Sa-mu-ên quyển thứ nhất 16:1-23

  • Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít làm vua kế tiếp (1-13)

    • “Đức Giê-hô-va nhìn trong lòng” (7)

  • Đức Chúa Trời lấy thần khí khỏi Sau-lơ (14-17)

  • Đa-vít trở thành người gảy đàn hạc cho Sau-lơ (18-23)

16  Cuối cùng, Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên rằng: “Ta đã chối bỏ Sau-lơ, không cho nó làm vua cai trị Y-sơ-ra-ên nữa,+ con còn buồn rầu về nó cho đến bao giờ?+ Hãy đổ đầy dầu vào một cái sừng+ rồi lên đường. Ta sẽ phái con đến gặp Giê-sê+ người Bết-lê-hem, vì ta đã chọn một trong các con trai của người làm vua”.+  Nhưng Sa-mu-ên thưa: “Làm sao con đi được? Sau-lơ mà biết thì sẽ giết con”.+ Đức Giê-hô-va đáp: “Hãy mang theo một con bò cái tơ và nói: ‘Tôi đến để dâng vật tế lễ cho Đức Giê-hô-va’.  Con hãy mời Giê-sê đến dự; rồi ta sẽ cho con biết điều phải làm. Con phải thay ta xức dầu cho người mà ta chỉ cho con”.+  Sa-mu-ên làm theo lời Đức Giê-hô-va phán dặn. Khi ông đến Bết-lê-hem,+ các trưởng lão của thành thấy ông thì run sợ. Họ hỏi: “Ông đến trong bình an chứ?”.  Ông đáp: “Bình an. Tôi đến để dâng vật tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Hãy biệt riêng mình ra thánh và cùng tôi dự buổi tế lễ”. Ông biệt riêng Giê-sê và các con trai người ra thánh, rồi gọi họ đến dự buổi tế lễ.  Khi họ đi vào, Sa-mu-ên nhìn thấy Ê-li-áp+ thì nói: “Chắc hẳn người đang đứng trước mặt Đức Giê-hô-va là người được xức dầu của ngài”.  Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: “Đừng chú ý đến bề ngoài và chiều cao của nó,+ vì ta đã từ bỏ nó. Loài người không nhìn theo cách của Đức Chúa Trời vì loài người chỉ nhìn bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn trong lòng”.+  Kế đến, Giê-sê gọi A-bi-na-đáp+ và bảo người đi qua trước mặt Sa-mu-ên, nhưng ông nói: “Đức Giê-hô-va cũng không chọn người này”.  Tiếp theo, Giê-sê đưa Sam-ma+ đến, nhưng Sa-mu-ên nói: “Đức Giê-hô-va cũng không chọn người này”. 10  Giê-sê bảo bảy người con đi qua trước mặt Sa-mu-ên, nhưng Sa-mu-ên nói với Giê-sê: “Đức Giê-hô-va không chọn ai trong những người này”. 11  Cuối cùng, Sa-mu-ên hỏi Giê-sê: “Đây là tất cả con trai của anh sao?”. Giê-sê đáp: “Còn một đứa út+ nữa, nó đang chăn cừu”.+ Sa-mu-ên nói với Giê-sê rằng: “Hãy cho gọi cậu ấy, chúng ta sẽ không ngồi xuống dùng bữa cho đến khi cậu ấy về”. 12  Vậy, Giê-sê cho gọi con út về và dẫn cậu vào. Trông cậu hồng hào, đẹp trai và có đôi mắt sáng ngời.+ Đức Giê-hô-va phán: “Hãy đứng dậy xức dầu cho nó, vì đây là người mà ta chọn!”.+ 13  Sa-mu-ên lấy sừng có chứa dầu+ và xức cho Đa-vít trước mặt các anh em của cậu. Kể từ hôm ấy, thần khí của Đức Giê-hô-va bắt đầu tác động trên Đa-vít.+ Sau đó, Sa-mu-ên lên đường về Ra-ma.+ 14  Bấy giờ, thần khí Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sau-lơ,+ Đức Giê-hô-va để cho tinh thần xấu khiến ông khiếp sợ.+ 15  Các đầy tớ của Sau-lơ nói với ông: “Thưa vua, Đức Chúa Trời đang để cho tinh thần xấu khiến vua khiếp sợ. 16  Xin chúa chúng tôi hãy ra lệnh cho các đầy tớ ngài đi tìm một người có tài gảy đàn hạc.+ Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời để tinh thần xấu đến trên vua thì người sẽ gảy đàn, rồi vua sẽ thấy dễ chịu hơn”. 17  Vậy, Sau-lơ sai các tôi tớ: “Hãy tìm một người gảy đàn giỏi và dẫn đến đây cho ta”. 18  Một trong các người hầu việc thưa: “Tôi thấy con trai của Giê-sê người Bết-lê-hem gảy đàn rất giỏi. Cậu ấy là một chiến binh dũng mãnh,+ có tài ăn nói, đẹp trai+ và Đức Giê-hô-va ở cùng cậu ấy”.+ 19  Sau đó, Sau-lơ phái sứ giả đến nói với Giê-sê rằng: “Hãy gửi người con trai đang chăn cừu của ông là Đa-vít đến cho ta”.+ 20  Vậy, Giê-sê chất bánh, một bầu da rượu nho và một con dê con lên lưng lừa rồi gửi chúng và con trai mình là Đa-vít đến cho Sau-lơ. 21  Đa-vít đến gặp Sau-lơ và bắt đầu phục vụ người.+ Sau-lơ ngày càng yêu quý Đa-vít, và chàng trở thành người mang vũ khí cho Sau-lơ. 22  Cuối cùng, Sau-lơ gửi thông điệp cho Giê-sê: “Hãy để Đa-vít tiếp tục phục vụ ta vì nó được lòng ta”. 23  Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời để tinh thần xấu đến trên Sau-lơ thì Đa-vít đem đàn hạc ra gảy. Sau-lơ cảm thấy khoan khoái, dễ chịu hơn và tinh thần xấu rời khỏi ông.+

Chú thích