Sa-mu-ên quyển thứ nhất 11:1-15

  • Sau-lơ đánh bại dân Am-môn (1-11)

  • Vương quyền Sau-lơ được xác nhận lại (12-15)

11  Na-hách người Am-môn+ đi lên và đóng trại trước Gia-be+ ở Ga-la-át. Hết thảy người nam của Gia-be nói với Na-hách: “Hãy lập giao ước với chúng tôi và chúng tôi sẽ phục vụ ông”.  Na-hách người Am-môn đáp: “Ta sẽ lập giao ước với một điều kiện: Tất cả con mắt bên phải của các ngươi phải bị móc ra. Ta sẽ làm điều đó để sỉ nhục toàn thể Y-sơ-ra-ên”.  Các trưởng lão của Gia-be nói với hắn: “Hãy cho chúng tôi thời hạn bảy ngày để chúng tôi có thể phái người đưa tin đi khắp lãnh thổ Y-sơ-ra-ên. Nếu không có ai giải cứu thì chúng tôi sẽ đầu hàng ông”.  Thế là những người đưa tin đi đến Ghi-bê-át+ của Sau-lơ và thuật lại những lời ấy cho dân chúng, hết thảy dân chúng đều cất tiếng than khóc.  Lúc đó, Sau-lơ từ ngoài đồng trở về phía sau đàn gia súc, ông hỏi: “Có chuyện gì với dân chúng vậy? Sao họ lại khóc?”. Người ta kể cho ông nghe những gì người Gia-be nói.  Khi nghe những lời ấy, thần khí Đức Chúa Trời tác động trên Sau-lơ+ và ông nổi giận phừng phừng.  Ông bắt một cặp bò đực, chặt thành từng miếng, rồi sai những người đưa tin mang chúng đi khắp lãnh thổ Y-sơ-ra-ên với thông điệp: “Ai không theo Sau-lơ và Sa-mu-ên thì bò của kẻ đó sẽ bị chặt như vậy!”. Nỗi sợ hãi về Đức Giê-hô-va giáng trên dân chúng, nên họ đồng loạt đến trình diện.  Ông điểm quân số tại Bê-xéc, có 300.000 người Y-sơ-ra-ên và 30.000 người Giu-đa.  Bấy giờ, họ nói với những người đưa tin rằng: “Đây là điều các anh sẽ nói với người Gia-be ở Ga-la-át: ‘Ngày mai, khi mặt trời lên cao, anh em sẽ được cứu’”. Thế là những người đưa tin đi nói lại với người Gia-be, và họ rất vui mừng. 10  Vậy, người Gia-be nói với dân Am-môn rằng: “Ngày mai, chúng tôi sẽ đầu hàng. Các ông có thể đối xử với chúng tôi tùy ý các ông”.+ 11  Ngày hôm sau, Sau-lơ chia quân thành ba đội; vào canh sáng,* họ đến giữa trại quân địch và đánh giết người Am-môn+ cho đến khoảng giữa trưa. Bọn tàn binh chạy tán loạn, đến nỗi không có hai tên lính nào chạy chung với nhau. 12  Dân Y-sơ-ra-ên nói với Sa-mu-ên rằng: “Kẻ nào nói: ‘Sau-lơ mà lại làm vua chúng ta sao?’,+ hãy giao những kẻ đó cho chúng tôi để chúng tôi xử tử chúng”. 13  Tuy nhiên, Sau-lơ nói: “Sẽ không có người nào bị xử tử hôm nay,+ vì hôm nay Đức Giê-hô-va đã giải cứu Y-sơ-ra-ên”. 14  Sau đó, Sa-mu-ên nói với dân chúng rằng: “Chúng ta hãy đến Ghinh-ganh+ và xác nhận lại quyền làm vua”.+ 15  Thế là cả dân tộc đến Ghinh-ganh và tôn Sau-lơ làm vua trước mặt Đức Giê-hô-va. Tại đó, họ dâng vật tế lễ hòa thuận trước mặt Đức Giê-hô-va.+ Sau-lơ cùng cả dân Y-sơ-ra-ên đều hân hoan ăn mừng.+

Chú thích

Tức là khoảng 2 giờ đến 6 giờ sáng.