Thư thứ nhất của Giăng 4:1-21

  • Thử những lời thần khải (1-6)

  • Biết và yêu Đức Chúa Trời (7-21)

    • “Đức Chúa Trời là tình yêu thương” (8, 16)

    • Trong tình yêu thương không có sự sợ hãi (18)

4  Hỡi anh em yêu dấu, đừng tin hết mọi lời thần khải,*+ nhưng hãy thử xem những lời* ấy có phải đến từ Đức Chúa Trời không,+ vì đã có nhiều kẻ tiên tri giả vào thế gian.+  Bởi điều này mà anh em biết lời thần khải nào đến từ Đức Chúa Trời: Lời thần khải nào công nhận Chúa Giê-su Ki-tô đã đến trong thể xác thịt thì lời ấy đến từ Đức Chúa Trời.+  Còn lời thần khải nào không công nhận Chúa Giê-su thì không đến từ Đức Chúa Trời.+ Hơn nữa, đó là lời thần khải của kẻ chống lại Đấng Ki-tô, là lời mà anh em đã nghe rằng sẽ đến,+ và nay đã có trong thế gian.+  Hỡi các con bé nhỏ, anh em thuộc về Đức Chúa Trời và đã thắng họ,+ vì đấng hợp nhất với anh em+ mạnh hơn kẻ hợp nhất với thế gian.+  Họ thuộc về thế gian;+ vì thế, họ nói những điều đến từ thế gian và thế gian nghe họ.+  Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Hễ ai nhận biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta;+ ai không thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng nghe chúng ta.+ Bởi thế mà chúng ta phân biệt được lời thần khải nào là thật, lời thần khải nào là giả.+  Hỡi anh em yêu dấu, chúng ta hãy tiếp tục yêu thương nhau+ vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, ai yêu thương thì được sinh bởi Đức Chúa Trời và biết ngài.+  Người nào không yêu thương là không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.+  Trong trường hợp của chúng ta, tình yêu thương của Đức Chúa Trời được tỏ ra qua điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con một của ngài*+ xuống thế gian, hầu nhờ Con ấy mà chúng ta có sự sống.+ 10  Tình yêu thương ấy nằm ở điểm này: Không phải chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng ngài yêu thương chúng ta và phái Con ngài đến làm vật tế lễ cầu hòa*+ vì tội lỗi chúng ta.+ 11  Hỡi anh em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta như thế thì chúng ta cũng có bổn phận yêu thương nhau.+ 12  Chẳng ai thấy Đức Chúa Trời bao giờ.+ Nếu chúng ta tiếp tục yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta và tình yêu thương của ngài trở nên hoàn hảo trong chúng ta.+ 13  Bởi điều này mà chúng ta biết mình luôn hợp nhất với ngài và ngài hợp nhất với chúng ta, ấy là vì ngài đã ban thần khí cho chúng ta. 14  Ngoài ra, chính chúng tôi thấy và làm chứng rằng Cha đã sai Con ngài đến làm Đấng Cứu Rỗi của thế gian.+ 15  Ai nhìn nhận Chúa Giê-su Ki-tô là Con Đức Chúa Trời+ thì Đức Chúa Trời luôn hợp nhất với người ấy và người ấy hợp nhất với ngài.+ 16  Chúng tôi đã nhận biết và tin vào tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.+ Đức Chúa Trời là tình yêu thương,+ ai tiếp tục yêu thương thì luôn hợp nhất với ngài và ngài luôn hợp nhất với người ấy.+ 17  Qua cách đó, tình yêu thương trở nên hoàn hảo trong chúng ta để chúng ta có sự dạn dĩ*+ trong ngày phán xét, vì đấng ấy thế nào thì chúng ta cũng vậy trong thế gian này. 18  Trong tình yêu thương không có sự sợ hãi,+ nhưng tình yêu thương hoàn hảo thì loại bỏ* sự sợ hãi, vì sự sợ hãi cản trở chúng ta. Thật vậy, ai sợ hãi là chưa trở nên hoàn hảo trong tình yêu thương.+ 19  Chúng ta yêu vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta trước.+ 20  Nếu ai nói: “Tôi yêu Đức Chúa Trời” mà lại ghét anh em mình thì ấy là kẻ nói dối,+ vì ai chẳng yêu thương người anh em mình+ thấy được thì không thể yêu thương Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.+ 21  Và chúng ta có điều răn này từ ngài: Ai yêu thương Đức Chúa Trời cũng phải yêu thương anh em mình.+

Chú thích

Ds: “mọi thần linh”.
Ds: “những thần linh”.
Hay “người con duy nhất do chính Đức Chúa Trời tạo ra”.
Hay “vật tế lễ chuộc tội; phương tiện xoa dịu”.
Hay “sự tự tin”. Xem mục “Nói năng dạn dĩ” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “xua đuổi”.