Thư thứ nhất của Giăng 5:1-21

  • Đức tin nơi Chúa Giê-su thắng thế gian (1-12)

    • “Yêu thương Đức Chúa Trời nghĩa là...” (3)

  • Tin chắc nơi quyền lực của lời cầu nguyện (13-17)

  • Cảnh giác trong một thế gian gian ác (18-21)

    • Cả thế gian nằm dưới quyền của Kẻ Ác (19)

5  Ai tin Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô thì được sinh bởi Đức Chúa Trời;+ và ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng yêu đấng được sinh bởi ngài.  Chúng ta biết mình yêu thương con cái Đức Chúa Trời+ khi chúng ta yêu ngài và làm theo các điều răn của ngài.  Yêu thương Đức Chúa Trời nghĩa là vâng giữ các điều răn ngài;+ và điều răn của ngài chẳng hề nặng nề,+  vì ai* được sinh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian.+ Điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta.+  Ai có thể chiến thắng thế gian?+ Chẳng phải những người tin rằng Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời hay sao?+  Đấng ấy, tức Chúa Giê-su Ki-tô, đã đến bởi nước và máu, chẳng phải với nước thôi,+ mà với nước và máu.+ Và thần khí đang làm chứng về điều đó,+ vì thần khí là chân lý.  Vì có ba nhân chứng:  thần khí,+ nước+ và máu;+ cả ba đều thống nhất với nhau.  Nếu chúng ta chấp nhận lời chứng của loài người thì lời chứng của Đức Chúa Trời ưu việt hơn, vì lời chứng của Đức Chúa Trời là lời chứng về Con ngài. 10  Ai đặt đức tin nơi Con Đức Chúa Trời thì có lời chứng ấy trong lòng. Ai không có đức tin nơi Đức Chúa Trời là biến ngài thành kẻ nói dối,+ vì người ấy không đặt đức tin nơi lời chứng của Đức Chúa Trời về Con ngài. 11  Đây là lời chứng ấy: Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu,+ và sự sống đó ở trong Con ngài.+ 12  Ai chấp nhận Con Đức Chúa Trời thì có sự sống vĩnh cửu, ai không chấp nhận Con ngài thì không có sự sống ấy.+ 13  Hỡi anh em, là những người đặt đức tin nơi danh của Con Đức Chúa Trời, tôi viết cho anh em những điều đó để anh em biết mình có sự sống vĩnh cửu.+ 14  Chúng ta có niềm tin chắc* này nơi Đức Chúa Trời:+ Nếu chúng ta xin bất cứ điều gì phù hợp với ý muốn ngài thì ngài nghe chúng ta.+ 15  Và nếu biết rằng ngài nghe bất cứ điều gì mình xin, chúng ta biết mình sẽ được những điều ấy, vì đã xin ngài.+ 16  Nếu ai bắt gặp người anh em mình phạm một tội không đến mức phải chết thì hãy cầu xin cho người ấy, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho người,+ đúng vậy, cho những người phạm tội không đến mức phải chết. Nhưng có loại tội đến mức phải chết.+ Về tội ấy thì tôi không bảo ai cầu xin cho người phạm tội. 17  Mọi việc làm không công chính đều là tội,+ nhưng có loại tội không đến mức phải chết. 18  Chúng ta biết rằng hễ ai được sinh bởi Đức Chúa Trời thì không bước đi trong tội lỗi, còn đấng sinh bởi Đức Chúa Trời* thì trông chừng người ấy, và Kẻ Ác* không thể chế ngự người.*+ 19  Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian nằm dưới quyền của Kẻ Ác.+ 20  Nhưng chúng ta biết rằng Con Đức Chúa Trời đã đến+ và ban cho chúng ta sự thông sáng,* hầu chúng ta đạt được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời thật. Nhờ Con ngài là Chúa Giê-su Ki-tô mà chúng ta hợp nhất với ngài.+ Ngài là Đức Chúa Trời thật và là sự sống vĩnh cửu.+ 21  Hỡi các con bé nhỏ, hãy tránh xa các tượng thần.+

Chú thích

Ds: “mọi vật”.
Hay “sự dạn dĩ”.
Tức là Chúa Giê-su Ki-tô, Con Đức Chúa Trời.
Hay “không nắm giữ người”.
Tức là Sa-tan.
Ds: “nhận thức; khả năng trí tuệ”.