Sử ký quyển thứ nhất 22:1-19

  • Đa-vít chuẩn bị cho việc xây đền thờ (1-5)

  • Đa-vít dặn bảo Sa-lô-môn (6-16)

  • Các quan được lệnh giúp Sa-lô-môn (17-19)

22  Rồi Đa-vít nói: “Đây là nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời và đây là bàn thờ cho Y-sơ-ra-ên dâng lễ vật thiêu”.+  Sau đó, Đa-vít truyền lệnh triệu tập những ngoại kiều+ trong xứ Y-sơ-ra-ên, giao cho họ công việc cắt và đẽo đá để xây nhà của Đức Chúa Trời.+  Đa-vít còn chuẩn bị một lượng sắt rất lớn để làm đinh cho những cánh cổng và làm đồ kẹp, cùng nhiều đồng đến mức không sao cân nổi.+  Đa-vít cũng chuẩn bị gỗ tuyết tùng+ nhiều vô kể, vì người Si-đôn+ và người Ty-rơ+ đã đem đến cho ông một lượng lớn gỗ tuyết tùng.  Đa-vít nói: “Con trai ta là Sa-lô-môn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm,+ mà nhà sẽ được xây cho Đức Giê-hô-va phải vô cùng nguy nga,+ để danh tiếng và vẻ đẹp+ của nhà ấy được mọi xứ biết đến.+ Thế nên, ta sẽ chuẩn bị cho con trai ta”. Vậy, Đa-vít chuẩn bị rất nhiều vật liệu trước khi qua đời.  Ông cũng gọi con trai là Sa-lô-môn đến và dặn bảo người xây một nhà cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.  Đa-vít nói với Sa-lô-môn con trai ông: “Lòng cha mong muốn xây một nhà cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của cha.+  Nhưng lời của Đức Giê-hô-va phán với cha rằng: ‘Con đã làm đổ máu rất nhiều và đánh những trận lớn. Con sẽ không xây nhà cho danh ta+ vì đã làm đổ máu rất nhiều trên đất trước mặt ta.  Này! Con sẽ có một con trai,+ nó sẽ là người của sự bình an,* và ta sẽ cho nó được bình an vô sự trước mọi kẻ thù xung quanh,+ vì tên nó sẽ là Sa-lô-môn*+ và ta sẽ ban cho Y-sơ-ra-ên sự bình an cũng như yên ổn trong đời nó.+ 10  Chính nó sẽ xây nhà cho danh ta.+ Nó sẽ trở thành con trai ta và ta sẽ làm cha nó.+ Ta sẽ lập ngôi vương quyền của nó trên Y-sơ-ra-ên vững bền đến muôn đời’.+ 11  Vậy, hỡi con trai ta, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng con. Nguyện con được thành công và xây nhà cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con như ngài đã phán về con.+ 12  Chỉ mong Đức Giê-hô-va ban cho con sự thông sáng và hiểu biết+ khi cho con quyền trên Y-sơ-ra-ên, để con có thể tuân giữ luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời con.+ 13  Nếu cẩn thận làm theo các điều lệ+ cùng phán quyết mà Đức Giê-hô-va đã ra lệnh cho Môi-se truyền dặn Y-sơ-ra-ên thì con sẽ thành công.+ Hãy can đảm và mạnh mẽ! Đừng sợ hãi hay kinh khiếp.+ 14  Này, cha đã bỏ nhiều công sức để chuẩn bị cho nhà Đức Giê-hô-va 100.000 ta-lâng* vàng, 1.000.000 ta-lâng bạc cùng với một lượng đồng và sắt+ nhiều đến mức không sao cân nổi. Cha đã chuẩn bị gỗ và đá+ nhưng con sẽ bổ sung thêm. 15  Có nhiều thợ ở cùng con, gồm thợ cắt đá, thợ đá,*+ thợ gỗ và mọi loại thợ lành nghề.+ 16  Vàng, bạc, đồng và sắt thì nhiều vô kể.+ Hãy trỗi dậy và bắt tay vào việc, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng con”.+ 17  Rồi Đa-vít ra lệnh cho hết thảy các quan của Y-sơ-ra-ên giúp Sa-lô-môn con trai ông rằng: 18  “Chẳng phải Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng các ngươi và cho các ngươi được bình yên tứ bề sao? Vì ngài đã phó cư dân trong xứ vào tay ta, xứ đã bị chinh phục trước mặt Đức Giê-hô-va và dân ngài. 19  Vậy bây giờ, hãy quyết tâm tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi hết lòng và hết mình,+ khởi công xây cất nơi thánh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời+ để mang hòm của giao ước Đức Giê-hô-va cùng những vật dụng thánh của Đức Chúa Trời+ về nhà được xây cho danh Đức Giê-hô-va”.+

Chú thích

Ds: “sự nghỉ ngơi”.
Đến từ một từ Hê-bơ-rơ nghĩa là “bình an”.
Một ta-lâng tương đương 34,2kg. Xem Phụ lục B14.
Hay “thợ xây tường”.