Thư thứ nhất của Giăng 2:1-29

  • Chúa Giê-su, một vật tế lễ cầu hòa (1, 2)

  • Vâng giữ các điều răn của ngài (3-11)

    • Điều răn cũ và điều răn mới (7, 8)

  • Lý do viết thư (12-14)

  • Đừng yêu thế gian (15-17)

  • Cảnh báo về kẻ chống lại Đấng Ki-tô (18-29)

2  Hỡi các con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này để anh em không phạm tội.* Tuy nhiên, nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng giúp đỡ* đang ở với Cha, đó là Chúa Giê-su Ki-tô,+ một đấng công chính.+  Ngài là vật tế lễ cầu hòa*+ vì tội của chúng ta,+ nhưng không phải vì tội của chúng ta thôi mà của cả thế gian nữa.+  Bởi điều này mà chúng ta nhận ra mình đã biết ngài, đó là chúng ta tiếp tục vâng giữ các điều răn của ngài.  Hễ ai nói: “Tôi đã biết ngài” mà không vâng giữ các điều răn của ngài thì ấy là kẻ nói dối, và sự thật không ở trong người.  Nhưng ai vâng giữ lời ngài thì tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời trong lòng người ấy đã thật sự trở nên hoàn hảo.+ Qua đó, chúng ta biết mình hợp nhất với ngài.+  Hễ ai nói mình luôn hợp nhất với ngài thì phải tiếp tục bước đi như đấng ấy.+  Hỡi anh em yêu dấu, tôi không viết cho anh em một điều răn mới, nhưng viết điều răn cũ mà anh em đã có từ lúc đầu.+ Điều răn cũ này là lời mà anh em đã nghe.  Nhưng tôi lại viết cho anh em một điều răn mới, là điều răn đúng trong cả trường hợp của ngài lẫn của anh em, vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đang chiếu rọi.+  Hễ ai nói mình ở trong ánh sáng mà lại ghét+ anh em mình thì người ấy vẫn còn ở trong bóng tối.+ 10  Người nào yêu thương anh em mình thì luôn ở trong ánh sáng,+ trong người không có cớ vấp ngã. 11  Còn ai ghét anh em mình là ở trong bóng tối và đang bước đi trong bóng tối,+ người ấy không biết mình đang đi đâu+ vì đã bị bóng tối làm cho mù mắt. 12  Hỡi các con bé nhỏ, tôi viết cho anh em, bởi tội lỗi anh em đã được tha vì cớ danh ngài.+ 13  Tôi viết cho anh em, là những người cha, bởi anh em đã biết đấng có từ ban đầu. Tôi viết cho anh em, là những anh trẻ tuổi, bởi anh em đã thắng Kẻ Ác.*+ Tôi viết cho anh em, là các con trẻ, bởi anh em đã biết Cha.+ 14  Tôi viết cho anh em, là những người cha, bởi anh em đã biết đấng có từ ban đầu. Tôi viết cho anh em, là những anh trẻ tuổi, bởi anh em mạnh mẽ+ và lời Đức Chúa Trời luôn ở trong anh em,+ và anh em đã thắng Kẻ Ác.+ 15  Đừng yêu thế gian cũng như những gì thuộc về thế gian.+ Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu thương đối với Cha không ở trong người ấy;+ 16  vì tất cả những gì thuộc về thế gian như sự ham muốn của xác thịt,+ sự ham muốn của mắt+ và sự phô trương của cải* đều bắt nguồn từ thế gian chứ chẳng phải từ Cha. 17  Hơn nữa, thế gian cùng ham muốn của nó đang qua đi,+ nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.+ 18  Hỡi các con trẻ, nay là giai đoạn cuối, và như anh em đã nghe rằng kẻ chống lại Đấng Ki-tô đang đến+ thì nay nhiều kẻ đã xuất hiện rồi;+ qua sự việc đó mà chúng ta biết rằng nay là giai đoạn cuối. 19  Họ từ giữa chúng ta mà ra khỏi, nhưng không thuộc về chúng ta;*+ vì nếu thuộc về chúng ta, hẳn họ vẫn ở với chúng ta. Nhưng họ đã ra khỏi, hầu chứng tỏ rằng không phải tất cả đều thuộc về chúng ta.+ 20  Anh em được xức dầu bởi Đấng Thánh+ và hết thảy anh em đều có sự hiểu biết. 21  Tôi viết cho anh em, chẳng phải vì anh em không biết chân lý,+ mà vì anh em biết và vì chẳng có lời dối trá nào ra từ chân lý.+ 22  Ai là kẻ nói dối, chẳng phải kẻ phủ nhận Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô sao?+ Ấy là kẻ chống lại Đấng Ki-tô,+ tức kẻ phủ nhận Cha và Con. 23  Ai phủ nhận Con thì không có Cha.+ Ai nhìn nhận Con+ thì có Cha.+ 24  Về phần anh em, những gì anh em đã nghe từ lúc đầu phải luôn ở trong lòng anh em.+ Nếu những gì anh em đã nghe từ lúc đầu vẫn ở trong lòng anh em thì anh em sẽ luôn hợp nhất với Con và hợp nhất với Cha. 25  Hơn nữa, đây là điều chính ngài đã hứa với chúng ta: sự sống vĩnh cửu.+ 26  Tôi viết cho anh em những điều này về những kẻ đang cố lừa gạt anh em. 27  Về phần anh em, sự xức dầu mà anh em đã nhận từ ngài+ vẫn ở trong anh em, và anh em không cần ai dạy mình. Nhưng sự xức dầu ấy dạy anh em mọi điều,+ nó là thật và không dối trá. Hãy tiếp tục hợp nhất với ngài,+ y như sự xức dầu ấy đã dạy anh em. 28  Vậy nên, hỡi các con bé nhỏ, hãy tiếp tục hợp nhất với ngài, để khi ngài được tỏ lộ, chúng ta có sự dạn dĩ*+ chứ không hổ thẹn mà lui khỏi ngài trong kỳ hiện diện* của ngài. 29  Nếu anh em biết ngài là công chính thì cũng biết rằng bất cứ ai làm điều công chính đều được sinh bởi Đức Chúa Trời.+

Chú thích

Hay “đấng biện hộ”.
Động từ Hy Lạp nói đến hành động nhất thời.
Hay “vật tế lễ chuộc tội; phương tiện xoa dịu”.
Tức là Sa-tan.
Hay “sự khoe khoang về đời sống”.
Hay “không phải là loại người như chúng ta”.
Xem mục “Nói năng dạn dĩ” trong Bảng chú giải thuật ngữ.