó chặt đầu hắn để chắc chắn rằng hắn đã chết. Khi người Phi-li-tia thấy chiến binh hùng mạnh của chúng đã chết thì liền bỏ chạy.+ 52  Người Y-sơ-ra-ên và Giu-đa trỗi dậy reo hò, truy đuổi người Phi-li-tia từ thung lũng+ cho đến tận các lối ra vào Éc-rôn.+ Thây người Phi-li-tia nằm dọc theo con đường từ Sa-a-ra-im+ cho đến tận Ga-tha lẫn Éc-rôn. 53  Sau khi ráo riết truy đuổi người Phi-li-tia, người Y-sơ-ra-ên trở về và cướp phá các trại của chúng. 54  Đa-vít mang đầu của tên Phi-li-tia kia về Giê-ru-sa-lem, nhưng vũ khí của hắn thì chàng để trong lều mình.+ 55  Khi thấy Đa-vít ra đối đầu với tên Phi-li-tia kia, Sau-lơ hỏi tướng quân đội là Áp-ne+ rằng: “Áp-ne, cậu bé này là con của ai?”.+ Áp-ne đáp: “Thưa bệ hạ, thật như ngài đang sống, tôi không biết!”. 56  Vua nói: “Hãy tìm hiểu xem chàng trai đó là con ai”. 57  Vậy, lúc Đa-vít vừa trở về sau khi đánh bại tên Phi-li-tia kia, Áp-ne đưa chàng đến trước mặt Sau-lơ, tay chàng cầm cái đầu của tên Phi-li-tia.+ 58  Sau-lơ hỏi chàng: “Ngươi là con của ai?”. Đa-vít đáp: “Con là con trai Giê-sê+ người Bết-lê-hem,+ tôi tớ của ngài”.

Chú thích

Hắn cao khoảng 2,9m. Xem Phụ lục B14.
Khoảng 57kg. Xem Phụ lục B14.
Khoảng 6,84kg. Xem Phụ lục B14.
Hay “thách thức”.
Khoảng 22 lít. Xem Phụ lục B14.
Ds: “sữa”.
Hay “thách thức”.
Hay “thách thức”.
Ds: “ngã lòng”.
Hay “hàm”. Ds: “râu”.
Hay “thách thức”.
Hay “thách thức”.