Thư thứ nhất của Giăng 3:1-24

  • Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (1-3)

  • Con cái Đức Chúa Trời tương phản với con cái Ác Quỷ (4-12)

    • Chúa Giê-su sẽ phá hủy công việc của Ác Quỷ (8)

  • Yêu thương nhau (13-18)

  • Đức Chúa Trời lớn hơn lòng chúng ta (19-24)

3  Hãy xem tình yêu thương của Cha đối với chúng ta lớn dường bao,+ ấy là chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời!+ Và chúng ta thật như thế. Bởi vậy, thế gian không biết chúng ta,+ vì họ không nhận biết ngài.+  Hỡi anh em yêu dấu, chúng ta nay là con cái Đức Chúa Trời,+ nhưng chúng ta sẽ như thế nào trong tương lai thì điều đó chưa được tỏ lộ.+ Điều chúng ta biết là khi ngài được tỏ lộ thì chúng ta sẽ giống ngài, vì chúng ta sẽ thấy ngài thật sự như thế nào.  Người nào có hy vọng này nơi ngài* thì tẩy sạch chính mình,+ như ngài là trong sạch.  Người nào bước đi trong tội lỗi thì cũng làm điều trái luật pháp, và tội lỗi là sự phạm pháp.  Anh em cũng biết rằng ngài đã đến để cất đi tội lỗi của chúng ta+ và trong ngài không có tội lỗi.  Người nào luôn hợp nhất với ngài thì chẳng bước đi trong tội lỗi;+ không ai bước đi trong tội lỗi mà thấy hoặc biết ngài.  Hỡi các con bé nhỏ, đừng để ai lừa gạt mình; ai bước đi trong sự công chính là người công chính, như đấng ấy là đấng công chính.  Người bước đi trong tội lỗi là thuộc về Ác Quỷ, vì Ác Quỷ phạm tội từ lúc đầu.*+ Mục đích Con Đức Chúa Trời đến là để phá hủy công việc của Ác Quỷ.+  Ai được sinh bởi Đức Chúa Trời thì không bước đi trong tội lỗi+ vì hạt giống* của ngài luôn ở trong người đó, và người không thể bước đi trong tội lỗi vì được sinh bởi Đức Chúa Trời.+ 10  Con cái Đức Chúa Trời và con cái Ác Quỷ được thấy rõ qua điều này: Người nào không bước đi trong sự công chính thì không thuộc về Đức Chúa Trời, và người chẳng yêu thương anh em mình cũng vậy.+ 11  Vì đây là thông điệp anh em đã nghe từ lúc đầu: Chúng ta phải yêu thương nhau;+ 12  đừng như Ca-in, là người thuộc về Kẻ Ác* và đã giết em mình.+ Tại sao người giết em mình? Vì các việc làm của người là gian ác,+ còn việc làm của em người là công chính.+ 13  Hỡi anh em, đừng ngạc nhiên khi thế gian ghét anh em.+ 14  Chúng ta biết mình đã ra khỏi sự chết để đến với sự sống,+ vì chúng ta yêu thương anh em mình.+ Ai không yêu thương thì vẫn ở trong sự chết.+ 15  Ai ghét anh em mình là kẻ giết người,*+ và anh em biết rằng không kẻ giết người nào có được sự sống vĩnh cửu.+ 16  Chúng ta được biết về tình yêu thương là vì đấng ấy đã hy sinh mạng sống cho chúng ta;+ và chúng ta có bổn phận phải hy sinh mạng sống cho anh em mình.+ 17  Nhưng nếu ai có của cải trong thế gian này và thấy anh em mình thiếu thốn mà không chịu tỏ lòng trắc ẩn với người thì làm thế nào tình yêu thương với Đức Chúa Trời ở trong người ấy được?+ 18  Hỡi các con bé nhỏ, chúng ta phải yêu thương bằng hành động+ và lòng chân thật,+ chứ không bằng lời nói hoặc miệng lưỡi.+ 19  Nhờ đó, chúng ta sẽ biết mình thuộc về chân lý và có lòng tin chắc* rằng Đức Chúa Trời yêu thương mình, 20  dù cho lòng mình có lên án mình về điều gì chăng nữa, vì Đức Chúa Trời lớn hơn lòng chúng ta và biết tất cả.+ 21  Hỡi anh em yêu dấu, nếu lòng mình không lên án mình thì chúng ta có thể dạn dĩ* đến gần Đức Chúa Trời;+ 22  và bất cứ điều gì chúng ta xin đều được ngài ban,+ vì chúng ta vâng giữ các điều răn ngài cũng như làm điều đẹp mắt ngài. 23  Thật thế, đây là điều răn của ngài: Chúng ta phải có đức tin nơi danh Con ngài, là Chúa Giê-su Ki-tô,+ và yêu thương nhau+ như điều răn ngài đã ban cho chúng ta. 24  Ngoài ra, ai vâng giữ các điều răn ngài là luôn hợp nhất với ngài, và ngài hợp nhất với người ấy.+ Nhờ thần khí ngài đã ban mà chúng ta biết rằng ngài luôn hợp nhất với chúng ta.+

Chú thích

Hay “có hy vọng này trong mình”.
Hay “từ lúc hắn bắt đầu”.
Tức là hạt giống có khả năng sinh sản, hay sinh trái.
Tức là Sa-tan.
Hay “kẻ ngộ sát”.
Hay “và thuyết phục lòng mình”.
Xem mục “Nói năng dạn dĩ” trong Bảng chú giải thuật ngữ.