Sử ký quyển thứ nhất 29:1-30

  • Đóng góp cho đền thờ (1-9)

  • Lời cầu nguyện của Đa-vít (10-19)

  • Dân chúng vui mừng; vương quyền Sa-lô-môn (20-25)

  • Đa-vít qua đời (26-30)

29  Bấy giờ, vua Đa-vít nói với toàn thể hội chúng: “Con trai ta là Sa-lô-môn, người được Đức Chúa Trời chọn,+ vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm+ mà công việc này thì lớn lao, vì đây không phải là đền thờ* cho loài người nhưng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời.+  Ta không quản ngại khó nhọc để chuẩn bị cho nhà Đức Chúa Trời của ta, đó là cung cấp vàng cho những vật bằng vàng, bạc cho những vật bằng bạc, đồng cho những vật bằng đồng, sắt cho những vật bằng sắt,+ gỗ+ cho những vật bằng gỗ, hắc mã não, đá được ghép bằng vữa, sỏi ghép tranh, mọi loại đá quý cùng một lượng lớn thạch cao tuyết hoa.  Hơn nữa, vì niềm vui thích của ta nơi nhà Đức Chúa Trời+ nên ngoài mọi thứ ta đã chuẩn bị cho nhà thánh, ta cũng dâng cho nhà Đức Chúa Trời vàng và bạc trong số báu vật của riêng ta,+  gồm 3.000 ta-lâng* vàng từ Ô-phia+ và 7.000 ta-lâng bạc tinh luyện để dát tường của các phòng,  vàng để làm những vật bằng vàng, bạc để làm những vật bằng bạc, và để thợ thủ công làm mọi việc khác. Hôm nay ai muốn tình nguyện đến dâng lễ vật cho Đức Giê-hô-va?”.+  Vậy, các quan của những dòng tộc, các quan của những chi phái Y-sơ-ra-ên, những người dẫn đầu của ngàn người và của trăm người+ cùng thủ lĩnh coi sóc công việc của vua+ đều tình nguyện đến.  Họ dâng hiến cho công việc phục vụ trong nhà Đức Chúa Trời 5.000 ta-lâng vàng, 10.000 đồng đa-riếc,* 10.000 ta-lâng bạc, 18.000 ta-lâng đồng và 100.000 ta-lâng sắt.  Bất cứ ai có đá quý đều dâng vào kho báu của nhà Đức Giê-hô-va, do Giê-hi-ên+ người Ghẹt-sôn cai quản.+  Dân chúng vui mừng khi dâng những lễ vật tự nguyện ấy vì họ dâng cho Đức Giê-hô-va với cả tấm lòng,+ và vua Đa-vít cũng rất đỗi vui mừng. 10  Rồi Đa-vít chúc tụng Đức Giê-hô-va trước mắt toàn thể hội chúng. Đa-vít nói: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên tổ phụ chúng con, nguyện ngài được chúc tụng từ nay cho đến mãi mãi.* 11  Lạy Đức Giê-hô-va, sự vĩ đại,+ hùng mạnh,+ tuyệt mỹ, huy hoàng và oai phong đều thuộc về ngài,+ vì mọi vật trên trời và dưới đất đều thuộc về ngài.+ Lạy Đức Giê-hô-va, vương quyền thuộc về ngài.+ Ngài là đấng tôn mình lên làm đầu hết thảy. 12  Sự giàu có và vinh hiển đến từ ngài,+ ngài cai trị muôn vật,+ trong tay ngài có quyền năng+ và sự hùng mạnh,+ tay ngài có thể khiến bất cứ ai trở nên cao trọng+ và ban sức mạnh cho hết thảy.+ 13  Lạy Đức Chúa Trời chúng con, nay chúng con cảm tạ và ngợi khen danh cao đẹp của ngài. 14  Nhưng con là ai và dân con là gì mà chúng con có được vị thế để dâng lễ vật tự nguyện như vậy? Vì mọi thứ đều đến từ ngài và những gì chúng con dâng cho ngài đều bởi tay ngài mà ra. 15  Vì trước mặt ngài, chúng con là ngoại kiều và người trú ngụ như tất cả tổ phụ chúng con.+ Bởi chuỗi ngày của chúng con trên đất khác nào cái bóng,+ chẳng có hy vọng. 16  Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, toàn bộ tài sản mà chúng con đã chuẩn bị để xây cho ngài một nhà dành cho danh thánh ngài đều bởi tay ngài mà ra, và hết thảy đều thuộc về ngài. 17  Lạy Đức Chúa Trời của con, con biết rõ là ngài xem xét tấm lòng+ và vui về sự trọn thành.*+ Với sự ngay thẳng* trong lòng, con tự nguyện dâng mọi thứ này và rất đỗi vui mừng khi thấy dân ngài có mặt tại đây cũng dâng lễ vật tự nguyện cho ngài. 18  Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Y-sơ-ra-ên, là tổ phụ chúng con, xin giữ khuynh hướng và tư tưởng này trong lòng dân ngài mãi mãi và khiến lòng họ hướng về ngài.+ 19  Cũng xin ngài ban cho con trai con là Sa-lô-môn một tấm lòng trọn vẹn*+ để vâng giữ mọi điều răn,+ lời nhắc nhở cùng điều lệ của ngài. Xin giúp con trai con làm mọi điều ấy và xây đền thờ* mà con đã chuẩn bị”.+ 20  Rồi Đa-vít nói với toàn thể hội chúng: “Bây giờ, hãy chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi”. Toàn thể hội chúng đều chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, quỳ sấp mình trước mặt Đức Giê-hô-va và vua. 21  Ngày hôm sau, họ tiếp tục dâng vật tế lễ cho Đức Giê-hô-va và dâng lễ vật thiêu+ cho Đức Giê-hô-va, gồm 1.000 con bò đực tơ, 1.000 con cừu đực, 1.000 con cừu đực con cùng rượu tế lễ;+ họ dâng rất nhiều vật tế lễ cho toàn thể Y-sơ-ra-ên.+ 22  Trong ngày đó, họ tiếp tục ăn uống trước mặt Đức Giê-hô-va với niềm vui mừng khôn xiết.+ Rồi lần thứ hai, họ tôn Sa-lô-môn con trai Đa-vít làm vua và xức dầu cho ông trước mặt Đức Giê-hô-va để làm người lãnh đạo;+ họ cũng xức dầu cho Xa-đốc để làm thầy tế lễ.+ 23  Sa-lô-môn ngồi trên ngôi của Đức Giê-hô-va+ để kế vị vua cha là Đa-vít; ông được thành công và cả dân Y-sơ-ra-ên đều vâng lệnh ông. 24  Tất cả các quan,+ chiến binh dũng mãnh+ và mọi con trai của vua Đa-vít+ đều phục tùng vua Sa-lô-môn. 25  Đức Giê-hô-va làm cho Sa-lô-môn trở nên vô cùng cao trọng trước mắt toàn thể Y-sơ-ra-ên và ban cho ông sự oai phong của bậc vương giả mà trước đó không vua nào của Y-sơ-ra-ên có được.+ 26  Như vậy, Đa-vít con trai Giê-sê đã trị vì trên cả Y-sơ-ra-ên. 27  Thời gian ông trị vì Y-sơ-ra-ên là 40 năm. Ông cai trị 7 năm tại Hếp-rôn+ và 33 năm tại Giê-ru-sa-lem.+ 28  Ông qua đời lúc tuổi cao tác lớn,+ mãn nguyện về sự trường thọ, giàu có và vinh hiển của mình; Sa-lô-môn con trai ông lên nối ngôi.+ 29  Lịch sử của vua Đa-vít, từ đầu đến cuối, đều được ghi trong những lời của nhà tiên kiến Sa-mu-ên, nhà tiên tri Na-than+ và người thấy khải tượng Gát,+ 30  cùng toàn bộ vương quyền, sự hùng mạnh và những biến cố thời đó liên quan đến ông, nước Y-sơ-ra-ên và mọi vương quốc xung quanh.

Chú thích

Hay “thành lũy; cung điện”.
Một ta-lâng tương đương 34,2kg. Xem Phụ lục B14.
Đa-riếc là đồng tiền vàng của người Ba Tư. Xem Phụ lục B14.
Hay “từ trước vô cùng cho đến đời đời”.
Hay “chính trực; ngay thẳng”.
Hay “chân thành”.
Hay “tấm lòng dâng hiến trọn vẹn”.
Hay “thành lũy; cung điện”.