Sử ký quyển thứ nhất 20:1-8

  • Chiếm thành Ráp-ba (1-3)

  • Những tên Phi-li-tia khổng lồ bị giết (4-8)

20  Vào đầu năm,* là thời điểm mà các vua thường ra trận, Giô-áp+ dẫn đầu quân đội viễn chinh đi tàn phá xứ của dân Am-môn. Ông vây thành Ráp-ba,+ còn Đa-vít thì ở lại Giê-ru-sa-lem.+ Giô-áp tấn công Ráp-ba và phá hủy thành.+  Đa-vít lấy vương miện của Manh-cam* khỏi đầu nó. Vương miện cân nặng một ta-lâng* vàng và trên đó có các viên đá quý. Người ta đặt vương miện lên đầu Đa-vít. Ông cũng lấy được rất nhiều chiến lợi phẩm của thành.+  Ông đưa dân trong thành ra và bắt họ cưa đá, làm việc+ với rìu và dụng cụ bén bằng sắt. Đa-vít làm thế với tất cả các thành của dân Am-môn. Cuối cùng, Đa-vít và toàn bộ đạo quân trở về Giê-ru-sa-lem.  Sau đó, có chiến tranh với người Phi-li-tia tại Ghê-xe. Lần này Si-bê-cai+ người Hu-sa giết được Síp-bai,* là con cháu của dân Rê-pha-im.+ Người Phi-li-tia bị đánh bại.  Lại có chiến tranh với người Phi-li-tia. Ên-ca-nan con trai Giai-rơ giết được Lác-mi, anh em của Gô-li-át+ người Ga-tha. Cán giáo của hắn giống như cái thanh của thợ dệt.+  Chiến tranh lại nổ ra ở Ga-tha.+ Tại đó có một người to lớn khác thường,+ mỗi bàn tay và bàn chân đều có 6 ngón, tổng cộng 24 ngón; hắn cũng là con cháu của dân Rê-pha-im.+  Hắn cứ chế nhạo+ dân Y-sơ-ra-ên. Do đó, Giô-na-than, con của anh trai Đa-vít là Si-mê-a,+ đã giết chết hắn.  Đó là con cháu của dân Rê-pha-im+ tại Ga-tha.+ Chúng đều chết dưới tay Đa-vít và các tôi tớ của ông.

Chú thích

Tức là vào mùa xuân.
Có thể là một tượng thần của dân Am-môn, hay còn gọi là Mô-léc hoặc Minh-côm.
Một ta-lâng tương đương 34,2kg. Xem Phụ lục B14.
Còn gọi là Sáp nơi 2Sa 21:18.