Sử ký quyển thứ nhất 18:1-17

  • Các chiến thắng của Đa-vít (1-13)

  • Bộ máy cai trị của Đa-vít (14-17)

18  Một thời gian sau, Đa-vít đánh bại và chinh phục người Phi-li-tia. Ông chiếm Ga-tha+ cùng các thành phụ cận* từ tay người Phi-li-tia.+  Sau đó, Đa-vít đánh bại dân Mô-áp,+ chúng trở thành tôi tớ của ông và dâng vật cống nạp cho ông.+  Đa-vít đánh bại vua Ha-đa-rê-xe+ của Xô-ba+ gần Ha-mát+ khi hắn đang trên đường đến sông Ơ-phơ-rát+ để bành trướng quyền lực.  Đa-vít bắt 1.000 chiến xa, 7.000 kỵ binh và 20.000 bộ binh của Ha-đa-rê-xe.+ Sau đó, Đa-vít cắt hết gân khoeo của ngựa kéo chiến xa, chỉ chừa lại 100 con.+  Khi dân Sy-ri ở Đa-mách đến cứu viện vua Ha-đa-rê-xe của Xô-ba thì Đa-vít giết 22.000 người Sy-ri.+  Rồi Đa-vít lập các đồn trú tại Đa-mách thuộc Sy-ri; người Sy-ri trở thành tôi tớ của Đa-vít và dâng vật cống nạp. Đức Giê-hô-va ban chiến thắng* cho Đa-vít ở bất cứ nơi nào ông đến.+  Ngoài ra, Đa-vít lấy những khiên tròn bằng vàng từ các tôi tớ của Ha-đa-rê-xe và mang về Giê-ru-sa-lem.  Đa-vít lấy được rất nhiều đồng từ các thành của Ha-đa-rê-xe là Ti-bát và Cun. Sa-lô-môn dùng chúng để làm cái bể,*+ các trụ và những vật dụng bằng đồng.+  Khi vua Tô-u của Ha-mát hay rằng Đa-vít đã đánh bại toàn bộ đạo quân của vua Ha-đa-rê-xe+ của Xô-ba,+ 10  ông liền sai con trai là Ha-đô-ram đến hỏi thăm và chúc mừng vua Đa-vít đã đánh bại Ha-đa-rê-xe (vì Ha-đa-rê-xe thường tranh chiến với Tô-u), rồi Ha-đô-ram mang theo mọi vật bằng vàng, bạc và đồng. 11  Vua Đa-vít biệt riêng những vật đó ra thánh cho Đức Giê-hô-va,+ cùng với bạc và vàng ông lấy từ mọi dân tộc gồm: Ê-đôm, Mô-áp, Am-môn,+ Phi-li-tia+ và A-ma-léc.+ 12  A-bi-sai+ con trai Xê-ru-gia+ tiêu diệt 18.000 người Ê-đôm tại thung lũng Muối.+ 13  Ông lập các đồn trú tại xứ Ê-đôm, cả dân Ê-đôm trở thành tôi tớ Đa-vít.+ Đức Giê-hô-va ban chiến thắng* cho Đa-vít ở bất cứ nơi nào ông đến.+ 14  Đa-vít tiếp tục trị vì toàn thể Y-sơ-ra-ên,+ ông thực thi công lý và sự công chính cho cả dân mình.+ 15  Giô-áp con trai Xê-ru-gia làm tướng quân đội;+ Giê-hô-sa-phát+ con trai A-hi-lút làm sử quan. 16  Xa-đốc con trai A-hi-túp và A-hi-mê-léc con trai A-bi-a-tha làm thầy tế lễ. Sa-vê-sa làm thư ký. 17  Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa cai quản người Kê-rê-thít+ và Phê-lê-thít.+ Các con trai của Đa-vít đều làm quan nhất phẩm kề cận vua.

Chú thích

Hay “phụ thuộc”.
Hay “sự giải cứu”.
Ds: “biển”.
Hay “sự giải cứu”.