Thư thứ nhất của Giăng 1:1-10

  • Lời sự sống (1-4)

  • Bước đi trong ánh sáng (5-7)

  • Cần thú nhận tội lỗi (8-10)

1  Về đấng là lời sự sống,+ tức đấng có từ ban đầu mà chúng tôi đã nghe tiếng, đã thấy tận mắt, đã quan sát và đã chạm tay vào  (thật vậy, sự sống đã được tỏ lộ, chúng tôi đã thấy, hiện đang làm chứng+ và công bố cho anh em sự sống vĩnh cửu ấy,+ là sự sống đến từ Cha và đã được tỏ lộ cho chúng tôi),  tức đấng mà chúng tôi đã nghe và thấy thì chúng tôi cũng đang công bố cho anh em,+ hầu anh em cũng có mối kết giao* với chúng tôi. Và mối kết giao này của chúng ta chính là mối kết giao với Cha và với Con ngài, tức Chúa Giê-su Ki-tô.+  Chúng tôi viết những điều ấy để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.  Đây là thông điệp chúng tôi nghe từ Đấng Ki-tô và truyền lại cho anh em: Đức Chúa Trời là ánh sáng,+ và không hề có bóng tối trong ngài.  Nếu nói: “Chúng ta có mối kết giao với ngài” mà lại tiếp tục bước đi trong bóng tối là chúng ta đang nói dối và không làm theo sự thật.+  Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng như chính ngài ở trong ánh sáng thì chúng ta quả có mối kết giao với nhau, và huyết của Con ngài là Chúa Giê-su tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội.+  Nếu nói: “Chúng ta không có tội” là chúng ta đang lừa dối mình,+ và sự thật không ở trong chúng ta.  Đức Chúa Trời là đấng trung tín và công chính; vì thế, nếu chúng ta thú nhận tội lỗi thì ngài sẽ tha thứ và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều không công chính.+ 10  Nếu nói: “Chúng ta không phạm tội” là chúng ta đang biến ngài thành kẻ nói dối, và lời ngài không ở trong chúng ta.

Chú thích

Hay “cũng dự phần”.