Sa-mu-ên quyển thứ nhất 12:1-25

  • Lời từ biệt của Sa-mu-ên (1-25)

    • ‘Đừng theo những điều hư không’ (21)

    • Đức Giê-hô-va sẽ không từ bỏ dân ngài (22)

12  Sa-mu-ên nói với cả dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Tôi đã làm mọi điều anh em đòi hỏi và lập một vua trị vì trên anh em.+  Đây là vị vua dẫn dắt anh em!+ Còn tôi, tôi đã già và tóc đã bạc, và các con trai tôi đang ở cùng anh em.+ Tôi đã dẫn dắt anh em từ lúc tuổi trẻ cho đến nay.+  Này, tôi đây. Hãy làm chứng chống lại tôi trước mặt Đức Giê-hô-va và người được ngài xức dầu:+ Tôi có lấy bò đực hay lừa của ai không?+ Tôi từng lừa gạt hay ức hiếp ai chưa? Tôi có nhận hối lộ từ tay ai rồi nhắm mắt làm ngơ không?+ Nếu có, tôi sẽ hoàn lại cho anh em”.+  Dân chúng đáp: “Ông chưa hề lừa gạt hay ức hiếp chúng tôi, cũng chẳng hề nhận bất cứ thứ gì từ tay người khác”.  Ông nói với họ: “Đức Giê-hô-va là đấng làm chứng nghịch lại anh em, và hôm nay, người được ngài xức dầu cũng làm chứng rằng anh em không tìm thấy điều gì để cáo buộc tôi”. Họ đáp: “Ngài* chính là nhân chứng”.  Sa-mu-ên nói cùng dân chúng rằng: “Đức Giê-hô-va, đấng đã chọn Môi-se và A-rôn, đấng đã mang tổ phụ anh em ra khỏi xứ Ai Cập,+ là đấng làm chứng.  Bây giờ, hãy vào chỗ của mình; trước mặt Đức Giê-hô-va, tôi sẽ xét xử anh em dựa vào mọi việc công chính mà Đức Giê-hô-va đã thực hiện vì anh em và tổ phụ anh em.  Khi Gia-cốp vào xứ Ai Cập+ và tổ phụ anh em kêu cầu Đức Giê-hô-va giúp đỡ,+ Đức Giê-hô-va đã phái Môi-se+ cùng A-rôn dẫn dắt tổ phụ anh em ra khỏi Ai Cập và cho họ sinh sống ở nơi này.+  Nhưng họ đã quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và ngài bán họ+ vào tay của tướng quân đội Hát-xo là Si-sê-ra,+ vào tay của người Phi-li-tia,+ vào tay của vua Mô-áp,+ và chúng tranh chiến với họ. 10  Rồi họ kêu cầu Đức Giê-hô-va giúp đỡ+ mà rằng: ‘Chúng con đã phạm tội,+ vì chúng con đã từ bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc các Ba-anh+ cùng các tượng Át-tô-rét.+ Xin giải cứu chúng con khỏi tay kẻ thù để chúng con có thể hầu việc ngài’. 11  Sau đó, Đức Giê-hô-va phái Giê-ru-ba-anh,+ Bê-đan, Giép-thê+ và Sa-mu-ên+ đến, ngài đã cứu anh em khỏi tay những kẻ thù xung quanh để anh em có thể sống an ổn.+ 12  Khi thấy vua dân Am-môn là Na-hách+ đến đánh thì anh em cứ nói với tôi rằng: ‘Không, chúng tôi nhất định phải có một vua cai trị!’,+ cho dù Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Vua của anh em.+ 13  Đây là vị vua anh em đã chọn, người mà anh em đã xin. Kìa! Đức Giê-hô-va đã lập một vua trên anh em.+ 14  Nếu anh em kính sợ Đức Giê-hô-va,+ hầu việc+ và vâng theo tiếng ngài,+ nếu anh em không chống lại mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va và nếu anh em cùng với vua cai trị anh em bước theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình thì thật là tốt. 15  Nhưng nếu anh em không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va và chống lại mệnh lệnh Đức Giê-hô-va thì tay Đức Giê-hô-va sẽ chống nghịch anh em cùng cha ông của anh em.+ 16  Vậy, hãy vào chỗ của mình và nhìn xem điều vĩ đại Đức Giê-hô-va sắp làm trước mắt anh em. 17  Chẳng phải hiện nay là mùa gặt lúa mì sao? Tôi sẽ cầu xin Đức Giê-hô-va nổi sấm và giáng mưa; rồi anh em sẽ biết và hiểu rằng việc đòi có một vua là rất xấu xa trong mắt Đức Giê-hô-va”.+ 18  Vậy, Sa-mu-ên kêu cầu Đức Giê-hô-va. Vào ngày đó, Đức Giê-hô-va nổi sấm và giáng mưa xuống, khiến cả dân chúng đều khiếp sợ Đức Giê-hô-va và Sa-mu-ên. 19  Họ nói với Sa-mu-ên rằng: “Xin hãy vì các tôi tớ ông mà cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời,+ chúng tôi không muốn chết, bởi chúng tôi đã thêm điều xấu xa vào tội lỗi mình khi đòi có một vua”. 20  Sa-mu-ên nói với dân chúng: “Đừng sợ. Đúng là anh em đã làm những điều xấu xa ấy. Chỉ đừng quay lưng từ bỏ Đức Giê-hô-va,+ hãy hết lòng hầu việc Đức Giê-hô-va.+ 21  Đừng quay lưng mà theo những điều hư không+ chẳng có ích lợi gì+ và chẳng cứu được ai, bởi chúng là điều hư không. 22  Vì danh vĩ đại của ngài,+ Đức Giê-hô-va sẽ không từ bỏ dân ngài,+ bởi chính Đức Giê-hô-va đã chọn anh em làm dân của ngài.+ 23  Còn tôi, chẳng bao giờ tôi phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà ngưng cầu nguyện cho anh em; tôi sẽ tiếp tục chỉ dẫn anh em trong con đường tốt lành và đúng đắn. 24  Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va+ và hết lòng hầu việc ngài cách trung tín; hãy xem những điều vĩ đại ngài đã làm cho anh em.+ 25  Nhưng nếu anh em làm điều xấu một cách trắng trợn thì cả anh em lẫn vua của anh em+ đều sẽ bị quét sạch”.+

Chú thích

Cũng có thể là “Người”, người được Đức Chúa Trời xức dầu.