Sử ký quyển thứ nhất 28:1-21

  • Đa-vít nói về việc xây đền thờ (1-8)

  • Chỉ dẫn cho Sa-lô-môn; trao sơ đồ kiến trúc (9-21)

28  Đa-vít tập hợp tất cả các quan của Y-sơ-ra-ên đến Giê-ru-sa-lem, gồm: quan của các chi phái, những thủ lĩnh các ban+ phục vụ vua, những người dẫn đầu của ngàn người và của trăm người,+ thủ lĩnh cai quản hết thảy gia tài cùng bầy đàn của vua+ và các hoàng tử,+ cùng với các triều thần và mọi người nam dũng mãnh, có năng lực.+  Rồi vua Đa-vít đứng dậy và nói: “Hỡi anh em và dân ta, hãy nghe ta. Lòng ta mong muốn xây một nhà để làm nơi cố định cho hòm của giao ước Đức Giê-hô-va và làm bệ chân cho Đức Chúa Trời chúng ta,+ và ta đã chuẩn bị để xây cất.+  Nhưng Đức Chúa Trời đã phán với ta: ‘Con sẽ không xây nhà cho danh ta,+ vì con là người của chiến trận và đã làm đổ máu’.+  Dù vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã chọn ta trong hết thảy người nhà cha ta để làm vua của Y-sơ-ra-ên đến mãi mãi,+ vì ngài đã chọn Giu-đa làm người lãnh đạo,+ trong nhà Giu-đa thì ngài chọn nhà cha ta,+ và trong số các con trai của cha ta thì ta là người mà ngài hài lòng và lập lên làm vua cả Y-sơ-ra-ên.+  Đức Giê-hô-va đã ban cho ta nhiều con trai;+ trong số tất cả con trai ta, ngài đã chọn Sa-lô-môn+ để ngồi trên ngôi vương quyền của Đức Giê-hô-va và cai trị Y-sơ-ra-ên.+  Ngài phán với ta: ‘Sa-lô-môn con trai con là người sẽ xây nhà và các sân của ta, vì ta đã chọn nó làm con trai ta và ta sẽ trở thành cha nó.+  Nếu nó kiên quyết vâng giữ các điều răn và phán quyết của ta,+ như nó hiện đang làm, thì ta sẽ lập vương quyền của nó vững bền đến muôn đời’.+  Thế nên, ta nói trước mắt toàn thể Y-sơ-ra-ên, là hội chúng của Đức Giê-hô-va, và trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta rằng: ‘Hãy cẩn thận vâng giữ và tìm kiếm mọi điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi để các ngươi nhận được xứ tốt tươi+ và để lại cho con cái làm phần thừa kế lâu bền’.  Còn con, hỡi Sa-lô-môn con trai ta, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha và hầu việc ngài với tấm lòng trọn vẹn*+ và tâm hồn vui vẻ,* vì Đức Giê-hô-va dò thấu mọi tấm lòng+ và nhận biết mọi khuynh hướng trong tư tưởng.+ Nếu con tìm kiếm ngài, ngài sẽ cho con gặp,+ nhưng nếu con lìa bỏ ngài, ngài sẽ từ bỏ con mãi mãi.+ 10  Vậy bây giờ, con hãy xem xét kỹ, vì Đức Giê-hô-va đã chọn con để xây một nhà làm nơi thánh. Hãy can đảm và bắt tay vào việc”. 11  Rồi Đa-vít trao cho con trai mình là Sa-lô-môn sơ đồ kiến trúc+ của sảnh+ và các phòng, gồm phòng kho, phòng trên mái, phòng trong và nhà chuộc tội.*+ 12  Ông trao cho Sa-lô-môn sơ đồ kiến trúc của mọi thứ mà thần khí soi dẫn cho ông về các sân+ của nhà Đức Giê-hô-va, mọi phòng ăn xung quanh, các kho báu của nhà Đức Chúa Trời và các kho báu chứa những vật đã được biệt riêng ra thánh.*+ 13  Ông cũng đưa ra những chỉ dẫn về các ban thầy tế lễ+ và người Lê-vi, mọi việc phục vụ trong nhà Đức Giê-hô-va và mọi vật dụng dùng cho việc phục vụ trong nhà Đức Giê-hô-va. 14  Ông cũng định khối lượng vàng để làm mọi vật dụng cho các việc khác nhau, khối lượng của mọi vật dụng bằng bạc và mọi vật dụng cho các việc khác nhau; 15  khối lượng của các chân đèn+ và đèn bằng vàng, tùy theo khối lượng của các loại chân đèn và đèn; khối lượng của các chân đèn bằng bạc, của mỗi chân đèn và đèn tùy theo mục đích sử dụng của nó; 16  khối lượng vàng cho các bàn đặt bánh tầng,*+ cho mỗi bàn, cùng bạc cho các bàn bằng bạc, 17  cho chĩa, bát, bình bằng vàng ròng; khối lượng của các bát nhỏ bằng vàng+ và mỗi bát nhỏ, cùng khối lượng của các bát nhỏ bằng bạc và mỗi bát nhỏ. 18  Ông còn định khối lượng vàng tinh luyện cho bàn thờ dâng hương+ và biểu tượng của cỗ xe,+ tức là các chê-rúp+ bằng vàng xòe cánh ra che phủ hòm của giao ước Đức Giê-hô-va. 19  Đa-vít nói: “Tay của Đức Giê-hô-va ở trên ta và ngài ban cho ta sự thông hiểu để ghi lại mọi chi tiết của sơ đồ kiến trúc này”.+ 20  Rồi Đa-vít nói với Sa-lô-môn con trai ông: “Hãy can đảm và mạnh mẽ mà bắt tay vào việc. Đừng sợ hãi hay kinh khiếp, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của cha, ở cùng con.+ Ngài sẽ không để mặc hay bỏ rơi con,+ nhưng ngài sẽ ở cùng con cho đến khi mọi công việc của nhà Đức Giê-hô-va hoàn tất. 21  Đây là các ban thầy tế lễ+ và người Lê-vi+ để làm mọi công việc phục vụ tại nhà Đức Chúa Trời. Con có các thợ lành nghề sẵn sàng thực hiện mọi loại việc,+ cũng như các quan+ và tất cả những người sẽ làm theo mọi chỉ dẫn của con”.

Chú thích

Hay “tâm hồn sẵn sàng”.
Hay “tấm lòng dâng hiến trọn vẹn”.
Hay “nhà của nắp cầu hòa”.
Hay “vật đã được dâng hiến”.
Tức là bánh dâng hiến.