Sử ký quyển thứ nhất 14:1-17

  • Đa-vít được lập làm vua (1, 2)

  • Gia đình Đa-vít (3-7)

  • Người Phi-li-tia bị đánh bại (8-17)

14  Vua Hi-ram+ của Ty-rơ sai sứ giả đến gặp Đa-vít, cũng gửi gỗ tuyết tùng, thợ đá* và thợ gỗ để xây cung điện cho Đa-vít.+  Đa-vít biết Đức Giê-hô-va đã lập ngôi ông vững bền trên Y-sơ-ra-ên,+ bởi vương quyền của ông được tôn cao vì lợi ích dân ngài.+  Đa-vít lấy thêm những người vợ khác+ tại Giê-ru-sa-lem. Ông sinh thêm con trai và con gái.+  Đây là tên các con của Đa-vít được sinh ra tại Giê-ru-sa-lem:+ Sa-mua, Sô-báp, Na-than,+ Sa-lô-môn,+  Díp-ha, Ê-li-sua, Ên-bê-lết,  Nô-ga, Nê-phết, Gia-phia,  Ê-li-sa-ma, Bê-ên-gia-đa và Ê-li-phê-lết.  Khi hay tin Đa-vít đã được xức dầu làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên,+ toàn thể người Phi-li-tia kéo lên tìm ông.+ Biết được điều ấy, Đa-vít đi ra đánh chúng.  Người Phi-li-tia cứ tiến đến đột kích thung lũng Rê-pha-im.+ 10  Đa-vít cầu hỏi Đức Chúa Trời rằng: “Con có nên đi đánh người Phi-li-tia không? Ngài sẽ phó chúng vào tay con không?”. Đức Giê-hô-va đáp: “Hãy đi, vì chắc chắn ta sẽ phó người Phi-li-tia vào tay con”.+ 11  Vậy, Đa-vít đi đến Ba-anh-phê-rát-xim+ và đánh bại người Phi-li-tia tại đó. Ông nói: “Đức Chúa Trời đã dùng tay ta để phá tan quân thù của ta như nước làm vỡ bờ”. Ấy là lý do họ đặt tên nơi đó là Ba-anh-phê-rát-xim.* 12  Người Phi-li-tia bỏ các thần lại, và khi Đa-vít ra lệnh thì những thứ ấy bị đốt.+ 13  Sau đó, người Phi-li-tia lại đột kích trong thung lũng.+ 14  Đa-vít cầu hỏi Đức Chúa Trời một lần nữa nhưng ngài nói: “Đừng đi thẳng lên để đuổi theo chúng. Thay vì vậy, hãy đi vòng phía sau chúng và đánh chúng ở phía trước các bụi cây ba-ca.*+ 15  Khi con nghe tiếng hành quân trên đỉnh các bụi cây ba-ca thì hãy tấn công, vì Đức Chúa Trời đã đi trước con để đánh bại đạo quân Phi-li-tia”.+ 16  Vậy, Đa-vít làm y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn+ và họ đánh bại đạo quân Phi-li-tia từ Ga-ba-ôn cho đến Ghê-xe.+ 17  Danh tiếng của Đa-vít vang khắp mọi xứ và Đức Giê-hô-va khiến mọi dân kinh hãi ông.+

Chú thích

Hay “thợ xây tường”.
Nghĩa là “bậc thầy của sự phá tan”.
Đây là tên phiên âm từ tiếng Hê-bơ-rơ, không biết chính xác là cây gì.