Sử ký quyển thứ nhất 13:1-14

  • Mang Hòm Giao Ước khỏi Ki-ri-át-giê-a-rim (1-14)

    • U-xa bị giết (9, 10)

13  Đa-vít hội ý với những người dẫn đầu của ngàn người, của trăm người và mọi bậc lãnh đạo.+  Rồi Đa-vít nói với toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: “Nếu anh em cho là phải và nếu Giê-hô-va Đức Chúa Trời chấp nhận, chúng ta hãy sai người báo cho những anh em còn lại trong khắp xứ Y-sơ-ra-ên cùng các thầy tế lễ và người Lê-vi sống trong các thành+ có đồng cỏ, để họ đến gia nhập với chúng ta.  Chúng ta hãy mang Hòm Giao Ước+ của Đức Chúa Trời mình trở về”. Vì vào thời Sau-lơ, hòm ấy không được coi sóc.+  Toàn thể hội chúng đều đồng ý vì họ xem điều đó là phải.  Vậy, Đa-vít tập hợp toàn dân Y-sơ-ra-ên, từ sông Ai Cập* cho đến tận Lê-bô-ha-mát,*+ để mang Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời khỏi Ki-ri-át-giê-a-rim.+  Đa-vít cùng toàn thể Y-sơ-ra-ên đi lên Ba-a-la,+ đến Ki-ri-át-giê-a-rim thuộc vùng đất của Giu-đa để mang khỏi đó Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời, tức Đức Giê-hô-va, là đấng ngự trên ngai phía trên* các chê-rúp.+ Người ta cầu khẩn danh Đức Chúa Trời trên hòm ấy.  Tuy nhiên, họ lại đặt Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời lên một cỗ xe mới+ và chuyển hòm ấy ra khỏi nhà của A-bi-na-đáp. U-xa và A-hi-ô dẫn cỗ xe ấy đi.+  Đa-vít và toàn thể Y-sơ-ra-ên vui mừng nhảy múa hết mình trước mặt Đức Chúa Trời trong tiếng hát, đàn hạc, các nhạc cụ có dây khác, trống lục lạc,+ chập chỏa+ và kèn.+  Nhưng khi họ đến sân đạp lúa của Ki-đôn, U-xa giơ tay nắm lấy Hòm Giao Ước vì các con bò suýt làm đổ hòm. 10  Cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng U-xa. Ngài giết ông vì đã tra tay trên Hòm Giao Ước+ và ông chết tại đó, trước mặt Đức Chúa Trời.+ 11  Nhưng Đa-vít giận* vì Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ cùng U-xa; nơi đó được gọi là Phê-rết-u-xa* cho đến ngày nay. 12  Vào hôm ấy, Đa-vít sợ Đức Chúa Trời và nói: “Làm sao ta có thể mang Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời đến với mình?”.+ 13  Đa-vít không mang Hòm Giao Ước đến Thành Đa-vít, là nơi ông ở, nhưng sai người mang hòm ấy đến nhà của Ô-bết-ê-đôm người Ga-tha. 14  Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời ở tại nhà Ô-bết-ê-đôm trong ba tháng, và Đức Giê-hô-va tiếp tục ban phước cho cả nhà Ô-bết-ê-đôm cùng mọi điều ông có.+

Chú thích

Hay “từ Si-ho”.
Hay “lối vào Ha-mát”.
Cũng có thể là “giữa”.
Hay “buồn bực”.
Nghĩa là “Cơn thịnh nộ nổi lên cùng U-xa”.