Sa-mu-ên quyển thứ nhất 10:1-27

  • Sau-lơ được xức dầu làm vua (1-16)

  • Sau-lơ ra mắt dân chúng (17-27)

10  Sau đó, Sa-mu-ên lấy một lọ dầu đổ lên đầu Sau-lơ.+ Ông hôn Sau-lơ và nói: “Chẳng phải Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho anh để làm người lãnh đạo+ sản nghiệp của ngài sao?+  Hôm nay, khi anh rời khỏi tôi, anh sẽ gặp hai người nam gần bên mộ Ra-chên,+ trong lãnh thổ của chi phái Bên-gia-min ở Xết-xa. Họ sẽ nói với anh rằng: ‘Mấy con lừa mà anh đi kiếm đã được tìm thấy rồi, nhưng cha của anh không còn quan tâm đến chúng nữa+ mà đang lo lắng cho anh. Ông hỏi rằng: “Tôi phải làm gì cho con trai mình đây?”’.  Hãy đi tiếp cho tới khi anh đến chỗ cái cây to lớn của Tha-bô, tại đó anh sẽ gặp ba người đang lên Bê-tên để thờ phượng Đức Chúa Trời,+ một người mang ba con dê con, một người mang ba cái bánh, người còn lại mang một vò rượu nho lớn.  Họ sẽ chào hỏi anh và cho anh hai cái bánh, anh phải nhận lấy chúng.  Sau đó, anh sẽ đi tới ngọn đồi của Đức Chúa Trời, nơi ấy có một chỗ đóng quân của người Phi-li-tia. Khi đến thành, anh sẽ gặp một nhóm các nhà tiên tri đang đi từ nơi cao xuống. Trong lúc họ nói tiên tri, sẽ có người đi phía trước họ và chơi nhạc cụ có dây, trống lục lạc, sáo cùng đàn hạc.  Thần khí của Đức Giê-hô-va sẽ tác động trên anh,+ anh sẽ nói tiên tri cùng với họ và trở thành một người khác.+  Khi các dấu hiệu đó xảy ra, hãy tùy cơ ứng biến, vì Đức Chúa Trời ở cùng anh.  Kế đến, anh hãy xuống Ghinh-ganh+ trước tôi; tôi sẽ xuống đó gặp anh để dâng vật tế lễ thiêu và vật tế lễ hòa thuận. Anh hãy đợi bảy ngày cho tới khi tôi đến gặp anh, rồi tôi sẽ cho anh biết điều phải làm”.  Ngay khi Sau-lơ vừa quay đi khỏi Sa-mu-ên, Đức Chúa Trời thay đổi lòng chàng thành như một người khác; vào ngày đó, mọi dấu hiệu ấy đều xảy ra. 10  Vậy, họ đi từ đó đến ngọn đồi, và một nhóm các nhà tiên tri đã gặp Sau-lơ. Thần khí Đức Chúa Trời liền tác động trên chàng+ và chàng bắt đầu nói tiên tri+ giữa họ. 11  Những người quen biết Sau-lơ thấy chàng nói tiên tri cùng các nhà tiên tri thì hỏi nhau rằng: “Chuyện gì đã xảy ra cho con trai của Kích? Sau-lơ cũng nằm trong số các nhà tiên tri sao?”. 12  Một người ở đó hỏi: “Nhưng cha của họ là ai?”. Bởi đó có câu tục ngữ: “Sau-lơ cũng nằm trong số các nhà tiên tri sao?”.+ 13  Khi nói tiên tri xong, chàng đi đến nơi cao. 14  Sau đó, một người anh em của cha Sau-lơ đến nói với chàng và người hầu việc rằng: “Các con đã đi đâu vậy?”. Chàng đáp: “Chúng con đi tìm mấy con lừa+ nhưng không thấy, thế là chúng con đến gặp Sa-mu-ên”. 15  Người đó liền hỏi: “Xin kể cho ta nghe Sa-mu-ên đã nói gì với hai con?”. 16  Sau-lơ trả lời: “Ông ấy nói với chúng con rằng mấy con lừa đã được tìm thấy rồi”. Nhưng chàng không kể về điều Sa-mu-ên nói liên quan đến quyền làm vua. 17  Sau đó, Sa-mu-ên tập hợp dân chúng trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mích-ba.+ 18  Ông nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Đây là điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán: ‘Chính ta đã mang Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, chính ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay của Ai Cập+ và khỏi tay của mọi vương quốc áp bức các ngươi. 19  Nhưng hôm nay các ngươi đã chối bỏ Đức Chúa Trời của mình,+ là đấng giải cứu các ngươi khỏi mọi điều tai hại và khốn khổ. Các ngươi nói rằng: “Không, hãy lập một vua trên chúng tôi”. Vậy, hãy trình diện trước mặt Đức Giê-hô-va theo chi phái và gia tộc’”.* 20  Sa-mu-ên bảo mọi chi phái Y-sơ-ra-ên đến gần,+ và chi phái Bên-gia-min được chọn.+ 21  Sau đó, ông bảo chi phái Bên-gia-min đến gần theo các gia tộc, và gia tộc Mát-ri được chọn. Cuối cùng, con trai của Kích là Sau-lơ được chọn.+ Nhưng khi họ đi tìm chàng thì chẳng thấy đâu. 22  Thế nên, họ cầu hỏi Đức Giê-hô-va+ rằng: “Người đó đã đến chưa?”. Đức Giê-hô-va trả lời: “Kìa, người đang trốn trong đống đồ đạc”. 23  Họ liền chạy đến đó và dẫn chàng ra. Khi Sau-lơ đứng giữa dân chúng, mọi người chỉ đứng tới vai chàng.+ 24  Sa-mu-ên nói với hết thảy dân chúng rằng: “Anh em có thấy người mà Đức Giê-hô-va đã chọn không?+ Trong vòng cả dân chúng, chẳng có ai giống như người”. Toàn thể dân chúng hô lên rằng: “Đức vua vạn tuế!”. 25  Sa-mu-ên nói với dân chúng về những điều mà các vị vua có quyền đòi hỏi.+ Ông viết những điều đó vào sách và đặt trước mặt Đức Giê-hô-va. Rồi ông để dân chúng ra về, mỗi người trở về nhà mình. 26  Sau-lơ cũng về nhà mình ở Ghi-bê-át cùng với những chiến binh được Đức Giê-hô-va tác động đến lòng. 27  Nhưng vài kẻ vô tích sự lại nói rằng: “Làm sao hắn có thể cứu chúng ta?”.+ Chúng khinh thường Sau-lơ và chẳng mang quà đến biếu.+ Nhưng Sau-lơ không nói gì.

Chú thích

Hay “theo các nhóm hàng ngàn người”.