Sử ký quyển thứ nhất 26:1-32

  • Các ban gác cổng (1-19)

  • Những người trông coi kho báu và các quan chức (20-32)

26  Những người gác cổng+ được phân chia thành các ban như sau: trong số người Cô-rê có Mê-sê-lê-mia,+ là con trai của Cô-ri, con cháu A-sáp.  Mê-sê-lê-mia có các con trai là: Xa-cha-ri trưởng nam, Giê-đi-a-ên thứ hai, Xê-ba-đia thứ ba, Giát-ni-ên thứ tư,  Ê-lam thứ năm, Giê-hô-ha-nan thứ sáu, Ê-li-hô-ê-nai thứ bảy.  Ô-bết-ê-đôm có các con trai là: Sê-ma-gia trưởng nam, Giê-hô-xa-bát thứ hai, Giô-a thứ ba, Sa-ca thứ tư, Nê-tha-nê-ên thứ năm,  A-mi-ên thứ sáu, Y-sa-ca thứ bảy và Phê-u-lê-tai thứ tám; vì Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ô-bết-ê-đôm.  Con của ông là Sê-ma-gia sinh các con trai là những người đứng đầu dòng tộc vì họ dũng mãnh và có năng lực.  Các con trai của Sê-ma-gia gồm: Ốt-ni, Rê-pha-ên, Ô-bết và Ên-xa-bát. Các anh em của Ên-xa-bát là Ê-li-hu và Sê-ma-kia cũng là những người nam có năng lực.  Tất cả những người đó đều là con cháu của Ô-bết-ê-đôm; họ cùng con cháu và anh em đều là những người nam có năng lực và hội đủ điều kiện để phục vụ, tổng cộng 62 người thuộc về Ô-bết-ê-đôm.  Mê-sê-lê-mia+ có các con trai và anh em, tổng cộng 18 người nam có năng lực. 10  Hô-sa con cháu Mê-ra-ri có các con trai là: Sim-ri đứng đầu, dù không phải là con trưởng nam nhưng ông được cha bổ nhiệm đứng đầu, 11  Hinh-kia thứ hai, Tê-ba-lia thứ ba, Xa-cha-ri thứ tư. Tất cả con trai và anh em của Hô-sa là 13 người. 12  Trong số các ban gác cổng, những người đứng đầu có nhiệm vụ giống như anh em mình, đều phục vụ tại nhà Đức Giê-hô-va. 13  Vậy, cả lớn lẫn nhỏ đều bắt thăm+ theo dòng tộc để canh gác những cổng khác nhau. 14  Thăm phía đông thuộc về Sê-lê-mia. Họ bắt thăm cho con trai ông là Xa-cha-ri, một cố vấn thông sáng, thì trúng nhằm thăm phía bắc. 15  Ô-bết-ê-đôm bắt được thăm phía nam, còn các con trai ông+ được giao coi sóc các nhà kho. 16  Súp-bim và Hô-sa+ bắt được thăm phía tây, gần Cổng Sa-lê-kết, bên cạnh đường cái đi lên; các nhóm canh gác đứng song song với nhau. 17  Phía đông có sáu người Lê-vi, phía bắc mỗi ngày có bốn người và phía nam mỗi ngày có bốn người, còn các nhà kho+ thì hai người này đứng bên cạnh hai người kia. 18  Về phần hàng hiên phía tây, có bốn người ở đường cái+ và hai người ở hàng hiên. 19  Đó là các ban gác cổng thuộc con cháu Cô-rê và con cháu Mê-ra-ri. 20  Về phần người Lê-vi, có A-hi-gia phụ trách các kho báu của nhà Đức Chúa Trời và các kho báu chứa những vật được biệt riêng ra thánh.*+ 21  Con cháu của La-ê-đan gồm: Con cháu của người Ghẹt-sôn thuộc về La-ê-đan, tức những người đứng đầu các dòng tộc thuộc về La-ê-đan người Ghẹt-sôn, là Giê-hi-ê-li+ 22  và các con trai của Giê-hi-ê-li là Xê-tham và anh em ông là Giô-ên. Họ phụ trách các kho báu của nhà Đức Giê-hô-va.+ 23  Trong số người Am-ram, người Dít-xê-ha, người Hếp-rôn và người U-xi-ên+ 24  có Sê-bu-ên con cháu Ghẹt-sôm, con trai của Môi-se, là người lãnh đạo việc coi sóc các nhà kho. 25  Về phần anh em ông, là con cháu Ê-li-ê-xe,+ có Rê-ha-bia+ con trai Ê-li-ê-xe, Giê-sa-gia con trai Rê-ha-bia, Giô-ram con trai Giê-sa-gia, Xiếc-ri con trai Giô-ram và Sê-lô-mốt con trai Xiếc-ri. 26  Chính ông Sê-lô-mốt này cùng anh em ông phụ trách mọi kho báu chứa những vật được biệt riêng ra thánh,+ tức những vật mà vua Đa-vít,+ những người đứng đầu các dòng tộc,+ những người dẫn đầu của ngàn người, của trăm người và các tướng quân đội đã biệt riêng ra thánh. 27  Họ đã biệt riêng ra thánh một phần chiến lợi phẩm+ đoạt được trong chiến trận+ để bảo trì nhà Đức Giê-hô-va. 28  Họ cũng phụ trách tất cả những vật mà nhà tiên kiến Sa-mu-ên,+ Sau-lơ con trai Kích, Áp-ne+ con trai Nê-rơ và Giô-áp+ con trai Xê-ru-gia+ đã biệt riêng ra thánh. Bất cứ thứ gì được biệt riêng ra thánh đều do Sê-lô-mít* và anh em ông coi sóc. 29  Trong số người Dít-xê-ha+ có Kê-na-nia và các con trai ông được chỉ định làm quan chức và quan xét+ của Y-sơ-ra-ên để lo việc hành chính ở bên ngoài. 30  Trong số người Hếp-rôn+ có Ha-sa-bia và các anh em ông, tổng cộng 1.700 người nam có năng lực. Họ cai quản Y-sơ-ra-ên ở vùng phía tây sông Giô-đanh trong mọi công việc của Đức Giê-hô-va và phục vụ vua. 31  Trong số người Hếp-rôn có Giê-ri-gia+ đứng đầu người Hếp-rôn theo gia phả của dòng tộc họ. Vào năm thứ bốn mươi của triều đại Đa-vít,+ người ta tìm kiếm và tìm được những người nam dũng mãnh, có năng lực trong vòng họ tại Gia-ê-xe,+ thuộc Ga-la-át. 32  Số anh em của ông là 2.700 người nam có năng lực, là những người đứng đầu các dòng tộc. Vậy vua Đa-vít giao cho họ giám sát người Ru-bên, người Gát và phân nửa chi phái Ma-na-se trong mọi việc của Đức Chúa Trời và của vua.

Chú thích

Hay “vật đã được dâng hiến”.
Còn gọi là Sê-lô-mốt nơi câu 26.